ประกาศประกวดราคา รายการ หลอดเเก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ขนาด 170 กรัม จำนวน 400 ไหล

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 15-22 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 25/09/2023
ไฟล์เอกสาร