เนื้อหาทั้งหมด 1534 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 คุณพิพัฒน์ ภู่ภิญโญเจริญ และชมรมโฮปแอนด์ฮีลจิตอาสา บริจาคผ้าเช็ดตัวและม้านั่งสนาม ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2019
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ  ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2019
4 “ค่ายรักษ์หัวใจสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจและครอบครัว ครั้งที่ 2” ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2019
5 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น” และรางวัล “คนดีศรีดอกปีบ” ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2019
7 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2019
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2019
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
10 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
11 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
12 คุณบัวพันธ์  อติรัตนวงษ์ บริจาคพัดลม 14 ตัว เพื่ออุทิศให้นายบุญ  อติรัตนวงษ์ ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
13 มูลนิธิอนงค์วงศ์วานิช บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 16 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน, 2019
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 16 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน, 2019
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู 9 รายการ ประกวดราคา 17 กันยายน, 2019
17 ประกาศประกวดราคาเนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 17 กันยายน, 2019
18 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการจัดนิทรรศการศิลปะภาพวาด เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
19 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ในงาน “วิ่ง 60 ปี โค้วมินิมาราธอน 2019” เพื่อมอบเงินบริจาคให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
20 คุณศุภราภรณ์ พรหมลักขโณ บริจาคชุดขาวให้ผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ จำนวน 100 ชุด ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
21 พระครูสุตกิจโกวิท (พระสมพงษ์ มูลประโก) บริจาค จำนวน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
22 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเลนศืแก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโพกัสเดียว ฯ จำนวน 1,300 ชิ้น ประกวดราคา 16 กันยายน, 2019
23 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายเส้นทางหลัก (Network Backbone) ประกวดราคา 16 กันยายน, 2019
24 ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว (Monofocal Foldable IOLs) จำนวน 1,300 ชิ้น) ประกวดราคา 16 กันยายน, 2019
25 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายเส้นทางหลัก(Network Backbone) ประกวดราคา 16 กันยายน, 2019
26 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
27 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
29 กิจกรรมเปิดโครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีที่ 11 ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
30 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
31 คุณแม่ทองอยู่  นิลอัยยกา และพยาบาลจุฬาฯ รุ่นที่ 53 บริจาคเงิน 40,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
32 ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ศึกษาดูงาน รพ.ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
33 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคเงิน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
34 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 12 กันยายน, 2019
35 กิจกรรมการสำรวจการปฎิบัติการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ การดูแลป้องกันการเกิด Phlebitis ประชาสัมพันธ์ 11 กันยายน, 2019
36 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็หแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า (Magnetic Resonance lmaging:MRI) ประกวดราคา 11 กันยายน, 2019
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุห้ามเลชือดชนิดลำลายได้แบบเส้นใยผลิตจากอ๊อกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตทฯ จำนวน 160 กล่อง ประกวดราคา 11 กันยายน, 2019
38 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผนังหัวใจเทียมจำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 11 กันยายน, 2019
39 ประกาศประกวดราคา วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตออกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 160 กล่อง ประกวดราคา 11 กันยายน, 2019
40 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 35 รายการ(ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 11 กันยายน, 2019
41 ประกาศประกวดราคา รายการผนังหัวใจเทียม จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 11 กันยายน, 2019
42 ตัวแทนประกันชีวิต AIA หลักสูตร CFP จ.ขอนแก่น บริจาคเงิน 18,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 11 กันยายน, 2019
43 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน, 2019
44 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 9 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน, 2019
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 9 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน, 2019
46 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,600 Pack ประกวดราคา 10 กันยายน, 2019
47 ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (e-bidding) ตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,600 Pack ประกวดราคา 10 กันยายน, 2019
