เนื้อหาทั้งหมด 2331 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 มกราคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม, 2021
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 มกราคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม, 2021
4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดให้สารละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 19 มกราคม, 2021
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการแผ่นนำ้ยาทดสอบทางคลังเลือด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 19 มกราคม, 2021
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tree way stopcock plastic จำนวน 80,000 ชิ้น ประกวดราคา 19 มกราคม, 2021
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง ส่วนปลายด้วยขดลวดฯ จำนวน 14 ชิ้น ประกวดราคา 19 มกราคม, 2021
8 ประกาศประกวดราคา Three way stopcock plastic จำนวน 80,000 ชิ้น ประกวดราคา 19 มกราคม, 2021
9 ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 14 ชิ้น ประกวดราคา 19 มกราคม, 2021
10 ภาพสไลด์#1 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 มกราคม, 2021
11 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16-18 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 18 มกราคม, 2021
12 สโมสรนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น บริจาคเครื่องใช้และอาหารแห้งสำเร็จรูปในตู้ปันสุข ประชาสัมพันธ์ 18 มกราคม, 2021
13 คุณพิเชฐ วัฒนสันติพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 18 มกราคม, 2021
14 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำฯ จำนวน 50 สาย ประกวดราคา 18 มกราคม, 2021
15 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง ฯ จำนวน 31 รายการ ประกวดราคา 18 มกราคม, 2021
16 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนฯ จำนวน 600 สาย ประกวดราคา 18 มกราคม, 2021
17 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการกล่องใส่เครื่องมือปราศจากเชื้อขนาดเล็ก จำนวน 20 ชุด ประกวดราคา 18 มกราคม, 2021
18 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 มกราคม, 2021
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุรอจำหน่าย ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 18 มกราคม, 2021
20 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุรอจำหน่ายของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 18 มกราคม, 2021
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 78,750 ดวง ประกวดราคา 15 มกราคม, 2021
22 ประกาศประกวดราคา สายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 78,750 ดวง ประกวดราคา 15 มกราคม, 2021
23 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2021
24 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2021
25 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2021
26 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2021
27 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9-11 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2021
28 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกเวชศาสตร์การสื่อความหมาย โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มกราคม, 2021
29 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2021
30 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2021
31 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2021
32 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2021
33 ทดสอบ child2 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มกราคม, 2021
34 ทดสอบ child กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มกราคม, 2021
35 อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบข้าวกล่อง 300 กล่อง ประชาสัมพันธ์ 14 มกราคม, 2021
36 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน(Aortic Stent Graft)สำหรับใช้ในช่องอกชนิดมีการควบคุมการปล่อยตัวของกราฟต์ จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 14 มกราคม, 2021
37 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟที่ใช้ในช่องท้องมีตะขอเกี่ยว จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 14 มกราคม, 2021
38 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ฯ จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 14 มกราคม, 2021
39 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนที่ใช้กับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 60 ชิ้น ประกวดราคา 14 มกราคม, 2021
40 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 มกราคม, 2021
41 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 มกราคม, 2021
42 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาค MASK N95 รุ่น 1860 พร้อมอุปกรณ์สู้ภัยโควิด ประชาสัมพันธ์ 13 มกราคม, 2021
43 ครอบครัวคุณแม่เทียมทัด สุภัควาณิช บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 มกราคม, 2021
44 จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดดังนี้ รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม, 2021
45 เมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม, 2021
46 How to…สังเกตุอาการ ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ 14 วัน ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม, 2021
47 สายด่วน COVID-19 จังหวัดขอนแก่น 097-9596765 ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม, 2021
48 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 มกราคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม, 2021
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 มกราคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม, 2021
50 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 12 มกราคม, 2021
51 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 12 มกราคม, 2021
52 ประกาศประกวดราคา เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 12 มกราคม, 2021
53 ประกาศประกวดราคา ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 12 มกราคม, 2021
54 ประกาศผลผู้ชนะกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม, 2021
55 โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล มอบของขวัญวันเด็กให้เด็กป่วย โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม, 2021
56 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 มกราคม, 2021
57 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ มอเตอร์ดูดน้ำลายสำหรับงานทันตกรรม (Motor Suction) จำนวน 17 ชุด ประกวดราคา 11 มกราคม, 2021
