พระครูถาวรชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเฝือแฝง มอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 25,490 บาท

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หลวงพ่อพระครูถาวรชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเฝือแฝง บ้านหนองปอแดง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ มอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 25,490 บาท