ขยายเวลารับสมัคร พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ขยายเวลารับสมัคร พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

อัตราค่าจ้างวันละ 340 บาท จำนวน 5 อัตรา

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

New Doc 2563 02 04 16.49.20 25630204172854