48 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการซื้อสกรูยึดขากรรไกร Unilock pure titanium จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2019
49 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยว 4/0 จำนวน 2รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2019
50 ประกาศประกวดราคา ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยว ขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2019
51 ประกาศประกวดราคา สกรูยึดกระดูกขากรรไกร Unilock pure titanium จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2019
52 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 9 กันยายน, 2019
53 คุณกชกร ติยวัฒนาโรจน์ บริจาควอล์คเกอร์ จำนวน 50 อัน ประชาสัมพันธ์ 9 กันยายน, 2019
54 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน (Aortic stent graft)ฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 9 กันยายน, 2019
55 ประกาศประกวดราคา สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน (Aortic stent graft) สำหรับในช่องอก จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 9 กันยายน, 2019
56 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เยื่อหุ้มหัวใจเทียม (Preclude pericardium membrane) ประกวดราคา 9 กันยายน, 2019
57 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 65 กล่อง ประกวดราคา 9 กันยายน, 2019
58 ประกาศประกวดราคา ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 65 กล่อง ประกวดราคา 9 กันยายน, 2019
59 ประกาศประกวดราคา เยื่อหุ้มหัวใจเทียม (Preclude pericardium membrane )จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 9 กันยายน, 2019
60 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพนม ประชาสัมพันธ์ 6 กันยายน, 2019
61 รพ.ขอนแก่น นำส่งมอบสิ่งของที่รับบริจาคจากประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (รอบ2) ประชาสัมพันธ์ 6 กันยายน, 2019
62 รพ.ขอนแก่น ขอปิดรับการรับบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 6 กันยายน, 2019
63 ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ 6 กันยายน, 2019
64 คุณสมปอง จินาทองไทย ตัวแทนกลุ่มเพื่อนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา และครอบครัว บริจาคสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประชาสัมพันธ์ 5 กันยายน, 2019
65 ซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ “โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา” ประชาสัมพันธ์ 5 กันยายน, 2019
66 “ของดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ห้องตรวจอายุกรรม” ประชาสัมพันธ์ 5 กันยายน, 2019
67 “ดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านโรงพยาบาลขอนแก่น จากพลังความร่วมมือสู่การดูแลแบบองค์รวม” ประชาสัมพันธ์ 5 กันยายน, 2019
68 ห้องเจาะเลือด อาคารคุณากรปิยชาติ เปิดให้บริการแล้วที่ ชั้น 1 ประชาสัมพันธ์ 5 กันยายน, 2019
69 ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ ของดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  ประชาสัมพันธ์ 5 กันยายน, 2019
70 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิดมีหัวสกรูพยุง ฯ ประกวดราคา 5 กันยายน, 2019
71 ประกาศประกวดราคาแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิดมีหัวสกรุพยุง (2.0 Locking plate)จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 5 กันยายน, 2019
72 รพ.ขอนแก่น ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านไผ่ ประชาสัมพันธ์ 4 กันยายน, 2019
73 คุณวันเพ็ญ ศิริสุริยเดช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 35,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 4 กันยายน, 2019
74 ขอแสดงความชื่นชม ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 114 เตียง ชั้น 4 ประชาสัมพันธ์ 4 กันยายน, 2019
75 ประกาศเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย ลว 28 สค.62 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 กันยายน, 2019
76 ประกาศเพื่อเลื่อนระดับ 3 ราย 28 ส.ค.62 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 กันยายน, 2019
77 ประกาศเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย ลว 27 ส.ค.62 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 กันยายน, 2019
78 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 3 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน, 2019
79 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 3 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน, 2019
80 ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประชาสัมพันธ์ 4 กันยายน, 2019
81 รพ.ขอนแก่น เปิดศูนย์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลือชาว อ.บ้านไผ่ ที่ประสบอุทกภัย ประชาสัมพันธ์ 4 กันยายน, 2019
82 ประกาศจังหวัดขอนแก่น ด้วยจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 69 รายการฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ขายทอดตลาด 4 กันยายน, 2019
83 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ (Cidex OPA)จำนวน 350 แกลลอน ประกวดราคา 3 กันยายน, 2019
84 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในสิ่งส่งตรวจ สำหรับระบบการจัดการและตรวจ ฯ 48 รายการ ประกวดราคา 3 กันยายน, 2019
85 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในสิ่งส่งตรวจ สำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 48 รายการ ประกวดราคา 3 กันยายน, 2019
86 ประกาศประกวดราคาน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ (Cidex OPA) จำนวน 350 แกลลอน ประกวดราคา 3 กันยายน, 2019
87 ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำเดือน กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน, 2019
88 เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน อ.บ้านใผ่ จ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน, 2019
89 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (แบบออนไลน์ จำนวน 1 รายการ) ประกวดราคา 2 กันยายน, 2019
90 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการการแพทย์ รายการ คลิปหนีบเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 2 กันยายน, 2019
91 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายการ คลิปหนีบเส้นเลือดจำนวน 2รายการ ประกวดราคา 2 กันยายน, 2019
92 ประกาศประกวดราคา ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (แบบออนไลน์) จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 2 กันยายน, 2019
93 รพ.ขอนแก่น มอบผ้าห่มและเสื้อ ให้ผูประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน, 2019
94 รพ.ขอนแก่น พร้อมดูแลประชาชน ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ประสบอุทุกภัย อำเภอบ้านไผ่ ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน, 2019
95 รพ.ขอนแก่น จัดงานมหกรรม Best practice model for health literacy ประชาสัมพันธ์ 30 สิงหาคม, 2019
96 อย่าหลงเชื่อ!! ดื่มฉี่ รักษาโรคไม่ได้ ประชาสัมพันธ์ 30 สิงหาคม, 2019
97 คุณมานิตย์ – คุณวัลภา จรูญจิรัฐติกาล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 30 สิงหาคม, 2019
98 คุณยุวณีย์ สมิทธิพร บริจาคเต้านมเทียม จำนวน 18 คู่ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประชาสัมพันธ์ 30 สิงหาคม, 2019
99 ขอแสดงความยินดีกับคุณสุพิพัฒน์  พระยาลอ ประชาสัมพันธ์ 30 สิงหาคม, 2019
100 ขอแสดงความยินดี กับ คุณมงคล อัศวภูมิ และคุณวนิดา ต่างโอฐ ประชาสัมพันธ์ 30 สิงหาคม, 2019
101 คุณวิสาข์  ตันตระบัณฑิตย์  บริจาคเตียงและรถเข็นผู้ป่วย มูลค่า 17,600 บ. ประชาสัมพันธ์ 30 สิงหาคม, 2019
102 ประกาศประกวดราคา สายสวนปัสสาวะชนิดใช้ในท่อไต (Double pigtail Ureteral stent) ประกวดราคา 30 สิงหาคม, 2019
103 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste:HCW)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกวดราคา 30 สิงหาคม, 2019
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฮโดรลิก พร้อมเอ็กเรย์ผ่านได้ จำนวน 7 เตียง ประกวดราคา 30 สิงหาคม, 2019
105 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ฯ ประกวดราคา 30 สิงหาคม, 2019
106 ประกาศผู้ชนะการการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ,อาคารผู้ป่วยนอก และร้านค้าสวัสดิการฯ ประกวดราคา 30 สิงหาคม, 2019
107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 30 สิงหาคม, 2019
108 ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม, 2019
109 ชื่นชม พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 3 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม, 2019
110 ชื่นชม ทีมแพทย์ พยาบาล คลินิดนมแม่และหอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ชั้น 5 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม, 2019
111 ชื่นชม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 2 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม, 2019
112 ขอแสดงความยินดี กับคุณกล้วยไม้ ธิพรพรรณ ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม, 2019
113 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 สิงหาคม, 2019
114 ร้านอร่อยสามเวลา บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม, 2019
115 นพ.สมชาย  จันทร์เจริญ  บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม, 2019
116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 26 ส.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม, 2019
117 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 26 ส.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม, 2019
118 ประกาศประกวดราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 28 สิงหาคม, 2019
119 ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 27 สิงหาคม, 2019
120 ต้อนรับ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 27 สิงหาคม, 2019
121 บริษัท เพชรปิโตรเลียม จำกัด (ร้านค้าอเมซอน รพ.ขอนแก่น)บริจาคน้ำดื่ม 500 แพ็ค  ประชาสัมพันธ์ 27 สิงหาคม, 2019
122 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา มอบครุภัณฑ์การแพทย์ 14 ล้านกว่า ประชาสัมพันธ์ 26 สิงหาคม, 2019
123 คุณตูน อาทิวราห์ คงมาลัย มอบเงินบริจาคก้าวคนละก้าว 101 ล้าน ให้ 8 โรงพยาบาล ในภาคอีสาน ประชาสัมพันธ์ 26 สิงหาคม, 2019
124 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาทบริการตรยจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2019
125 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า ฯ ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2019
126 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 สิงหาคม, 2019
127 กิจกรรมให้ความรู้ในแก่นักเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกการป้องกันมะเร็งในเด็ก ประชาสัมพันธ์ 23 สิงหาคม, 2019
128 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไหมเย็บสงเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยว จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 23 สิงหาคม, 2019
129 ปรกาศประกวดราคาไหมเย็บสงเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยว จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 23 สิงหาคม, 2019
130 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจร” ครั้งที่ 13 ประชาสัมพันธ์ 23 สิงหาคม, 2019
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้างลวดเย็บกระดูกหน้าอก จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 22 สิงหาคม, 2019
132 ประกาศประกวดราคา ลวดเย็บกระดูกหน้าอก จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 22 สิงหาคม, 2019
133 พบกับพี่ตูนและพี่ก้อน ในพิธีมอบเงินบริจาค “ก้าวคนละก้าว” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับ 8 โรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 22 สิงหาคม, 2019
134 โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 21 สิงหาคม, 2019
135 คุณกิมกี่ แซ่ตัง บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อมอบให้ศูนย์รักษ์เต้านม รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 21 สิงหาคม, 2019
136 รพ.ขอนแก่น จัดโครงการ “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพสื่อมวลชน” ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 20 สิงหาคม, 2019
137 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 19 ส.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม, 2019
138 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 19 ส.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม, 2019
139 แถลงข่าว “โรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมให้บริการคลินิกกัญชา” ประชาสัมพันธ์ 19 สิงหาคม, 2019
140 บริษัทอีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด บริจาคข้าวหอมมะลิ จำนวน 1,000 กิโลกรัม ประชาสัมพันธ์ 19 สิงหาคม, 2019
141 หลวงปู่แบน ธนากโร ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมตตาบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 19 สิงหาคม, 2019
142 แบบฟอร์ม อวช เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 สิงหาคม, 2019
143 บริษัทโตโยต้า  ขอนแก่น จำกัด มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 19 สิงหาคม, 2019
144 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประชาสัมพันธ์ 19 สิงหาคม, 2019
145 กิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการป้องกันมะเร็งแก่นักเรียน ประชาสัมพันธ์ 19 สิงหาคม, 2019
146 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก อาคารเวชกรรมสังคม เวชกรรมฟื้นฟู และศาลาพระประธาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา 19 สิงหาคม, 2019
147 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคา 19 สิงหาคม, 2019
148 ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านบริการ” ประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม, 2019
149 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลจากกองการพยาบาลร่วมกับชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม, 2019
150 ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาหัวใจ ระดับประเทศ ประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม, 2019
151 ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พญ.จิรฐา บุตรแก้ว ประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม, 2019
152 ผู้มารับบริการชื่นชม นพ.กฤษ สาลัง และคุณพนมกร ชาญเวช พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษสิรินธรทุกคน ประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม, 2019
153 อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะความชำนาญพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม, 2019
154 ประกาศผู้ชะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2019
155 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร6และอาคาร 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2019
156 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายการเนื้อสัตว์ 21 รายการ ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2019
157 รพ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ประชาสัมพันธ์ 15 สิงหาคม, 2019
158 ประกาศคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสุงขึ้น 8 ส.ค. 62 (3 ราย) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 สิงหาคม, 2019
159 ผอ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็น “แนวทางแก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล เพิ่มทางเลือกร้านยาคุณภาพ” ประชาสัมพันธ์ 15 สิงหาคม, 2019
160 คุณฐิติญาณ จินทนภูผา บริจาคพัดลม 5 ตัว ประชาสัมพันธ์ 15 สิงหาคม, 2019
161 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล จำนวน 2 คัน) ประกวดราคา 15 สิงหาคม, 2019
162 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste:HCW) ครั้งที่2 ประกวดราคา 15 สิงหาคม, 2019
163 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รถโดยสารข ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 15 สิงหาคม, 2019
164 ประกาศประกวดราคา จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste:HCW) ครั้งที่ 2 ประกวดราคา 15 สิงหาคม, 2019
165 คุณโสภาวรรณ – คุณบุษกร  รุ่งเรืองด้วยบุญ บริจาคเงินให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 สิงหาคม, 2019
166 รพ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาหัวใจ ระดับประเทศ ประชาสัมพันธ์ 14 สิงหาคม, 2019
167 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม, 2019
168 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 ส.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม, 2019
169 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 ส.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม, 2019
170 “มหากุศล 12 สิงหา เพื่อแม่แผ่เมตตา” ครั้งที่ 8 มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 สิงหาคม, 2019
171 ขอเชิญร่วมงาน Nurses Run for Health 2019 พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น เวลา 05.00 – 09.00 น. ค่าสมัคร 500 บาท กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 สิงหาคม, 2019
172 แสดงความยินดี กับ ดร.จงกลณี จันทรศิริ ที่ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562” กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 สิงหาคม, 2019
173 แสดงความยินดี กับ ดร.จงกลณี จันทรศิริ ที่ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562” ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2019
