ห้องตรวจจักษุ

ตารางปฏิบัติงานคลีนิกประจำวัน ห้องตรวจจักษุแพทย์
วัน/เวลา OPDรับใหม่ OPDรับใหม่ F/U F/U นศพ./Minor Lasor OR 16.00-20.00 น.
จันทร์ พญ.ศุภกาญจน์ พญ.อรชา
นพ.เอกรัฐ
พญ.พีรภัทร
นพ.มธุ/พญ.เอวิกา
พญ.ขวัญหทัย/พญ.รับขวัญ
พญ.เอวิกา
ห้อง 8/10
ห้อง 8/3
ห้อง 8/2
ห้อง 8/1 พญ.สิราภรณ์
อังคาร พญ.เอวิกา นพ.มธุ
พญ.สิราภรณ์
พญ.รับขวัญ
นพ.เอกรัฐ/พญ.พีรภัทร
พญ.ศุภกาญจน์/พญ.อาชา
พญ.อรชา
ห้อง 8/1
ห้อง 8/10
ห้อง 8/3
ห้อง 8/2
พุธ นพ.เอกรัฐ
พญ.พีรภัทร
พญ.อรชา
พญ.ศุภกาญจน์
พญ.รับขวัญ/
นพ.มธุ/พญ.เอวิกา
พญ.ศุภกาญจน์
ห้อง 8/2
ห้อง 8/1
ห้อง 8/3
ห้อง 8/10
พญ.ขวัญหทัย
พฤหัสบดี พญ.รับขวัญ
พญ.สิราภรณ์
พญ.เอวิกา
นพ.มธุ
พญ.ศุภกาญจน์/
นพ.เอกรัฐ/พญ.พีรภัทร
นพ.เอกรัฐ
ห้อง 8/2
ห้อง 8/3
ห้อง 8/1
ห้อง 8/10
พญ.อาชา
ศุกร์ เวียน
พญ.ขวัญหทัย
พญ.สิราภรณ์ เวียน
นพ.มธุ(สัปกาห์ที่1*3*5)
นพ.มธุ/พญ.พีรภัทร
พญ.พีรภัทร(สัปดาห์ที่2*4)
พญ.ศุภกาญจน์
พญ.สิราภรณ์
เสาร์ วันเสาร์ ห้องตรวจจักษุ เปิดบริการ 08.00-16.00 น. นพ.มธุ