ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง

ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  ดังนี้

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้า จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้าง เดือนละ 12,000 บาท
  2. ตำแหน่ง พนักงานสต๊อกสินค้า จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เวรละ 320 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น โทร 043-232555 ต่อ 1259  ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครผู้ช่วย