ขอแสดงความยินดี กับ  นายแพทย์สุธี ทระกุลพันธ์  ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม” สาขาด้านคลินิก

ขอแสดงความยินดี กับ  นายแพทย์สุธี ทระกุลพันธ์  นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น  ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม” สาขาด้านคลินิก (Clinical research)

จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทนำเสนอโดยวาจา (Oral Presentation) เรื่อง “ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการทำผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า โดยการส่องเขาในโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1 ในเขตสุขภาพที่ 7”

ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในการนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562  ในวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี