บริษัทไทยเอกทอง  สาขาขอนแก่น  บริจาครองเท้าเพื่อสุขภาพ Califonia 

วันที่ 13 มกราคม 2565  บริษัทไทยเอกทอง  สาขาขอนแก่น  บริจาครองเท้าเพื่อสุขภาพ Califonia  จำนวน 30 คู่  รวมมูลค่า 27,000  บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัด (OR)