ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 กันยายน 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 กันยายน 66

รอบวันที่ 4 09 66(1)

รอบวันที่ 4 09 66(2)

รอบวันที่ 4 09 66(3)

ไฟล์เอกสาร