เนื้อหาทั้งหมด 1274 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 คุณปนัดดา อยู่วิทยา และคุณเฉลิมพล แสวงหิรัญ ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ รวมมูลค่า 5,750,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 19 กรกฎาคม, 2019
3 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
4 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
5 โรงพยาบาลขอนแก่น รณรงค์ “ถุงผ้าใส่ยา รักษ์โลก” ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 18 กรกฎาคม, 2019
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอาคารเวชกรรมสังคม,อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ฯ ประกวดราคา 18 กรกฎาคม, 2019
8 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 18 กรกฎาคม, 2019
9 ประกาศประกวดราคา จ้าเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทย ทางเลือก อาคารเวชกรรมสังคท,อาคารเวชกรรมฟื้นฟู,และศาลาพระประธาน ประกวดราคา 18 กรกฎาคม, 2019
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” รุ่นที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
11 ธรรมะกับการทำงาน ใน ยุค 4.0 โดย พระครูสุเมธธรรมสาร ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม, 2019
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม, 2019
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
15 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 11 ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภครายการเนื้อไก่ จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
17 ประกาศประกวดราคา วัสดุเครื่องบริโภค รายการเนื้อไก่ จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
18 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจาปี 2562 “Meta R2R to Value Based Healthcare” ประชาสัมพันธ์ 15 กรกฎาคม, 2019
19 ร้านไทยยืนยง และครอบครัวพรอมรธรรม บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 15 กรกฎาคม, 2019
20 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องมือเจาะตัดกระดูก จำนวน 1ชุด ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
21 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ฯ ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
22 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการ กล่องใส่เครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน 42 กล่อง ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
23 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น. กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 กรกฎาคม, 2019
25 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2019
26 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม, 2019
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือนระดับสูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 กรกฎาคม, 2019
28 ขอเชิญร่วมประกวดคุณแม่ดีเด่น และกิจกรรมลูกรัก ชิงเงินรางวัล เนื่องในสัปดาห์นมแม่และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม, 2019
29 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5th Advanced Emergency Care Conference 2019 – Core life support and simulation “ฝึกเฮ็ด ฝึกทำ ให้คักใจ” ประชาสัมพันธ์ 11 กรกฎาคม, 2019
30 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น บริจาคเครื่องสำอาง “แบ่งบุญสวย” เพื่อใช้ในการแต่งหน้าศพเป็นครั้งสุดท้าย ประชาสัมพันธ์ 11 กรกฎาคม, 2019
31 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องบริโภครายการ เนื้อสัตว์ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 11 กรกฎาคม, 2019
32 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม อาคารเอนกประสงค์ และทางเดือนเชื่อม ประกวดราคา 11 กรกฎาคม, 2019
33 ประกาศประกวดราคา วัสดุเครื่องบริโภค รายการ เนื้อสัตว์ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 11 กรกฎาคม, 2019
34 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม อาคารเอนกประสงค์ และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 11 กรกฎาคม, 2019
35 คุณชื่นกมล  ระวิโรจน์ บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม, 2019
36 นพ.วิทยา – ทพญ. เบญจพร จารุพูนพล บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม, 2019
37 นพ.นิทิกร สอนชา ให้สัมภาษณ์ในรายการมองอีสานผ่าน NBT ประเด็น “โรคไข้เลือดออก” ประชาสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม, 2019
38 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 72 รายการ ประกวดราคา 10 กรกฎาคม, 2019
39 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) อาหารแห้ง(บรรจุภัณฑ์) จำนวน 72 รายการ ประกวดราคา 10 กรกฎาคม, 2019
40 ขอเชิญตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี ! 200 ท่านแรก ประชาสัมพันธ์ 9 กรกฎาคม, 2019
41 แพทย์หญิงสุพัตรา  สมจิตต์   บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 9 กรกฎาคม, 2019
42 คุณทิพวรรณ เครือนพคุณ บริจาคเงิน และรถเข็นแปลนอนสำหรับผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 9 กรกฎาคม, 2019
43 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2019
44 ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องความดันลบ (negative pressure room) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2019
45 ประกาศผูู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการอาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2019
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอ๊กเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 แผ่น ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2019
47 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health Care Waste:HCW) ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2019
48 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-biding) จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสสุขภาพ (Health -Care Waste :HCW) ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2019
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2562) ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2019
50 แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ชั้น 8 อาคารหอพักแพทย์ 8 ชั้น ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2019
