ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 มิ.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 มิ.ย. 65

รอบวันที่ 27 06 65(1)

รอบวันที่ 27 06 65(2)

รอบวันที่ 27 06 65(3)

รอบวันที่ 27 06 65(4)

รอบวันที่ 27 06 65(5)

รอบวันที่ 27 06 65(6)

ไฟล์เอกสาร