58 ประกาศประกวดราคา ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 11 มกราคม, 2021
59 นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 11 มกราคม, 2021
60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์ สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 11 มกราคม, 2021
61 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อจำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 11 มกราคม, 2021
62 ประกาศประกวดราคา วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5รายการ ประกวดราคา 11 มกราคม, 2021
63 ข้าราชการผู้มีผลการประฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 มกราคม, 2021
64 อัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชกาพลเรือนสามัญสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 มกราคม, 2021
65 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ท่อถ่างขยายทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ จำนวน 40 ชิ้น ประกวดราคา 8 มกราคม, 2021
66 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 8 มกราคม, 2021
67 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวิธีขยายด้วยบอลลูน จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 8 มกราคม, 2021
68 ประกาศประกวดราคา ท่อถ่างขยายทางเดินน้ำดี ชนิดโลหะ จำนวน 40 ชิ้น ประกวดราคา 8 มกราคม, 2021
69 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 8 มกราคม, 2021
70 ประกาศประกวดราคา วัสดุสายสวนเพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวิธีขยายด้วยบอลลูน จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 8 มกราคม, 2021
71 ข้อมูลจำนวนวันนอนผู้ป่วยเดือนธันวาคม 2563 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 8 มกราคม, 2021
72 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 มกราคม, 2021
73 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม, 2021
74 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 7 มกราคม, 2021
75 ประกาศประกวดราคา กระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 7 มกราคม, 2021
76 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 540,750 แผง ประกวดราคา 7 มกราคม, 2021
77 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดฯ จำนวน 26,500 SET ประกวดราคา 7 มกราคม, 2021
78 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด จำนวน 4 คัน ขายทอดตลาด 6 มกราคม, 2021
79 ประกาศ E-MARKET กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 13,500 รีม ประกวดราคา 5 มกราคม, 2021
80 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 มกราคม, 2021
81 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย เพื่อควบคุมการระบาดของโรค โควิด 19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ ประชาสัมพันธ์ 5 มกราคม, 2021
82 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วง7วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 5 มกราคม, 2021
83 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 5 มกราคม, 2021
84 ประกาศ ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 5 มกราคม, 2021
85 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 มกราคม, 2021
86 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไหมเย็บผ้าสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายเส้นถักเกลียว จำนวน 75 กล่อง ประกวดราคา 4 มกราคม, 2021
87 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง ประกวดราคา 4 มกราคม, 2021
88 ประกาศประกวดราคา เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน 10 เครื่อง ประกวดราคา 4 มกราคม, 2021
89 ประกาศประกวดราคา ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 75 กล่อง ประกวดราคา 4 มกราคม, 2021
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 มกราคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม, 2021
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 มกราคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม, 2021
92 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ประชาสัมพันธ์ 4 มกราคม, 2021
93 ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น สวัสดีปีใหม่ 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มกราคม, 2021
94 ทีมผู้บริหาร รพ.ขอนแก่น เยี่ยมหน่วยงาน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564 (Grand Round)  ประชาสัมพันธ์ 4 มกราคม, 2021
95 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ประชาสัมพันธ์ 30 ธันวาคม, 2020
96 คุณสิทธิชัย ราบรื่น พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 30 ธันวาคม, 2020
97 อบรม Safety EMS Ambulance Driver รุ่นที่ 3 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 30 ธันวาคม, 2020
98 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดขอนแก่น” กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 30 ธันวาคม, 2020
99 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคของขวัญเนื่องในวันเด็ก 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 ธันวาคม, 2020
100 คุณแม่อัจฉราวรรณ ธรรมธาริน บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 ธันวาคม, 2020
101 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลว จำนวน 838,500 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 29 ธันวาคม, 2020
102 ประกาศประกวดราคา ออกซิเจนเหลว จำนวน 838,500 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 29 ธันวาคม, 2020
103 คุณภาส มุ่งเจริญพร บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 กล่อง ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2020
104 คุณพ่อนิคม – คุณแม่เสถียร ใจใคร่ พร้อมบุตรหลาน บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2020
105 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28 ธันวาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม, 2020
106 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28 ธันวาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม, 2020
107 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วยเดือนพฤศจิกายน 2563 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 28 ธันวาคม, 2020
108 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วย เดือนตุลาคม 2563 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 28 ธันวาคม, 2020
