ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ทุกท่าน

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.

ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร

กำหนดการ

เวลา 08.15 น.   – ทุกท่านพร้อมกัน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร

เวลา 08.30 น.   – พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

– ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

– ผู้มีเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 

*การแต่งกาย : บุคลากรทั่วไป – ชุดสุภาพโทนสีฟ้า

พยาบาล – เครื่องแบบพยาบาล