เปิด Walk in ฉีดวัคซีน เข็ม 1, 2, 3, 4 ในวันที่ 10 – 12 พ.ค. 2565 ณ เซนทรัล ขอนแก่น

เปิด Walk in ฉีดวัคซีน เข็ม 1, 2, 3, 4
วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
เงื่อนไข
– อายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี รับไฟเซอร์ (ฝาส้ม) เข็ม 1, 2
– อายุ 12 – ไม่เกิน 17 ปี รับไฟเซอร์ (ฝาม่วง) เข็ม 1, 2, 3
– อายุ 18 ปีขึ้นไป เข็ม 1, 2, 3, 4 เลือกรับไฟเซอร์ (ฝาม่วง), แอสตร้าเซนเนก้า, และโมเดอร์น่า วันละ 700
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "โรงพยาบาลขอนแกน HPIT ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับที่ 52 วันที่ 28 เมษายน 2565 วันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 -15.00 น. ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ศูนย์การค้ำเซ็นทรัลพลาชา ขอนแก่น Walk In 0000 ฉีดวัคซีน เข็ม 1,2,3,4 อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เงื่อนไข เกณฑ์การฉีดและระยะเวลา ยืดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามกลุ่มอายุ อายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี รับ Pfizer (ฝาส้ม) •อายุ 12-ไม่เกิน 17 ปี รับ Pfizer (ฝาม่วง) และมี Walk In กระตุ้นเข็ม 3 •อายุ 18 ปีขึ้นไป เลือกรับ Pfizer (ฝาม่วง), AstraZenaca, Walk In Moderna วันละ 700"