51 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ชั้น 8 อาคารหอพักแพทย์ 8 ชั้น ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2019
52 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 8 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม, 2019
53 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 8 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม, 2019
54 ประชุม International Hospital Conference ครั้งที่ 3/2562 ประชาสัมพันธ์ 8 กรกฎาคม, 2019
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 กรกฎาคม, 2019
56 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4ชั้น ,อาคารที่จอดรถ4 ชั้น อาคาร10 และอาคาร 14 ประกวดราคา 8 กรกฎาคม, 2019
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม, 2019
58 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 กรกฎาคม, 2019
59 รพ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2019
60 ประกาศรับสมัครพนักงานรับแจ้งเหตุฯ (ทดแทน) ศูนย์อุบัติเหตุ 5 กรกฎาคม, 2019
61 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี อาคารผุ้ป่วยนอก 2 และร้านค้าสวัสดิการ ประกวดราคา 5 กรกฎาคม, 2019
62 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 4 กรกฎาคม, 2019
63 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนประตูบานเลื่อนอัตโนมัติห้องผ่าตัด หมายเลข 11,14 และอาคาร 40 ปีชั้น 2 ประกวดราคา 4 กรกฎาคม, 2019
64 NEU Fitness บริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 4 กรกฎาคม, 2019
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ประกวดราคา 4 กรกฎาคม, 2019
66 ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการตู้ผสมยาเคมีบำบัดแบบพื้นฐานสำหรับงานเตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ ประกวดราคา 4 กรกฎาคม, 2019
67 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประชาสัมพันธ์ 3 กรกฎาคม, 2019
68 บริษัท ควอลิตี้จำกัด คอนแทรคท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ 3 กรกฎาคม, 2019
69 คุณธนภร ประกายเกียรติ บริจาคเงิน 3,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 กรกฎาคม, 2019
70 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มัณฑนา มิตรชัย และคุณจินดามณี แสนบุญศิริ ประชาสัมพันธ์ 3 กรกฎาคม, 2019
71 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต” ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 3 กรกฎาคม, 2019
72 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม, 2019
73 ประกาศคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 กรกฎาคม, 2019
74 ประกาศคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 กรกฎาคม, 2019
75 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประชาสัมพันธ์ 2 กรกฎาคม, 2019
76 คุณวัฒนา ตันทนะเทวินทร์ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 กรกฎาคม, 2019
77 เปิดจำหน่าย เสื้อโปโล “ก้าวคนละก้าว” จากราคาตัวละ 550 บาท ลดเหลือ 250 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 กรกฎาคม, 2019
78 คุณศรีนวล มาตย์สมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 กรกฎาคม, 2019
79 บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง สาขาขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 3,829 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 กรกฎาคม, 2019
80 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 1 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม, 2019
81 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 1 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม, 2019
82 ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562” ประชาสัมพันธ์ 1 กรกฎาคม, 2019
83 สธ. รณรงค์วันตรวจเอชไอวี ภายใต้แนวคิด Know Your Status พร้อมกระตุ้นคนไทยตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ 1 กรกฎาคม, 2019
84 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 1 กรกฎาคม, 2019
85 ครอบครัว พญ.เยาวลักษณ์  เอื้ออนันต์  มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 กรกฎาคม, 2019
86 รพ.ขอนแก่น จัดพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ร้านที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2019
87 พญ.ธมล ลิ้มธนาคม และครอบครัว บริจาคเก้าอี้นั่งพัก มูลค่า 15,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2019
88 คุณสุธิพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง บริจาคเงิน จำนวน 646,600 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2019
89 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องผลิตสูญญากาศ (Vacuum Pump)จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2019
90 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องผลิตอากาศอัด จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2019
91 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายการ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดและแผ่นหรือถาดทดสอบวินิจฉัย จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2019
92 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2019
93 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562(วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562) ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2019
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (วันที่ 1-30 เมษายน 2562) ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2019
95 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562(วันที่1-31 มีนาคม 2562) ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2019
96 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 8 และอาคาร 9 ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2019
97 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำ และ พท.ทำความสะอาดภายใน รพ.ขอนแก่นและอาคารรังสีรักษา ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2019
98 เอกสารการประชุมวิชาการ เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 27 มิถุนายน, 2019
99 รูปงานประชุมวิชาการวิสัญญี ภูมิภาค กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 มิถุนายน, 2019
100 รูปงานประชุมวิชาการวิสัญญี ภูมิภาค กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 มิถุนายน, 2019
101 รูปงานประชุมวิชาการวิสัญญี ภูมิภาค กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 มิถุนายน, 2019
102 รูปงานประชุมวิชาการวิสัญญี ภูมิภาค กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 มิถุนายน, 2019
103 รูปงานประชุมวิชาการวิสัญญี ภูมิภาค กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 มิถุนายน, 2019
104 ประกาศ เงื่อนไขของแพทย์ที่สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 มิถุนายน, 2019
105 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับแพทย์พี่เลี้ยง เครือข่ายภาคอีสานตอนเหนือ ปี 62 ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
106 กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562  “เภสัชกรอยูใกล้ ใช้ยาปลอดภัย”  ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
107 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ รวมมูลค่า จำนวน 16,733,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
108 ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
109 คุณแม่วิลาวัลย์  อามาตยทัศน์ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
110 อาม่าบุ้นเอ็ง  แซ่ตั้ง และ ร้านตุ๊กตาทอยส์ บริจาคเงินท่านละ 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
111 สธ.แนะประชาชน ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ น้ำหนักลด อาจเป็นวัณโรคปอด ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
112 ขอแสดงความยินดี กับ พญ.อำนวยพร อภิรักษากร คนแรกในประเทศไทยที่ได้รับตำแหน่ง Associate Fellow (AFAMEE) ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
113 ขอแสดงความยินดี กับ คุณวิศันสนีย์ การุญบุญญานันท์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศงานวิจัย” สาขา Immunology ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
114 ผู้มารับบริการชื่นชม นพ.ภานุภาศ หมื่นน้อย และพยาบาล – เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 2 ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
115 ผู้มารับบริการชื่นชมแพทย์ พยาบาล หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะวิกฤต ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
116 ขอแสดงความชื่นชม คุณอุมาภรณ์ สอนปัญญา ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
117 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบเด็ก จำนวน1เครื่อง (ครั้งที่2) ประกวดราคา 27 มิถุนายน, 2019
118 ประกาศประกวดราคา ตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่2) ประกวดราคา 27 มิถุนายน, 2019
119 บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน, 2019
120 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 มิถุนายน, 2019
121 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 26 มิถุนายน, 2019
122 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวง ฯชาตะผดุง,ประชาสโมสร,มิตรภาพ ประกวดราคา 26 มิถุนายน, 2019
123 ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 26 มิถุนายน, 2019
124 ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2) ประกวดราคา 26 มิถุนายน, 2019
125 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์แพทย์ ฯ ชุมชนวัดหนองแวงฯ ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง,ศุนย์แพทย์ประชาสโมสร และศูนย์พทย์มิตรภาพ ประกวดราคา 26 มิถุนายน, 2019
126 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักงานขับรถยนต์  ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2019
127 ผู้มารับบริการ แสดงความชื่นชมการทำงานของ นพ.สุรชาติ สมศรี และพยาบาล – เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2019
128 ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมวิชาการ “ความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรค ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2019
129 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 25 มิถุนายน, 2019
130 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือเจาะตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2) ประกวดราคา 25 มิถุนายน, 2019
131 ประกาศประกวดราคา เครื่องมือเจาะตัดกระดูกจำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 25 มิถุนายน, 2019
132 ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2019
133 แบบคำขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงจากหน่วยงานบริการอื่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 24 มิถุนายน, 2019
134 งานเลี้ยงงานประชุมวิชาการวิสัญญี ภูมิภาค กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 24 มิถุนายน, 2019
135 งานประชุมวิชาการวิสัญญี ภูมิภาค กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 24 มิถุนายน, 2019
136 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 24 มิ.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน, 2019
137 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 24 มิ.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน, 2019
138 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง(UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 kVA จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 24 มิถุนายน, 2019
139 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่แบบที่ 2 major set no 2 ประกวดราคา 24 มิถุนายน, 2019
140 ต้อนรับทีมประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 21 มิถุนายน, 2019
141 ครอบครัวเกตุดาว และครอบครัวแก้วก่า มอบเงินบริจาคให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 21 มิถุนายน, 2019
142 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 21 มิถุนายน, 2019
143 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 21 มิถุนายน, 2019
144 ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการร้านค้า 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 มิถุนายน, 2019
145 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ 20 มิถุนายน, 2019
146 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประชาสัมพันธ์ 20 มิถุนายน, 2019
147 ขอแสดงความยินดี กับคุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 มิถุนายน, 2019
148 ขอแสดงความชื่นชม คุณสุทธาทิพย์ รัตนพงษ์เพียร ประชาสัมพันธ์ 20 มิถุนายน, 2019
149 ผู้มารับบริการชื่นชม นพ.ธนิต ฟูเจริญ และคณะพยาบาล – เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 2 ประชาสัมพันธ์ 20 มิถุนายน, 2019
