วัน16-26 ตุลาคม2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้ตรวจสอบ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า อัตโนมัติ สาธารณะ ภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วัน16-26 ตุลาคม2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้ตรวจสอบ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า อัตโนมัติ สาธารณะ

ภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ามีความพร้อมใช้

2.เพื่อทบทวนความรู้แก่ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ ภายในพื้นที่ติดตั้ง ให้เกิดความมั่นใจ

ในการใช้เครื่อง หากเกิดภาวะฉุกเฉิน ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบ จำนวน 14 เครื่อง 14จุด

พบว่า มีความพร้อมใช้ ทั้งแบตเตอรี่ และ แผ่นนำไฟฟ้า ร้อยละ90 ร้อยละ10 แผ่นนำไฟฟ้าหมดอายุ

ซึ่ง เราได้ทำการเปลี่ยนหมุนเวียน เอามาแผ่นนำไฟฟ้ามาให้หน่วยปฏิบัติการที่ใช้บ่อย ร้อยละ70

ต้อง ปรับปรุง เรื่องความสะอาด มีฝุ่นทั้งใน และนอกตู้เก็บ ร้อยละ50 ประชาชนผู้ปฏิบัติงานรอบเครื่อง เป็นรายใหม่

ต้องให้ความรู้เพิ่มเติม มีเพียง ร้อยละ10เท่านั้นที่ผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ เมื่อสอบถามพบว่า

มีการหมุนเวียน เจ้าหน้าที่ไปตามจุดต่างๆ ข้อเสนอแนะ อยากให้มีการอบรมให้ความรู้ ปีละ2ครั้ง

เพื่อ ให้มั่นใจ ในการช่วยชีวิต และใช้เวลา15-30นาทีต่อครั้ง ทุกพื้นที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ ซึ่งทางผู้ประเมิน

จะนำเสนอมูลนิธิการแพยท์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ต่อไป