ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจฯ จำนวน 5 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 – 1 มิถุนายน 2566

วันที่ยื่นซอง 01/06/2023
ไฟล์เอกสาร