ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพทั่วไปในงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น”

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานขอนแก่นฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พญ.อภิญญา เอี่ยมตระการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมให้บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพทั่วไป และออกเอกสารรับรองความพิการ ในงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น” ซึ่งในงานนี้ พญ.อภิญญา เอี่ยมตระการ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ด้านทำคุณประโยชน์ “ดีเด่น” ต่อคนพิการ ด้านแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มอบโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์