เนื้อหาทั้งหมด 4450 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างติดตั้งระบบ Air Pipeline อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 27 พฤษภาคม, 2022
3 ต้อนรับ คณะจากกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2022
4 ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ เพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2022
5 รับมอบเงินบริจาค ในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อนิพนธ์   ทิพย์สุนทรศักดิ์ ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2022
6 ครอบครัวทวีแสงสกุลไทย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2022
7 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2022
8 โรงพยาบาลขอนแก่น รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจาก สรพ. กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 พฤษภาคม, 2022
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คลิกที่นี่ !!! กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 พฤษภาคม, 2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการฯ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 26 พฤษภาคม, 2022
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 25 พฤษภาคม, 2022
12 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 25 พฤษภาคม, 2022
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565) ประกวดราคา 25 พฤษภาคม, 2022
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 24 พฤษภาคม, 2022
15 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประกวดราคา 23 พฤษภาคม, 2022
16 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยา ประกวดราคา 23 พฤษภาคม, 2022
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 พ.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม, 2022
18 จุดเสี่ยงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2564 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 23 พฤษภาคม, 2022
19 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน อำเภอเมือง ขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 23 พฤษภาคม, 2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 20 พฤษภาคม, 2022
21 โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมรับการเยี่ยม เพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 พฤษภาคม, 2022
22 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วยเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 พฤษภาคม, 2022
23 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 พฤษภาคม, 2022
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างติดตั้งระบบอากาศห้องเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 19 พฤษภาคม, 2022
25 ประกาศประกวดราคา จ้างติดตั้งระบบอากาศห้องเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 19 พฤษภาคม, 2022
26 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น ⭐⭐⭐ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 พฤษภาคม, 2022
27 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ⭐⭐⭐ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 พฤษภาคม, 2022
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 4,800 test ประกวดราคา 17 พฤษภาคม, 2022
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 17 พ.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม, 2022
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสัญญากาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 17 พฤษภาคม, 2022
31 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 17 พฤษภาคม, 2022
32 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ด้วยหลักการ RT-PCR จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 17 พฤษภาคม, 2022
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 1,000 test ประกวดราคา 17 พฤษภาคม, 2022
34 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Aquilion Prime ประกวดราคา 17 พฤษภาคม, 2022
35 ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Aquilion Prime ประกวดราคา 17 พฤษภาคม, 2022
36 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนเมษายน 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 พฤษภาคม, 2022
37 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 พฤษภาคม, 2022
38 การแต่งกายชุดพยาบาล KKH 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 12 พฤษภาคม, 2022
39 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ⭐⭐⭐ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2022
40 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2022
41 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 518 รายการ ขายทอดตลาด 12 พฤษภาคม, 2022
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ประกวดราคา 12 พฤษภาคม, 2022
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) แบบไม่รวมอะไหล่ฯ ประกวดราคา 12 พฤษภาคม, 2022
44 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Savina จำนวน 20 เครื่อง ประกวดราคา 12 พฤษภาคม, 2022
45 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Savina จำนวน 20 เครื่อง ประกวดราคา 12 พฤษภาคม, 2022
46 รับการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 12 พฤษภาคม, 2022
47 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 พฤษภาคม, 2022
48 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Carina จำนวน 144 เครื่อง ประกวดราคา 11 พฤษภาคม, 2022
49 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Carina จำนวน 144 เครื่อง ประกวดราคา 11 พฤษภาคม, 2022
50 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 พฤษภาคม, 2022
51 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 10 พ.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม, 2022
52 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 10 พฤษภาคม, 2022
53 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 10 พฤษภาคม, 2022
54 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม, 2022
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 9 พฤษภาคม, 2022
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 9 พฤษภาคม, 2022
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ ประกวดราคา 9 พฤษภาคม, 2022
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องตัดกระดูกแบบใช้แบตเตอรี่ (Oscillator Saw) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 9 พฤษภาคม, 2022
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง จำนวน 2 ยูนิต ประกวดราคา 9 พฤษภาคม, 2022
60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 9 พฤษภาคม, 2022
61 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 9 พฤษภาคม, 2022
62 ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา Node ให้ยาเคมีบำบัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 9 พฤษภาคม, 2022
63 ประชุมอบรมวิชาการออนไลน์ การให้สารน้ำ จากชมรมเครือข่ายการให้สารน้ำแห่งประเทศไทย (INNT) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 9 พฤษภาคม, 2022
64 ต้อนรับ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 9 พฤษภาคม, 2022
65 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 พฤษภาคม, 2022
66 กอ.รมน. ขอนแก่น และคณะ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 1,040 แพ็ค ประชาสัมพันธ์ 6 พฤษภาคม, 2022
67 ต้อนรับ นายแพทย์จเด็จ  ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และคณะ ประชาสัมพันธ์ 6 พฤษภาคม, 2022
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 พฤษภาคม, 2022
69 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 พฤษภาคม, 2022
70 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ท่อลมเพื่อส่งยาและสิ่งส่งตรวจ จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 3 พฤษภาคม, 2022
71 ประกาศประกวดราคา ซื้อท่อลมเพื่อส่งยาและสิ่งส่งตรวจ จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 3 พฤษภาคม, 2022
72 คุณสุทธิกานต์  ตันติสุข ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 80,000  บาท  ประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม, 2022
73 ประกาศ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เรื่องการซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2565 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 3 พฤษภาคม, 2022
