ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จงกลนี  จันทรศิริ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จงกลนี  จันทรศิริ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ  โรงพยาบาลขอนแก่น  เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น “เพชรดี ศรีพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” จากคณะพยาบาลศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน “ก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562