โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

จากข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการจัดหาโลหิต ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น ในปีพุทธศักราช 2561 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิตขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ศูนย์รับบริจาคโลหิตดังกล่าวต้องหยุดให้บริการไปกว่า 3 ปี จนสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้คลี่คลายลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น จึงมีดำริร่วมกันที่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้ยกระดับเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต ซึ่งสามารถให้บริการผู้บริจาคโลหิตทั่วไปและผู้บริจาคเฉพาะเกล็ดโลหิต โดยเปิดให้บริการทุกวันทำการ เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีนักเทคนิคการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพคอยให้บริการ

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต แห่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิตแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค