จุดเสี่ยง บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2565 เข้ารับรักษาที่ โรงพยาบาลขอนแก่น

จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนบริเวณช่วงถนน 2565

จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางแยก2565