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 พฤษภาคม, 2022
75 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565) ประกวดราคา 3 พฤษภาคม, 2022
76 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 2 พ.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม, 2022
77 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูง อาคารสิรินธรฯ ประกวดราคา 2 พฤษภาคม, 2022
78 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2022
79 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2022
80 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องตรวจการได้ยินและชุดตรวจการได้ยินโดยสังเกตการตอบสนองต่อเสียงฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2022
81 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจการได้ยินและชุดตรวจการได้ยินโดยสังเกตการตอบสนองต่อเสียงฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2022
82 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการเข้ารับการประเมิน พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 เมษายน, 2022
83 สูตรวัคซีน เด็ก 5-17 ปี เข็ม 1, 2 และเข็มกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2022
84 แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2022
85 อาการลองโควิดหลังจากการติดเชื้อพบได้หลากหลายในทุกระบบของร่างกาย ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2022
86 จ่ายยาผู้ป่วยโควิด-19 “เจอ แจก จบ” แบบ Drive Thru โทรแจ้ง 043-009900 ต่อ 2 ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2022
87 เปิด Walk in ฉีดวัคซีน เข็ม 1, 2, 3, 4 ในวันที่ 10 – 12 พ.ค. 2565 ณ เซนทรัล ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2022
88 แจ้งนัดหมาย ฉีดวัคซีนเข็ม 2 นักเรียนอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี ในวันที่ 10 – 12 พ.ค.65 ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2022
89 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2022
90 เยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2022
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 28 เมษายน, 2022
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 28 เมษายน, 2022
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ประกวดราคา 28 เมษายน, 2022
94 จ่ายยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยระบบ “เจอ แจก จบ” ให้บริการแบบ Drive Thru ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2022
95 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน, 2022
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2022
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2022
98 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 เมษายน, 2022
99 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ⭐⭐⭐ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 เมษายน, 2022
100 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 26 เมษายน, 2022
101 คุณสิพิม  พิวัธธงไชย  มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน, 2022
102 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 26 เม.ย. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน, 2022
103 พญ.ฐิติพร  สิริวชิรชัย  บริจาคที่นอนลม จำนวน 5 ลูก รวมมูลค่า 37,500  บาท ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน, 2022
104 คุณระเบียบ  ร่มไทรทอง พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน, 2022
105 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 25 เมษายน, 2022
106 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 เมษายน, 2022
107 การสรรหาหัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจดด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ปี2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 เมษายน, 2022
108 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 25 เมษายน, 2022
109 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุจราจร 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 25 เมษายน, 2022
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงห้องช่วยฟื้นคืนชีพแรงดันลบ Negative CPR ชั้น 1 อาคารสิรินธร ประกวดราคา 22 เมษายน, 2022
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อ และ Variant ของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 15,000 test ประกวดราคา 22 เมษายน, 2022
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ น้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 4,800 test ประกวดราคา 22 เมษายน, 2022
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดตรวจ RT-PCR for Covid : SARS-Cov 2 : M/N จำนวน 3,000 test ประกวดราคา 22 เมษายน, 2022
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษากล้องส่องตรวจพิเศษยี่ห้อ Olympus จำนวน 26 ตัว ประกวดราคา 22 เมษายน, 2022
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 22 เมษายน, 2022
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 22 เมษายน, 2022
117 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 22 เมษายน, 2022
118 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 22 เมษายน, 2022
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมันในร่างกายและวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 เมษายน, 2022
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 80 สาย ประกวดราคา 21 เมษายน, 2022
121 เชิญชวนพี่น้องพยาบาล เลือกตั้งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 เมษายน, 2022
122 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 เมษายน, 2022
123 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 เมษายน, 2022
124 ขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุลศล  ที่บริจาคน้ำดื่ม รวมทั้งอาหาร เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น  ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2022
125 คุณแม่มณฑา จันทะลุน และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2022
126 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 เม.ย. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน, 2022
127 ขอเชิญชวน บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเลือกตั้งหัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 19 เมษายน, 2022
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 18 เมษายน, 2022
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 9,000 รีม ประกวดราคา 18 เมษายน, 2022
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 18 เมษายน, 2022
131 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่โรงพยาบาลขอนแก่น และจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 18 เมษายน, 2022
132 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่โรงพยาบาลขอนแก่น และจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 12 เมษายน, 2022
133 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม 2565 – มีนาคม 2565) จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน, 2022
134 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน, 2022
135 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 เมษายน, 2022
136 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 เมษายน, 2022
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก 1 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 11 เมษายน, 2022
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงตูู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารสิรินธร ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 11 เมษายน, 2022
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 24 เครื่อง ประกวดราคา 11 เมษายน, 2022
140 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) แบบไม่รวมอะไหล่ฯ ประกวดราคา 11 เมษายน, 2022
141 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) แบบไม่รวมอะไหล่ฯ ประกวดราคา 11 เมษายน, 2022
142 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 11 เมษายน, 2022
143 อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล IT nurse ด้าน Infographic , power point และphotoshop กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 11 เมษายน, 2022
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 30,000 test ประกวดราคา 8 เมษายน, 2022
