คุณสัมฤทธิ์ เรืองเดช บริจาคเงิน จำนวน 100,000.- บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงานและการปรับปรุงสถานที่ให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 คุณสัมฤทธิ์ เรืองเดช บริจาคเงิน จำนวน 100,000.- บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงานและการปรับปรุงสถานที่ให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โดยมี นพ.เอธัส จิรเศวตกุล ศัลยแพทย์ทรวงอก รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