ชมรมศรัทธาทำ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน

ชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น.

ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น

(พระสงฆ์ 10 รูป)