109 ประกาศประกวดราคา ไหมเย็บสังเคาะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 ธันวาคม, 2020
110 ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 28 ธันวาคม, 2020
111 แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษ ถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน 13,500 รีม ประกวดราคา 28 ธันวาคม, 2020
112 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาด เบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 ธันวาคม, 2020
113 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจอวัยะภายในด้วยคลื่นเสียงฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 28 ธันวาคม, 2020
114 ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจอวัยวุภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 28 ธันวาคม, 2020
115 ประกาศประกวดราคา รายการไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 ธันวาคม, 2020
116 บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 208,650 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 ธันวาคม, 2020
117 ขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ประชาสัมพันธ์ 25 ธันวาคม, 2020
118 สถิติจำนวนวันนอนโรงพยาบาลขอนแก่นปีงบประมาณ2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 ธันวาคม, 2020
119 พญ.วรายุวดี อมรภิญโญ – นพ.เกษมสิน ภาวะกุล และครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 ธันวาคม, 2020
120 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการกระจายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต มูลค่า 101,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 ธันวาคม, 2020
121 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 24 ธันวาคม, 2020
122 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 24 ธันวาคม, 2020
123 หจก.ธีรรัตน์เทเลคอม (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน จำนวน 250,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 ธันวาคม, 2020
124 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 ธันวาคม, 2020
125 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 24 ธันวาคม, 2020
126 ประกาศประกวดราคา วัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 24 ธันวาคม, 2020
127 คุณลัดดาวัลย์ แซ่คู บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 ธันวาคม, 2020
128 บริษัท ยู บาร์ ขอนแก่น จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 ธันวาคม, 2020
129 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขายทอดตลาด 23 ธันวาคม, 2020
130 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขายทอดตลาด 23 ธันวาคม, 2020
131 ครอบครัวของ ภก.วัชรินทร์ – คุณศุภวัลย์ เจษฎาพรพันธ์ นพ.มานิตย์ – ภญ.นิ่มนวล วัชร์ชัยนันท์ คุณอภิรัตน์ – คุณจิราพร กาญจโนมัย และคุณประทีป – คุณณัฐวุฒ จิรเดชนันท์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 23 ธันวาคม, 2020
132 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวกันฯ จำนวน 25 เครื่อง ประกวดราคา 23 ธันวาคม, 2020
133 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 25 เครื่อง ประกวดราคา 23 ธันวาคม, 2020
134 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 ธันวาคม, 2020
135 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดฯ จำนวน 80 สาย ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2020
136 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายฯ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2020
137 ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 48 รายการ ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2020
138 ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด จำนวน 80 สาย ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2020
139 ประกาศประกวดราคา ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2020
140 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 ธันวาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม, 2020
141 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 ธันวาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม, 2020
142 ประกาศรับสมัคร วิสัญญีแพทย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 ธันวาคม, 2020
143 ประกาศรับสมัคร วิสัญญีแพทย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 ธันวาคม, 2020
144 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท ฯจำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
145 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจตีบด้วยบอลลูน จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
146 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ฯ จำนวน 30 ชุด ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
147 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์จำนวน 16 ชิ้น ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
148 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
149 ประกาศประกวดราคา ใบบันทึกคำสั่งแพทย์(Form 8) จำนวน 900 กล่อง ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
150 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ใบบันทึกคำสั่งแพทย์(Form 8) จำนวน 900 กล่อง ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
151 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,250 pack ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
152 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดบริจาคเกล็ดเลือดแบบ single therapeutic doses (Apheresis closed kit System Single therapeutic doses) จำนวน 600 ชุด ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
153 ประกาศประกวดราคา ตลับทดนำ้เข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,250 pack ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2020
154 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่น้องๆ เด็กป่วยในงานวันเด็ก ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2020
155 ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2020
156 ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2020
157 คุณจินตนา โอฬารวรวุฒิ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 240,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2020
158 โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น บริจาคผ้าปูที่นอน จำนวน 300 ผืน ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2020
159 บริษัท อุดรเมดิคอลซัพพลาย บริจาคเครื่องดับเพลิง BF2000 ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 45 ถัง ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2020
160 Mr.ชัย ยุน ลุง บริจาคเงิน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2020
161 แผน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มขัน 58 %จำนวน 275 ชุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 17 ธันวาคม, 2020
162 Anti-Biogram 2019 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 17 ธันวาคม, 2020
163 Anti-Biogram2018 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 17 ธันวาคม, 2020
164 Anti-Biogram 2020 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 17 ธันวาคม, 2020
165 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน 375 ชุด ประกวดราคา 16 ธันวาคม, 2020
166 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ป้งอกันเข็มทิ่มตำ ฯ จำนวน 6,000 ถุง ประกวดราคา 16 ธันวาคม, 2020
167 ประกาศประกวดราคา ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ (Triple Blood BAG 450 ml.CPD-A๑ with sanple pouch and needle guard) จำนวน 6,000 ถุง ประกวดราคา 16 ธันวาคม, 2020
168 ประกาศประกวดราคา ถุงบรรจุโลหิต 5 ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน 375 ชุด ประกวดราคา 16 ธันวาคม, 2020
169 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 ธันวาคม, 2020
170 คุณศิริวรรณ คงเดชอุดมกุล พร้อมครอบครัว มอบนาฬิกาดิจิตอลจำนวน 50 เรือน มูลค่า 17,450 บาท ประชาสัมพันธ์ 15 ธันวาคม, 2020
171 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม, 2020
172 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม, 2020
173 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดบริจาคเกล็ดเลือด แบบ double therapeutic dosesฯ จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 15 ธันวาคม, 2020
174 ประกาศประกวดราคา ชุดบริจาคเกล็ดเลือด แบบ double therapeutic doses (Apheresis closed kit System double therapeutic doses)จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 15 ธันวาคม, 2020
175 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องฯ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2020
176 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ Suction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2020
177 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน ฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2020
178 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินจฉัยหัวใจ ฯ จำนวน 1,000 สาย ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2020
179 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องใส่เครื่องมือปราศจากเชื้อขนาดเล็ก จำนวน 20 ชุด ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2020
180 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2020
181 ประกาศประกวดราคา สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน (Aortic stent graft) สำหรับในช่องอก จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2020
182 ประกาศประกวดราคาสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR DIAGNOSTIC CATHETER) จำนวน 1,000 สาย ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2020
183 ประกาศประกวดราคา สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2020
184 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 140 ชิ้น ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2020
185 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หัวเจาะรูกะโหลกศรีษะชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด 14 มิลลิเมตร จำนวน 75 ชิ้น ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2020
186 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือคีบปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2020
187 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษต่อเนื่องใบสั่งยาผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2020
188 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจาก อ๊อกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 112 กล่อง ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2020
189 ประกาศประกวดราคา หัวเจาะรูกะโหลกศรีษะชนิดใช้ครั้งเดียวขนาด 14 มิลลิลิตร จำนวน 75 ชิ้น ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2020
190 ประกาศประกวดราคา เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2020
191 ประกาศประกวดราคา วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจาก อ๊อกซิไดส์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 112 กล่อง ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2020
192 งานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีปี 2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ประชาสัมพันธ์ 9 ธันวาคม, 2020
193 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ ภายใต้กล้อง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2020
194 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 120 สาย ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2020
195 ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 120 สาย ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2020
196 ประกาศประกวดราคา ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2020
197 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 ธันวาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม, 2020
198 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 ธันวาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม, 2020
199 เดินประชาสัมพันธ์บอกบุญ แก่ผู้ป่วยและญาติ ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2020
200 เดินประชาสัมพันธ์บอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ณ ตลาดบ้านหนองใหญ่ และตลาดบ้านโนนชัย จ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2020
201 ครอบครัววงศ์นิจศีล บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2020
202 คุณกาญจนวรรณ อนัคฆมนตรี และคุณศุภกิจ อนัคฆมนตรี บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2020
203 คุณพสิษฐ์ ชนะทรัพย์เจริญ บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2020
204 พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2020
205 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2020
