คุณเกื้อกูล – คุณเพ็กจู ชนะวงศ์ และลูกหลาน บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คุณเกื้อกูล – คุณเพ็กจู ชนะวงศ์ และลูกหลาน บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยมีคุณจิระนันท์ ภูสมตา  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 5 เป็นผู้รับมอบ

ขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