145 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 เมษายน, 2022
146 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 เมษายน, 2022
147 คุณพ่อสุวิทย์ สิทธิไกรพงษ์ โค้วเซียมเฮง ฟาร์มเทพารักษ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2022
148  “การรวมตัวของเหล่าคนดีและผองเพื่อน”  นำโดย คุณฟาติมา หมื่นกันยา  (คุณเมย์)  บริจาคอาหารกล่องพร้อมทาน ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2022
149 บริษัทแลตตาซอย จำกัด บริจาคนมถั่วเหลือง ซัง ซัง จำนวน 150 ลัง ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2022
150 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล  ที่บริจาคสิ่งของ อาหาร  เครื่องดื่ม และปัจจัย ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2022
151 ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มข. รุ่นที่ 8 (NU8)  บริจาคพัดลม จำนวน 42 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2022
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 7 เมษายน, 2022
153 คุณสุปราณี  ชัยเกษมสกุล  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน  50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2022
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 20,000 test ประกวดราคา 5 เมษายน, 2022
155 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ น้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 4,800 test ประกวดราคา 5 เมษายน, 2022
156 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 5 เมษายน, 2022
157 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 5 เมษายน, 2022
158 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนชนิดอัตโนมัติ BP Monitor จำนวน 20 เครื่อง ประกวดราคา 5 เมษายน, 2022
159 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนชนิดอัตโนมัติ BP Monitor จำนวน 20 เครื่อง ประกวดราคา 5 เมษายน, 2022
160 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ จำนวน 3 เครื่อง (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 5 เมษายน, 2022
161 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 5 เมษายน, 2022
162 การประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จ.ขอนแก่น (CNO-P) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 5 เมษายน, 2022
163 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ⭐ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 เมษายน, 2022
164 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ⭐ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 เมษายน, 2022
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 4 เมษายน, 2022
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอลฯ ประกวดราคา 4 เมษายน, 2022
167 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อ และ Variant ของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 15,000 test ประกวดราคา 4 เมษายน, 2022
168 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดตรวจ RT-PCR for Covid : SARS-Cov 2 : M/N จำนวน 3,000 test ประกวดราคา 4 เมษายน, 2022
169 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 04 เม.ย. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน, 2022
170 อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2022
171 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่ารวม 1,300,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2022
172 คณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 เมษายน, 2022
173 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล ประจำปี 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 เมษายน, 2022
174 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และตำแหน่งบรรณารักษ์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 มีนาคม, 2022
175 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการฯ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
176 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Fiber optic laryngoscope) จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
177 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Fiber optic laryngoscope) จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
178 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
179 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม แบบรวมอะไหล่ จำนวน 5 เครื่อง ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
182 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องตัดกระดูกแบบใช้แบตเตอรี่ (Oscillator Saw) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
183 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 มีนาคม, 2022
184 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตัดกระดูกแบบใช้แบตเตอรี่ (Oscillator Saw) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
185 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 77 รายการ ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
186 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 มีนาคม, 2022
187 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
188 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
189 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
190 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
191 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
192 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
193 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 มีนาคม, 2022
194 คุณแจฮิม  แซ่เตีย  และคุณกิมเอ็ง  แซ่น้า  ครอบครัวของนายแพทย์ธิติ ธิติศักดิ์สกุล  บริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท  ประชาสัมพันธ์ 28 มีนาคม, 2022
195 คุณชยพัทธ์ ตันติสุข ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท   ประชาสัมพันธ์ 28 มีนาคม, 2022
196 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
197 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
198 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงชุดระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูงอาคารสิรินธร อาคารผู้ป่วยนอก 1และอาคารผู้ป่วยนอก 2 ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
199 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงชุดระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูงอาคารสิรินธร อาคารผู้ป่วยนอก 1และอาคารผู้ป่วยนอก 2 ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
200 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Bedside monitor) จำนวน 5 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
201 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Bedside monitor) จำนวน 5 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
202 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Bedside monitor) จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
203 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Bedside monitor) จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
204 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28 มี.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม, 2022
205 เลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพพยาบาล) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 มีนาคม, 2022
206 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2022
207 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2022
208 ประกาศกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2022
209 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2022
210 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 30,000 test ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
211 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
212 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
213 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 9,000 รีม ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
214 ประกาศ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 9,000 รีม ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
215 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตรฯ ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2022