206 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ฯ จำนวนว 50 สาย ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2020
207 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ ฯ จำนวน 60 สาย ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2020
208 ประกาศประกวดราคา สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่(Pressure Wire) จำนวน 60 สาย ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2020
209 ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) จำนวน 50 สาย ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2020
210 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ผิวสัมผัสฯ จำนวน 12 ชุด ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2020
211 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า ฯ จำนวน 20 ชุด ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2020
212 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2020
213 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2020
214 แพทย์หญิงพูนศิริ  – คุณจุมพล  สีนะวัฒน์ พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน 1,000,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 4 ธันวาคม, 2020
215 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ ฯ จำนวน 10,500 ครั้ง ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2020
216 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์ฯ จำนวน 48 รายการ ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2020
217 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 48 รายการ ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2020
218 ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ (Sterile tubing connector) จำนวน 10,500 ครั้ง ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2020
219 ประชาสัมพันธ์บอกบุญ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 (วันที่2) ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2020
220 นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย บริจาคเงิน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2020
221 คุณศิริรักษ์ ขาวไชยมหา บริจาค 10,000 บาท ในงานฌาปนกิจศพคุณยายวิลาวัลย์ อามาตย์ทัศน์ ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2020
222 ประชาสัมพันธ์บอกบุญ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2020
223 ร้านอร่อย 3 เวลา บริจาคเงิน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2020
224 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน ฯ จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
225 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลวดนำสายสวนเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือด จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
226 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร ฯ จำนวน 6,000 ถุง ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
227 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
228 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
229 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือตัดต่อลำไส้แบบเป็นวงกลม จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
230 ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์าจี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
231 ประกาศประกวดราคา ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติฯ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
232 ประกาศประกวดราคา ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ (Triple Blood bag 350 ml.CPD A1 with samplle pouch and meedle guard จำนวน 6,000 ถุง) ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
233 ประกาศประกวดราคา สายสวยเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพเคลื่อนเสียงสะท้อน (INTRAVASCULAR ULTRASOUND CATHETER) จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
234 ประกาศประกวดราคา ลวดนำสายสวนเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือด จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 3 ธันวาคม, 2020
235 พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2020
236 คุณพัฒนา จันทร์จรัสทอง บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2020
237 สโมสรนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2020
238 ประชาสัมพันธ์บอกบุญ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2020
239 กิจกรรมวันเอดส์โลก ปี 63 ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2020
240 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการเครื่องเอ็กเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2020
241 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างปรับปรุงห้องผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้น 2 ฯ ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2020
242 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ (Genotype ของเชื้อHepatitis C virus) จำนวน 500 Test ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2020
243 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 7 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,140,187 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2020
244 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเปลี่ยนพลาสมา (Therapeutic plasma Exchange) จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2020
245 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2020
246 ประกาศประกวดราคา ชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2020
247 ประกาศประกวดราคา ชุดเปลี่ยนถ่ายพลาสมา(Therapeutic plasma Exchange) จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2020
248 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2020
249 พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 1 ธันวาคม, 2020
250 ร่วมรำพิธี “รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองเมืองขอนแก่น 223 ปี” ประชาสัมพันธ์ 1 ธันวาคม, 2020
251 คุณอณุวัฒน์ ตั้งวานิชกพงษ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 ธันวาคม, 2020
252 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 90 กล่อง ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2020
253 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ ฯ จำนวน 600 สาย ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2020
