วันที่อบรม 13 พฤษภาคม 2024 08:00:00
วันที่สิ้นสุด 17 พฤษภาคม 2024 17:00:00
จำนวนที่รับ 60
สถานที่ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน 4000
ผู้ประสานงาน

นางทองสุข ดาราษฎร์

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น
ธนาคารออมสิน สาขาศรีจันทร์
บัญชีเลขที่ 020-3-5719723-3

เบอร์โทรศัพท์ 083-145-6388
เอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรรเข้ารับการอบรม2567.pdf