150 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนดำรง ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 มิถุนายน, 2019
151 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่แบบที่ 1 major set no.1 จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 20 มิถุนายน, 2019
152 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คลินิกนมแม่ ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2019
153 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Nutrition support team KKH (NST) ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2019
154 ประกาศรับสมัครคัดเลือกแพทย์ วิสัญญีวิทยา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 มิถุนายน, 2019
155 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Isan Critical Care Forum and 3rd Khon Kaen Critical Care Congress ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2019
156 โรคไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2019
157 โรคมือ เท้า ปาก ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2019
158 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 17 มิ.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน, 2019
159 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 17 มิ.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน, 2019
160 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบนำ้/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้น อาคารที่จอดรถ 4 ชั้นอาคาร 10 และอาคาร 14 ประกวดราคา 19 มิถุนายน, 2019
161 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาบน้ำ/ห้องส้วม ข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้น ,อาคารที่จอดรถ 4 ชั้น อาคารจอดรถ 10 และอาคาร 14 ประกวดราคา 19 มิถุนายน, 2019
162 คณะศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ รุ่น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2019
163 ขอแสดงความยินดี กับ คุณวิไลวรรณ แสนโฮม ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2019
164 ขอแสดงความชื่นชม การให้บริการของบุคลากร งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2019
165 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 มิถุนายน, 2019
166 บริษัทโกลบอล คอนซัลติ้งแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 24,999 บาท ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2019
167 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะโรตารีสากล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2019
168 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องใส่เครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน 42 กล่อง ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
169 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
170 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
171 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6และอาคาร 7 ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
172 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัดไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
173 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 และอาคาร 9 ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
174 ประกาศประกวดราคา กล่องใส่เครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน 42 กล่อง ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
175 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
176 ประกาศประกวดราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
177 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
178 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัดไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
179 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8และอาคาร 9 ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2019
180 ประกาศผลการคัดเลือกฯ แพทย์ศัลย์ 2 ราย ปี 2562 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 มิถุนายน, 2019
181 รับย้ายบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 มิถุนายน, 2019
182 บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 127,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 มิถุนายน, 2019
183 คุณธนพล พูลนิติพร บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 มิถุนายน, 2019
184 ประกาศผู้ชนะการประกวดการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครืองมือแพทย์รายการเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2019
185 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการอุปกรณ์สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ฯ50 สาย ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2019
186 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ ฯจำนวน 80 สาย ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2019
187 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 มิถุนายน, 2019
188 ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี และอาคารผุ้ป่วยนอก 2 ร้านอาคารสวัสดิการ ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2019
189 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2019
190 ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2019
191 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ฯ รพ.ขอนแก่น และอาคารรังษีรักษา ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2019
192 ร่างประกาศประกวดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ต้นไม้ ฯ รพ.ขอนแก่นและอาคารรังสีรักษา ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2019
193 การพยาบาลข้างเตียง TCAB กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มิถุนายน, 2019
194 การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean ในการบริการสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มิถุนายน, 2019
195 บทคัดย่อ สป.61 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มิถุนายน, 2019
196 งานวิจัยรวม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มิถุนายน, 2019
197 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลประมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มิถุนายน, 2019
198 SPA HA (สปา ฮ้า) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มิถุนายน, 2019
199 Set มหัศจรรย์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มิถุนายน, 2019
200 การป้องกันการติดเชื้อแผลหลังผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มิถุนายน, 2019
201 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในงานดูแลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มิถุนายน, 2019
202 ปลูกถ่ายอวัยวะ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
203 หัวใจ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
204 มะเร็ง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
205 ทารกแรกเกิด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
206 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 2562 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
207 คู่มือบันทึกทางการพยาบาล_แก้ไข 2562 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
208 คู่มือบริหาร-ระเบียบการลา 2562 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
209 รพ.ขอนแก่น คว้ารางวัล ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 14 มิถุนายน, 2019
210 สุดปลื้ม ** พี่ตูน ** เยี่ยมโรงพยาบาลขอนแก่นให้กำลังใจ… กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
211 การควบคุมยาเสพติดให้โทษชนิดฉีดในหอผู้ป่วย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
212 ประกาศสภาการพยาบาล…นโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาล… กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
213 ประกาศสภาการพยาบาล…นโยบายในการส่งเสริมจริยธรรม… กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
214 หน้าที่หลักทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2019
215 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประชาสัมพันธ์ 14 มิถุนายน, 2019
216 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดสมองจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2019
217 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เตียงผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2019
218 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประชาสัมพันธ์ 14 มิถุนายน, 2019
219 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 13 มิถุนายน, 2019
220 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ฯ 16 เครื่อง ประกวดราคา 13 มิถุนายน, 2019
221 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดให้สารละลายชนิดหยดธรรมดา( Set Macrodrip) จำนวน 69,000 SET ประกวดราคา 13 มิถุนายน, 2019
222 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ ประชาสัมพันธ์ 12 มิถุนายน, 2019
223 ป้องกัน: vdo-test-2 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 12 มิถุนายน, 2019
224 vdo-test-1 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 12 มิถุนายน, 2019
225 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต Trauma Critical Care for Nurse รุ่นที่ 3 ศูนย์อุบัติเหตุ 12 มิถุนายน, 2019
226 Slide-1 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 12 มิถุนายน, 2019
227 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ 12 มิถุนายน, 2019
228 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 12 มิถุนายน, 2019
229 ตัวชีวัดคุณภาพการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 12 มิถุนายน, 2019
230 เข็มมุ่ง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 12 มิถุนายน, 2019
231 เป้าประสงค์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 12 มิถุนายน, 2019
232 ยุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 12 มิถุนายน, 2019
233 โครงสร้างองค์กร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 12 มิถุนายน, 2019
234 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ประชาสัมพันธ์ 12 มิถุนายน, 2019
235 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน, 2019
236 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน, 2019
237 บริจาคโลหิต รับฟรี!!   เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 11 มิถุนายน, 2019
238 รพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้บริการตรวจรักษาโรคหู และทำผ่าตัดโรคหูน้ำหนวก  ประชาสัมพันธ์ 11 มิถุนายน, 2019
239 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 11 มิถุนายน, 2019
240 กิจกรรม “วัยเรียน วัยใส รู้เท่าทันเพศศึกษา” ประชาสัมพันธ์ 11 มิถุนายน, 2019
241 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องความดันลบ (negative pressure room) ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2019
242 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเนื้อหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2019
243 ประกาศประกวดราคาเนื้อหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2019
244 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน, 2019
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตัดสไลด์ชิ้นเนื้อ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2019
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูงฯ ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2019
247 ประกาศประกวดราคา เครื่องกำเนิดไอน้ำ ชนิด Once Through Boilers ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ตัน จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2019
248 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 มิ.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน, 2019
249 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 มิ.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน, 2019
250 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุดสำหรับผู้ป่วย มูลค่ารวม 1,119,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 มิถุนายน, 2019
251 ผู้มีจิตศรัทธา (เพื่อนๆ ผู้ใจดี) บริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 40,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 มิถุนายน, 2019
252 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์แพทย์ 2 ราย กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 มิถุนายน, 2019
