ติดต่อเรา

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น.-16.30น.
สำนักงานแพทย์ 043 - 009900 ต่อ 3736
ห้องฝากครรภ์ 043 - 009900 ต่อ 1337
ห้องตรวจนรีเวช 043 - 009900 ต่อ 1306
ห้องวางแผนครอบครัว 043 - 009900 ต่อ 3779
ห้องคลอด 043 - 009900 ต่อ 1706,1703