ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้อง Lab /ผู้ป่วยนอก (OPD) และหอผู้ป่วยอาคาร 298 เตียง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับฟังข้อมูลด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ และการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย เพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เน้นบุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยสูงสุด