เนื้อหาทั้งหมด 2373 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2020
3 คุณบัณฑิต บุญช่วย บริจาคเงิน จำนวน 105,000 บาท ในงานฌาปนกิจของ นางทิพย์วัลย์ แซ่ตั้ง ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2020
4 คุณศรุดา จำปาแพง และคณะ บริจาคเครื่องอุปโภคฯ บริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมมูลค่า 2,300 บาท ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2020
5 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 ตุลาคม, 2020
6 ยุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 ตุลาคม, 2020
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ฯ จำนวน 26,500 Set ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าร์ ฯ จำนวน 20 ชุด ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ฯ จำนวน 12 ชุด ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 540,000 แผง ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
11 ประกาศประกวดราคา ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (IV Set for infusion pump)จำนวน 26,500 Set ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
12 ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์(Complete Blood Count:CBC) ที่ใช้กับเครื่องนับเม็ดเลืดอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
13 ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไพโพล่าร์ ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 20 ชุด ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
14 ประกาศประกวดราคา ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผิวสัมผัสสูงและตัดกระดูกน้อย จำนวน 12 ชุด ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
15 ประกาศประกวดราคา สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 540,000 แผง ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
16 ประกาศประกวดราคา ถุงมือทำหัตถการสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2020
17 สถิติข้อมูลวันนอนโรงพยาบาลขอนแก่นปีงบประมาณ2563 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 ตุลาคม, 2020
18 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 ตุลาคม, 2020
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง I.V.Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2020
20 แผนการจัดซืัอจัดจ้าง เครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาทฯ ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2020
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 8 ชุด ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2020
22 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท (Neurosurgical Navigation)การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine Navigation)จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2020
23 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) I.V.Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2020
24 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2020
25 ประกาศประกวดราคาขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 8 ชุด ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2020
26 คุณโสภณ ถาวรกิจพานิช บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 8 ลัง ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2020
27 มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ จัดทำวิกผมแท้ จำนวน 100 หัว มูลค่า 1,000,000 บาท มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2020
28 หลวงปู่วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร มอบ ชุด PPE และเสื้อกาวน์กันน้ำ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 63 ชุด ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2020
29 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างเหมาซัก อบรีด และพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 365,000 กก. ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2020
30 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างเหมาระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติแบบครบวงจร ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2020
31 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการน้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซฯ จำนวน 25000 Test ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2020
32 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 ตุลาคม, 2020
33 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรางตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 ตุลาคม, 2020
34 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 ตุลาคม, 2020
35 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 ตุลาคม, 2020
36 ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ประชาสัมพันธ์ 28 ตุลาคม, 2020
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาวิเคราะห์ฯ จำนวน 500 Test ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2020
38 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2020
39 โรงพยาบาลขอนแก่น แจ้งเปลี่ยนเบอร์ใหม่ ใช้เบอร์เดียวคือ 043-009900 ประชาสัมพันธ์ 28 ตุลาคม, 2020
40 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้น 2 อคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2020
41 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์Genotype ของเชื้อHepatitis C virus จำนวน 500 test ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2020
42 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 166 จุด ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2020
43 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2020
44 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯ รายการเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 เครื่อง ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2020
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 26 ตุลาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม, 2020
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 26 ตุลาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม, 2020
47 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลสระบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลและงานบริการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 ตุลาคม, 2020
48 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลังแบบสกรูหมุนได้ฯ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2020
49 ประกาศประกวดราคา โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลังแบบหัวสกรูหมุนได้ (Anterion Cervical plate) จำนวน 4 รายการ) ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2020
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 ตุลาคม, 2020
51 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ โควิด เพิ่มเติม กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 ตุลาคม, 2020
52 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 ตุลาคม, 2020
53 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (AIS)ผู้ใหญ่ ฯ จำนวน 1 ตัว ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2020
54 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2020
55 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2020
56 ประกาศประกวดราคา หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (AIS) ผู้ใหญ่ พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ตัว ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2020
57 ประกาศผลผู้ชนะกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม, 2020
58 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม, 2020
59 แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 ตุลาคม, 2020
61 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากวชศาสตร์ครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 20 ตุลาคม, 2020
62 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดและแผ่นหรือถาดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อฯ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2020
63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2020
64 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2020
65 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ขวดเพาะเชื่้อแบคทีเรียในเลือดและแผ่นหรือถาดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2020
66 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 ตุลาคม, 2020
67 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดให้สารละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2020
68 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 5,500 ชุด ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2020
69 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดให้สารละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2020
70 ประกาศประกวดราคา ขวดสูญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 5,500 ชุด ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2020
71 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 ตุลาคม, 2020
72 ประกาศประกวดราคา จ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 5 ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2020
73 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 29 เครื่อง ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2020
74 ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2020
75 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการส่องกล้อง (Endoscopic data filing system) จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2020
76 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2020
77 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 12 ตุลาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม, 2020
78 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 12 ตุลาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม, 2020
79 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 ตุลาคม, 2020
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 ตุลาคม, 2020
81 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงมือทำหัตถการสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2020
82 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สาย Suction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2020
83 ประกาศประกวดราคา แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 600,000 test ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2020
84 ประกาศประกวดราคา สาย Suction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2020
85 ร่างประกาศประกวดราคา (e-bidding) ถุงมือทำหัตถการสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2020
86 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Elastic Bandage จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2020
87 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องสอบ 11 ห้อง (ศูนย์หัวใจ ชั้น 3) ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2020
88 ประกาศประกวดราคา Elastic Bandage จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2020
89 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องการเรียนการสอนและห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรมฯ ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2020
90 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่้อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 ตุลาคม, 2020
91 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 12 เครื่อง ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2020
92 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2020
93 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาไรแฟมพิซิน ฯจำนวน 60 SET ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2020
94 ประกาศประกวดราคา เฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2020
95 ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาไรแฟมพิซิน (Xpert MTB/RIF ultra) จำนวน 60 SET ) ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2020
96 ประกาศประกวดราคา เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 เครื่อง ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2020
97 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV, HBVและ HCV โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2020
98 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 ตุลาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม, 2020
99 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 ตุลาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม, 2020
100 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (เพิ่มเติม) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 ตุลาคม, 2020
101 ประกาศประกวดราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 166 จุด ประกวดราคา 2 ตุลาคม, 2020
102 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขาดทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซอง จำนวน 33,930 ซอง ขายทอดตลาด 2 ตุลาคม, 2020
103 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ตุลาคม, 2020
104 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ตุลาคม, 2020
105 ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรางตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายบการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ตุลาคม, 2020
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ตุลาคม, 2020
107 ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรางตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายบการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ตุลาคม, 2020
108 ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (เฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการเงินและบัญชี) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ตุลาคม, 2020
109 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30 กันยายน, 2020
110 เกณการคักเลือก การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30 กันยายน, 2020
111 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30 กันยายน, 2020
112 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 กันยายน, 2020
113 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 กันยายน, 2020
114 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 กันยายน, 2020
115 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ความเป็นกรด -ด่าง -ก๊าซ สารอิเลคโตรไลท์ และปริมาณสารเมตาโบไลท์ในเลือด สำหรับ Point of Care Testing จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 30 กันยายน, 2020
116 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ความเป็นกรด – ด่าง – ก๊าซ สารอิเลคโตรไลท์ และปริมาณสารเมตาโบไลท์ในเลือด สำหรับ Point of Care Testing จำนวน 10, 000 test ประกวดราคา 30 กันยายน, 2020
117 นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 15 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 29 กันยายน, 2020
118 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 กันยายน, 2020
119 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28กันยายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน, 2020
120 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28กันยายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน, 2020
121 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด อาคารคุณากร ปิยะชาติ ชั้น 5 ประกวดราคา 29 กันยายน, 2020
122 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Ckomplete Blood Count:CBC) ฯ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2020
123 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (Needle Dispesable) จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2020
124 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)จ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 5 ประกวดราคา 29 กันยายน, 2020
125 ประกาศประกวดราคา เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (Needle Disposable) จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2020
126 ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete Blood Count:CBC) ที่ใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2020
127 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 กันยายน, 2020
128 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 4,800 กล่อง ประกวดราคา 28 กันยายน, 2020
129 ประกาศประกวดราคา พลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 4,800 กล่อง ประกวดราคา 28 กันยายน, 2020
130 ประกาศประกวดราคา แผ่นหรือถาดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิดแกรมบวกและแผ่นหรือถาดทดสอบความไวของเชื้อยาต่อต้านจุลชีพชนิดแกรมลบโดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 28 กันยายน, 2020
131 ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 กันยายน, 2020
132 23 Years Anniversary Trauma registry 1997 – 2019 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 25 กันยายน, 2020
133 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 600,000 test ประกวดราคา 25 กันยายน, 2020
134 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 600,000 test ประกวดราคา 25 กันยายน, 2020
135 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาซัก อบ รีดและพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 365,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 25 กันยายน, 2020
136 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563) ประกวดราคา 25 กันยายน, 2020
137 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563) ประกวดราคา 25 กันยายน, 2020
138 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องตรวจหาบิลิรูบิน จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 24 กันยายน, 2020
139 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 24 กันยายน, 2020
140 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องสอบ 11 ห้อง (ศูนย์หัวใจ ชั้น3 ) ประกวดราคา 24 กันยายน, 2020
141 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงห้องสอบ 11 ห้อง (ศูนย์หัวใจ ชั้น3 ) ประกวดราคา 24 กันยายน, 2020
142 มุฑิตาจิต 2563 ”ออนซอนเกษียณสุข_เกษมสันต์ “ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 23 กันยายน, 2020
143 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 23 กันยายน, 2020
144 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลอดบรรจุโลหิตสุญญูากาศ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 23 กันยายน, 2020
145 ประกาศประกวดราคา หลอดบรรจุโลหิตสุญญากาศ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 23 กันยายน, 2020
146 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21กันยายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน, 2020
147 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21กันยายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน, 2020
148 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 กันยายน, 2020
149 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 กันยายน, 2020
150 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 กันยายน, 2020
151 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้า ผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,460,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 21 กันยายน, 2020
152 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พว.จงกลณี จันทรศิริ ได้รับรางวัลย์ศรีสังวาลย์ประจำปี2562 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 กันยายน, 2020
153 ขอแสดงความยินดีกับ พว.ชัยวัฒน์ ชัยกาศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับโล่รางวัลR2R ดีเด่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 กันยายน, 2020
154 ขอแสดงความยินดี​กับ​ หนก.พว.​ผนึกแก้ว​ คลังคา​ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจาก​สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี​ สรรพสิทธิประสงค์​ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 กันยายน, 2020
155 ผลการคัดเลือกบุุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2020
156 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรางพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2020
157 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2020
158 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบิน (VERI Q) จำนวน 43,000 Test ประกวดราคา 17 กันยายน, 2020
159 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 166 จุด ประกวดราคา 17 กันยายน, 2020
160 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 166 จุด ประกวดราคา 17 กันยายน, 2020
161 ประกาศประกวดราคา แผ่นตรวจความเข้มข้นฮีโมลโกลบิน (Veri Q) จำนวน 43,000 Test ประกวดราคา 17 กันยายน, 2020
162 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 กันยายน, 2020
163 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2020
164 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูลรังสีวินิจฉัยและวารสารออนไลน์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2020
165 ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆในปัสสาวะที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆ ในปัสสาวะและแถบตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2020
166 ประกาศประกวดราคา อาหารเลี้ยงเชื้อแบดทีเรีย จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2020
167 ประกาศประกวดราคา ฐานข้อมูลรังสีวินิจฉัยและวารสารออนไลน์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2020
168 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2020
169 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการเครื่องเอกเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW ฯ ฯ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2020
170 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ฯ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2020
171 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Flow cytometry จำนวน 4,000 test ประกวดราคา 15 กันยายน, 2020
172 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV,HBV และ HCV โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2020
173 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) น้ำยาตรวจหารปริมาณเชื้อ HIV, HBVและ HCV โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2020
174 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Flow cytometry จำนวน 4,000 test ประกวดราคา 15 กันยายน, 2020
175 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 14 กันยายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน, 2020
176 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 14 กันยายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน, 2020
177 ประกาศมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน เรื่อง ประกาศผลประกวดราคาระบบกล้องวงจรปิด ป้ายอุปกรณ์การทาง และโปรแกรมตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 14 กันยายน, 2020
178 โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 กันยายน, 2020
179 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 กันยายน, 2020
180 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ และปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 25,000 Test ประกวดราคา 11 กันยายน, 2020
181 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 11 กันยายน, 2020
