ประกาศประกวดราคา ซื้อลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ (PTCA Balloon Catheter) จำนวน 150 สาย

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  21 – 29 ธันวาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 21/12/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/12/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/12/2021
ไฟล์เอกสาร