คุณพีระวิทย์ เตชะวชิระมณี บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดจันทร์ประสิทธิ์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น คุณพีระวิทย์ เตชะวชิระมณี บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง จำนวน 50,000 บาท และเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 2 จำนวน 50,000 บาท ในงานฌาปนกิจนางพรรณรัตน์ เตชะวชิระมณี โดยมีคุณสมบัติ อ่อนจันทร์ เวรตรวจการบริการ เป็นผู้รับมอบ