คุณกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสว่าง  ทองประเสริฐ  มารดาของนางกมลา  วัฒนายิ่งเจริญชัย  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ณ วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น