โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีรับมอบ “อาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน” ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่) จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.09 น. นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีรับมอบ “อาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน” ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่) จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารในครั้งนี้

โดยมีหลวงปู่สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในการส่งมอบอาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ให้กับโรงพยาบาลบ้านไผ่ เพื่อใช้เป็นอาคารสงฆ์อาพาธ และหอผู้ป่วยพิเศษ อาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 15 × 40 เมตร พื้นที่รวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร มีห้องพิเศษ 4 ห้อง ห้องพิเศษรวม 6 เตียง 2 ห้อง ห้องพิเศษรวม 10 เตียง 1 ห้อง และห้องสงฆ์ 2 ห้อง งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 14 ล้านบาท โดยเงินบริจาคจากมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ และประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่และอำเภอโดยรอบจะได้รับบริการจากอาคารหลังนี้