182 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 11 กันยายน, 2020
183 ประกาศประกวดราคา น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ และปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 25,000 Test ประกวดราคา 11 กันยายน, 2020
184 แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการส่องกล้าง (Endoscopic data filing system)จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2020
185 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นหรือถาดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิดแกรมบวกและแผ่นหรือถาดทดสอบความไวฯ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2020
186 ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (e-bidding) แผ่นหรือถาดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิดแกรมบวกและแผ่นถาดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิดแกรมลบโดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2020
187 ประกาศประกวดราคา ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการส่องกล้อง (Endoscopic data filing system) จำนวน 1 ระบบ) ประกวดราคา 10 กันยายน, 2020
188 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน, 2020
189 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 กันยายน, 2020
190 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 กันยายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน, 2020
191 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 กันยายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน, 2020
192 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 9 กันยายน, 2020
193 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซัก อบรีด และพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 365,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 8 กันยายน, 2020
194 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 8 กันยายน, 2020
195 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 8 กันยายน, 2020
196 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบรีด และพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 365,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 8 กันยายน, 2020
197 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 กันยายน, 2020
198 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 31 สิงหาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน, 2020
199 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 31 สิงหาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน, 2020
200 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 1 กันยายน, 2020
201 ประกาศประกวดราคา ผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 1 กันยายน, 2020
202 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับกาสรประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแสก่น สำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 กันยายน, 2020
203 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 สิงหาคม, 2020
204 ประกาศมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน เรื่อง ประกวดราคาระบบกล้องวงจรปิดสำหรับโปรแกรมตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 31 สิงหาคม, 2020
205 ประกาศมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน เรื่อง ประกวดราคาโปรแกรมตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 31 สิงหาคม, 2020
206 ประกาศมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน เรื่อง ประกวดราคาการติดตั้งป้ายตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟแดง ป้ายกวดขันการใส่หมวกนิรภัย อุปกรณ์งานทางฯ และทำวิจัยฯ กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 31 สิงหาคม, 2020
207 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆในปัสสาวะที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ฯ ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2020
208 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดนำ้ยาตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆในปัสสาวะ ที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆในปัสสาวะ และแถบตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการสาร ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2020
209 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง นำ้ยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 28 สิงหาคม, 2020
210 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,460,000 กก. ประกวดราคา 28 สิงหาคม, 2020
211 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,460,000 กก. ประกวดราคา 28 สิงหาคม, 2020
212 ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 28 สิงหาคม, 2020
213 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 และอาคาร 9 ประกวดราคา 27 สิงหาคม, 2020
214 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวน ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำ ฯ ประกวดราคา 27 สิงหาคม, 2020
215 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 72 รายการ ฯ ประกวดราคา 27 สิงหาคม, 2020
216 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 สิงหาคม, 2020
217 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 เครื่อง ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2020
218 ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 29 เครื่อง ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2020
219 ประกาศประกวดราคา เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตำรสร 12 เครื่อง ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2020
220 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตขั้นสูง เขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 26 สิงหาคม, 2020
221 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 สิงหาคม, 2020
222 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 25 สิงหาคม, 2020
223 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 25 สิงหาคม, 2020
224 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 25 สิงหาคม, 2020
225 ประกาศประกวดราคา ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 25 สิงหาคม, 2020
226 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563) ประกวดราคา 25 สิงหาคม, 2020
227 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 24 สิงหาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม, 2020
228 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 24 สิงหาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม, 2020
229 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2020
230 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะฯ ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2020
231 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก,อาคารเวชกรรมสังคม,อาคารเวชกรรมฟื้นฟูและศาลาพระประธาน ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2020
232 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม,อาคารอเนกประสงค์,และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2020
233 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วม ข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้น,อาคารที่จอดรถ 4 ชั้น,อาคาร10 และอาคาร 14 ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2020
234 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงาพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 สิงหาคม, 2020
235 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงาพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 สิงหาคม, 2020
236 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยุนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น ฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 20 สิงหาคม, 2020
