คลินิกมีบุตรยาก

คลินิกมีบุตรยาก : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 ห้องตรวจนรีเวช  เปิดบริการวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1306