ประกาศมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน เรื่อง ประกวดราคาป้ายจราจรและอุปกรณ์การทาง จำนวน 22 รายการ

ขอเชิญผู้สนใจสามารถยื่นซองประกวดราคาได้ ตั้งแต่วันที่ วันที่  17-25 สิงหาคม  2563 เวลา 08:30 – 16.00 น.

ณ สำนักงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ระดับจังหวัด อาคารสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

 ดาวน์โหลดราคากลาง คลิกที่นี่ ค่ะ

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-012-2294 คุณนิตยาภรณ์

The Pedestrian Crossing Warning Sign Project 2 7

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-5440206 หรือ 043-239993 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาป้ายจราจร และอุปกรณ์การท