ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหาร และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรับสมัครบุคคล

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,500 บาท (620 บาท/วัน)

2563 01 ประกาศรับสมัคร นวก คอมฯ สสอ