กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 7th Advanced Emergency Care Conference 2023 MIMMS and Transportation: Advanced and Beyond แนวมันสิเฮ็ด ก็ต้องฮู้ (Workshop MCI: Full Hands-On Exercise)” ประจำปี 2566

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ณ ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ความปลอดภัยในการทำงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งต่อแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานด่านหน้าของโรงพยาบาล