ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดชนิด 2 ช่อง ในท่อเดียวกัน สำหรับใส่หลอดเลือดดำที่คอ (Jugular Double Lumen Catheter) จำนวน 1,000 ชุด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 19-26 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 27/09/2023
ไฟล์เอกสาร