ติดต่อเรา

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.
043 – 009900 ต่อ 3736
Facebook : Obgyne Kkh