ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดดำ ชนิด 2 ช่อง ในท่อเดียวกัน สำหรับใส่หลอดเลือดดำที่ขาหนีบ (Femoral Double Lumen Catheter) จำนวน 1,200 Set

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 11/09/2023
ไฟล์เอกสาร