บริษัท ศุภโชค เมท เมดิคอล จำกัด บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 21,450 บาท

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 บริษัท ศุภโชค เมท เมดิคอล จำกัด บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น รวมมูลค่า 21,450 บาท โดยมี นายนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ครอบครัวกุลเจริญพงศ์ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