254 ประกาศประกวดราคา แผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2020
255 ประกาศประกวดราคา วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 90 กล่อง ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2020
256 ประกาศประกวดราคา สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Guiding Catheter) จำนวน 600 สาย ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2020
257 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2020
258 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563) ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2020
259 อบรม การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 1 ธันวาคม, 2020
260 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม, 2020
261 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม, 2020
262 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนฯ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2020
263 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดนำ้ยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2020
264 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2020
265 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยันฯ จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2020
266 ประกาศประกวดราคา สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนแบบ Non- Compliant Balloon (0.015 นิ้ว) จำนวน 600 สาย ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2020
267 ประกาศประกวดราคาอุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2020
268 ประกาศประกวดราคา สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน(Aortic Stent Graft) จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2020
269 บริษัท Geen MedWaste Company Limited มอบโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน, 2020
270 คุณนพศูล และคุณศศิธร นนทยาธร บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน ประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน, 2020
271 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ร่วมกับ CVC Capital Partners มอบเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน, 2020
272 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,460,000 บาท ประกวดราคา 26 พฤศจิกายน, 2020
273 ขอเชิญร่วมสร้างศาลาสำหรับประดิษฐานสมเด็จพระรพุทธโคดมและหลวงพ่อองค์ดำ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน, 2020
274 คุณแม่จิตรา – คุณพ่อเรียงชัย พิทยาวุธวินิจ บริจาคเงินสด จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน, 2020
275 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยาหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำฯ จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 26 พฤศจิกายน, 2020
276 ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Everolimus Eluting Coronary Stent System) จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 26 พฤศจิกายน, 2020
277 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 80 สาย ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2020
278 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2020
279 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วง ฯ จำนวน 13,500 ถุง ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2020
280 ประกาศประกวดราคา สายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 80 สาย ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2020
281 ประกาศประกวดราคาสายสวนเพื่อการตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2020
282 ประกาศประกวดราคา ถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ(Quasruple Blood Bag 450 ml.CPD-A๑ with sample pouch and meedle guard) จำนวน 13,500 ถุง ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2020
283 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน, 2020
284 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน, 2020
285 คุณกาญจนา ไกรบำรุง และครอบครัว บริจาคถังออกซิเจน จำนวน 1 ถัง พร้อมหน้ากากอนามัย และน้ำผลไม้ ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน, 2020
286 คุณนวลลักษณ์ ฮุดะ และเพื่อน มอบหนังสือสวดมนต์ จำนวน 100 เล่ม ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน, 2020
287 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและพื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2020
288 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว ฯ จำนวน 1,010 ชิ้น ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2020
289 แผนการจดซื้อจัดจ้าง สายลวดนำสายสวนหัวใจเพื่อการขยายฯ จำนวน 1,000 สาย ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2020
290 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2020
291 ประกาศประกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว (Monofocal Foldable IOLs) จำนวน 1,010 ชิ้น ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2020
292 ประกาศประกวดราคา สายลวดนำสายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 1,000 สาย ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2020
293 ประกาศประกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2020
294 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 มอบกรวยยางจราจร จำนวน 40 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน, 2020
295 คุณมนตรี กมลมิตร บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน, 2020
296 คุณวรนุช วงศ์นรินทร์ และครอบครัว นำอาหาร และน้ำเปล่า เติมในตู้ปันสุข ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน, 2020
297 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รรายการหุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS)ผู้ใหญ่ พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมฯ จำนวน 1 ตัว ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2020
298 ประกาศประกวดราคา โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก และเอว แบบเกลียวสกรู มี 2 เกลียว (Pedicular Screws System) จำนวน 15 รายการ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2020
299 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน, 2020
300 ประกาศประกวดราคา ผ้าซับช่องท้อง (Sterile – Prewash Abdominal Swab) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2020
301 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน, 2020
1 2 3 8