253 หมอ ให้สัมภาษณ์ และบันทึกเทปรายการ KTV TALK ตอน “วิกฤตไข้เลือดออกระบาด” ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2019
254 กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประชาสัมพันธ์ 5 มิถุนายน, 2019
255 บริษัท  เพชรปิโตรเลียม จำกัด (ร้านค้าอเมซอน รพ.ขอนแก่น) มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค ประชาสัมพันธ์ 5 มิถุนายน, 2019
256 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 มิถุนายน, 2019
257 รพ.ขอนแก่น ร่วมในโครงการปอดปลอดควันบุหรี่ เริ่มต้นวันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2019
258 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2019
259 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2019
260 ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2019
261 หลวงปู่แบน ธนากโร เมตตามอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2019
262 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบเด็ก จำนวน1 เครื่อง ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2019
263 ประกาศประกวดราคา ตู้อบเด็ก จำนวน1เครื่อง ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2019
264 4 โรคร้าย ทำลายปอด ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2019
265 ประกาศประกวดราคา อาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2019
266 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการทั่วไป คำแหน่งนิติกร กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 พฤษภาคม, 2019
267 ประชุมเตรียมความพร้อมการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” ประชาสัมพันธ์ 30 พฤษภาคม, 2019
268 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ 30 พฤษภาคม, 2019
269 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่แบบที่1 major set no 1 จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 30 พฤษภาคม, 2019
270 ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่แบบที่ 1 major set no 1 จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 30 พฤษภาคม, 2019
271 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 พฤษภาคม, 2019
272 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่แบบที่ 2 major set no 2 จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 30 พฤษภาคม, 2019
273 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่แบบที่ 2 major set no.2 จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 30 พฤษภาคม, 2019
274 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2019
275 กลุ่มงานเภสัชกรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2019
276 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2019
277 ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5” ประจำปี 62 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2019
278 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น มูลค่ารวมกว่า 2,531,650 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2019
279 ร่วมต้อนรับรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในโอกาสเยี่ยมผู้ประกันตนใน รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม, 2019
280 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องกำเนิดไดน้ำชนิด Once Through Boilersขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ตัน จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 28 พฤษภาคม, 2019
281 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) จ้างปรับปรุงห้องความดันลบ ฯ ประกวดราคา 28 พฤษภาคม, 2019
282 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงห้องความดันลบ(negative pressure room) ประกวดราคา 28 พฤษภาคม, 2019
283 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครืองกำเนิดไอน้ำ ชนิด Once Through Boilers ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ตัน จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 28 พฤษภาคม, 2019
284 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 101,500 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2019
285 การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis and septic shock) เขตสุขภาพที่ 7 “ABCDE in SEPSIS 2019” ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2019
286 ร่วมงาน “ขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา” ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2019
287 ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรกัษาเครื่อง LINAC PLANNING พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 27 พฤษภาคม, 2019
288 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital simulator แบบ รวมอะไหร่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 27 พฤษภาคม, 2019
289 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รายการผลไม้ จำนวน 24 รายการ ประกวดราคา 27 พฤษภาคม, 2019
290 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 27 พฤษภาคม, 2019
291 ประกาศประกวดราคา รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 27 พฤษภาคม, 2019
292 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 พฤษภาคม, 2019
293 ประชุม “การพัฒนาศักยภาพระบบบริการทีเป็นมิตรกับอาเซียน ปี 2562” ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2019
294 ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต โดยเฉพาะกรุ๊ป A และ O ประชาสัมพันธ์ 24 พฤษภาคม, 2019
295 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤษภาคม, 2019
296 ขอแสดงความยินดี กับ คุณชุติกาญจน์  แปงเรือน นักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ 24 พฤษภาคม, 2019
297 การประชุม Hospitality of International Hospital กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤษภาคม, 2019
298 ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานขาย จำนวน 10 อัตรา  ประชาสัมพันธ์ 24 พฤษภาคม, 2019
299 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บ – เสียชีวิต ถนนมิตรภาพ 14 กิโลเมตร ผ่านเมืองขอนแก่น ศูนย์อุบัติเหตุ 24 พฤษภาคม, 2019
300 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วง7วันอันตราย สงกรานต์ 2562 ศูนย์อุบัติเหตุ 24 พฤษภาคม, 2019
301 โรงพยาบาลขอนแก่น เริ่มใช้ฉลากยาอัจฉริยะ ผ่าน Application RDU รู้เรื่องยา ประชาสัมพันธ์ 23 พฤษภาคม, 2019
1 2 3 5