ขอเชิญประชุมวิชาการมะเร็ง ประจำปี 2562 รพ.ขอนแก่น

เรียนเชิญ บุคลากร ผู้สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมวิชาการมะเร็งประจำปี 2562 รพ ขอนแก่น
ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 (8.00-16.00) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
ใน หัวข้อ “มะเร็งลำไส้ ป้องกันได้ และรักษาหาย จริงหรือ?”

รับจำนวน จำกัด 200 คน
ฟรี ค่าลงทะเบียน
รับสมัคร ถึง 5 สิงหาคม 2562
พยาบาล มี CNEU

สมัคร ตาม link QR code ที่ให้นี้

หรือ สมัคร/สอบถาม
คุณสกาวรัตน์ ศูนย์มะเร็ง รพ ขอนแก่น
Tel 043-224624-9 ต่อ 5604-5
E mail : [email protected]