กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” จำนวน 15 เครื่อง รวมมูลค่า 3,600,000 บาท

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 15 เครื่อง เครื่องละ 240,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท มอบกลุ่มงานกุมารเวชกรรม จำนวน 5 เครื่อง และศูนย์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง โดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