ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 ก.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 ก.ค. 65

รอบวันที่ 25 07 65 (1)

รอบวันที่ 25 07 65 (2)

รอบวันที่ 25 07 65 (3)

 

ไฟล์เอกสาร