ประชุมเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัยในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โซนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 พ.ย 2565 เวลา09.00-12.00 น. ได้มีการประชุมเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัยในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โซนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย มี นพ วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา เป็นประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

จาก 19 หน่วยปฏิบัติการใน วาระประชุม การสอนให้ความรู้และแจก อุปกรณ์อุปกรณ์ห้ามเลือด

การคัดแยกทางการแพทย์ในกรณี ผู้ป่วยเหตุกลุ่มชน เรียนรู้จาก เหตุการณ์ อิแทวอน เกาหลีใต้

ทำให้เครือข่าย ได้รับความรู้ เพิ่มทักษะในการให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ให้เกิดความปลอดภัยและคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ป่วย

สถิติการการปฏิบัติงานของ ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงาน

ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน

ซึ่งเป็นการประชุมที่มีประโยชน์ กำหนด นัดประชุม ทุก 2 เดือน