216 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตรฯ ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2022
217 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมันในร่างกายและวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2022
218 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมันในร่างกายและวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2022
219 โครงการเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง “Advance Stroke”สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 23 มีนาคม, 2022
220 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มีนาคม, 2022
221 โครงการเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง “Advance Stroke”สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2022
222 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565) ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2022
223 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 24 เครื่อง ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2022
224 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2022
225 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2022
226 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ ไข่ไก่ จำนวน 197,220 ฟอง ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูงแบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงโซนผู้ป่วยหนัก อาคาร 5 ชั้น 2 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
231 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 มี.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม, 2022
232 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 20,000 test ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
233 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดฯ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
234 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดฯ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
235 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 มีนาคม, 2022
236 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 มีนาคม, 2022
237 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 18 มีนาคม, 2022
238 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 มีนาคม, 2022
239 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2022
240 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2022
241 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลร่วมพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 18 มีนาคม, 2022
242 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 18 มีนาคม, 2022
243 พิธีเปิดงาน “รวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2022
244 การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริการ  เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2022
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 53 รายการ ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2022
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2022
247 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 77 รายการ ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2022
248 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 77 รายการ ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2022
249 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 มีนาคม, 2022
250 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 16 มีนาคม, 2022
251 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 80 สาย (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 16 มีนาคม, 2022
252 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 80 สาย (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 16 มีนาคม, 2022
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
256 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
257 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 24 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
258 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
259 กราฟแสดงจำนวนบุคลากร แยกตามประเภทการจ้าง (5 เดือนย้อนหลัง) 🌐 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2022
260 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 มีนาคม, 2022
261 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2022
262 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 มี.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม, 2022
263 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2022
264 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2022
265 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2022
266 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2022
267 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2022
268 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2022
269 ร่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 10 มีนาคม, 2022
270 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียงฯ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
271 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
272 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มีนาคม, 2022
273 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทราวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มีนาคม, 2022
274 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 24 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
275 พันเอกไมตรี บุตรชา  พร้อมครอบครัว  บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2022
276 คุณรุ่งโรจน์  ตันติสุข  ประธานบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2022
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเลและปลาน้ำจืด จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
280 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
281 ประกาศประกวดราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
282 บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มีนาคม, 2022
283 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2022
284 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2022
285 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก 1 ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2022
286 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก 1 ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2022
287 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 8 มีนาคม, 2022
288 คุณวัชระพร  สาธุการ  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 110 แพ็ค  ประชาสัมพันธ์ 7 มีนาคม, 2022
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 20,000 test ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
290 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารสิริธร ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
291 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารสิริธร ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
292 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
293 ประกาศประกวดราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
294 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD แบบตั้งพื้นฯ ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
295 ประกาศประกวดราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD แบบตั้งพื้นฯ ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
296 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม แบบรวมอะไหล่ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
297 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม แบบรวมอะไหล่ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
298 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 มีนาคม, 2022
299 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 มี.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม, 2022
300 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม, 2022
301 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มงานผู้ป่วยนอก (OPD 1,2) และอาคารเอนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์ 4 มีนาคม, 2022
1 2 3 15