237 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาลสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 สิงหาคม, 2020
238 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 18 สิงหาคม, 2020
239 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 สิงหาคม, 2020
240 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 18 สิงหาคม, 2020
241 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 18 สิงหาคม, 2020
242 ประกาศประกวดราคา เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 18 สิงหาคม, 2020
243 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 18 สิงหาคม, 2020
244 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีพิเศษ ระยะที่ 2 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 สิงหาคม, 2020
245 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 17 สิงหาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม, 2020
246 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 17 สิงหาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม, 2020
247 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และอาคารหอพักแพทย์ 8 ชั้น ประกวดราคา 17 สิงหาคม, 2020
248 ประกาศมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน เรื่อง ประกวดราคาป้ายจราจรและอุปกรณ์การทาง จำนวน 22 รายการ กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 14 สิงหาคม, 2020
249 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวง,ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง,ศูนย์แพทย์ประชาสโมสรและศูนย์แพทย์มิตรภาพ ประกวดราคา 14 สิงหาคม, 2020
250 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคา 14 สิงหาคม, 2020
251 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 สิงหาคม, 2020
252 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 สิงหาคม, 2020
253 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 สิงหาคม, 2020
254 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์รุ่น 9/2563 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 14 สิงหาคม, 2020
255 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์าจำนวน 29 เครื่อง ประกวดราคา 14 สิงหาคม, 2020
256 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างซ่อมแซมบำรุงลิฟท์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 29 เครื่อง ประกวดราคา 14 สิงหาคม, 2020
257 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 13 สิงหาคม, 2020
258 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องการเรียนการสอนและห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2020
259 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 12,000,000 แผ่น ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2020
260 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 12,000,000 แผ่น ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2020
261 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องการเรียนการสอนและห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2020
262 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 10 สิงหาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม, 2020
263 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 10 สิงหาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม, 2020
264 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดทูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health – Care Waste: HCW) ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2020
265 ประกาศประกวดราคา จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health – Care Waste : HCW) ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2020
266 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการกรณีพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 สิงหาคม, 2020
267 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาะารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 สิงหาคม, 2020
268 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 สิงหาคม, 2020
269 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2020
270 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 7 สิงหาคม, 2020
271 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 7 สิงหาคม, 2020
272 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 3 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 สิงหาคม, 2020
273 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 3 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 สิงหาคม, 2020
274 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 7 สิงหาคม, 2020
275 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 7 สิงหาคม, 2020
276 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 สิงหาคม, 2020
277 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 สิงหาคม, 2020
278 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 สิงหาคม, 2020
279 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 สิงหาคม, 2020
280 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 สิงหาคม, 2020
281 แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 8 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 5 สิงหาคม, 2020
282 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม, 2020
283 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการเครื่องบด-ตัดเพื่อขยายผิวหนัง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 4 สิงหาคม, 2020
284 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 สิงหาคม, 2020
285 ประกาศผู้ชนะ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบ loT ในห้องความดันลบและพัฒนาระบบ Teleconference จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2020
286 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2020
287 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 และอาคาร 9 ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2020
288 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำ และพื้นที่ทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลขอนแก่นและอาคารรังสีรักษา(หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2020
289 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้า/ห้องส้วม ข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้น ,อาคารที่จอดรถ4 ชั้น ,อาคาร10 และอาคาร 14 ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2020
290 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2020
291 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม, 2020
292 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม, 2020
293 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2020
294 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสุนนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2020
295 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรางตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 สิงหาคม, 2020
296 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 สิงหาคม, 2020
297 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของดรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 สิงหาคม, 2020
298 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ของโรงพยาบาลขอนแก่นฯฯ ประกวดราคา 31 กรกฎาคม, 2020
299 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารพักขยะของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 31 กรกฎาคม, 2020
300 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักขยะของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 31 กรกฎาคม, 2020
301 ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยปลอดเชื้อ ห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ และ COHORT WARD ชั้น 1 อาคาร 8 จำนวน 3 ห้อง ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2020
1 2 3 8