174 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น” 62 ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2019
175 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2019
176 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2019
177 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2019
178 นายธรรมนูญ  เลาห์ปิยะวิสุทธิ์  บริจาครถเข็นผู้ป่วยและเงินสด ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2019
179 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ PCC data connect แก่ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อและโรคไตเรื้อรัง ประชาสัมพันธ์ 9 สิงหาคม, 2019
180 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 9 สิงหาคม, 2019
181 พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ประชาสัมพันธ์ 9 สิงหาคม, 2019
182 ขอแสดงความยินดี กับ  นายแพทย์สุธี ทระกุลพันธ์  ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม” สาขาด้านคลินิก ประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม, 2019
183 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “KhonKaen Smart Health EMS Opening” ประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม, 2019
184 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ลดเสี่ยง ลดโรค”  ประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม, 2019
185 รู้ทัน…โรคไข้หวัดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม, 2019
186 รพ.ขอนแก่น รับมอบเตียง จำนวน 24 เตียง จากสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม, 2019
187 ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยาย ในหัวข้อ “ทำงานให้สตรอง ต้องครองด้วยสติ” ประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม, 2019
188 ขอเชิญเข้าอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม, 2019
189 ขอเชิญเข้าอบรม การพััฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลทารกแรกเกิด ที่มีภาวะ PPHN ด้วย iNO ประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม, 2019
190 ศูนย์ศัลยกรรม ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2019
191 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2019
192 ผอ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ช่อง PPTV และ Nation TV  เพื่อทำเป็นสกู้ปข่าว ประเด็น “ความรู้เรื่องยาป้าย”  ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2019
193 บริษัทน้ำมันเชลล์ เขต T24 อีสานตอนบน บริจาคเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 3 เตียง ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2019
194 คุณทองภาส พิรุณสุนทร บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2019
195 บุญประกอบ  ฤทธิ์งาม  บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2019
196 บริษัท 2009 สยามเทรดดิ้ง ขอนแก่น จำกัด บริจาคยาสีฟัน แป้ง และแปรงสีฟันให้ผู้ป่วย และญาติฯ ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2019
197 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 ส.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม, 2019
198 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 ส.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม, 2019
199 แสดงนิทรรศการนวัตกรรมและให้ข้อมูล แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 6 สิงหาคม, 2019
200 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อาจารย์แพทย์ต้นแบบ” ประชาสัมพันธ์ 6 สิงหาคม, 2019
201 บริษัท เมดิทอป จำกัด มอบเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 1,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 สิงหาคม, 2019
202 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มอบ ชุดผ้าอังสะ  จำนวน 400 ผืน และผ้าสบง จำนวน 400 ผืน  (สำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ)  รวมมูลค่า 90,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 สิงหาคม, 2019
203 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษากล้องตรวจพิเศษยี่ห้อ Olympus จำนวน 26 ตัว ประกวดราคา 6 สิงหาคม, 2019
204 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษากล้องส่องตรวจพิเศษยี่ห้อ Olympus จำนวน 26 ตัว ประกวดราคา 6 สิงหาคม, 2019
205 ผู้มารับบริการชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย 114 เตียง ชั้น 5 ประชาสัมพันธ์ 6 สิงหาคม, 2019
206 พิธีบันทึกข้อตอลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กับโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 5 สิงหาคม, 2019
207 ขอแสดงความชื่นชมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คลินิกนมแม่ ประชาสัมพันธ์ 5 สิงหาคม, 2019
208 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น มาให้บริการตัดผมฟรี  แก่ประชาชน ผู้ป่วย และญาติที่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 5 สิงหาคม, 2019
209 พิธีทำบุญตักบาตรใน โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 5 สิงหาคม, 2019
210 ครอบครัวคุณสุวิจักขณ์ เอกเจริญกิจอมร บริจาคเงิน จำนวน 58,100 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม, 2019
211 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด บริจาค เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 600,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม, 2019
212 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 2 สิงหาคม, 2019
213 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะจากสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม, 2019
214 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาตรวจแยกฮีโมโกลบินโดยวิธีอัตโนมัติ จำนวน 12,000 Test ประกวดราคา 2 สิงหาคม, 2019
215 ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจแยกฮีโมโกลบินโดยวิธีอัตโนมัติ จำนวน 12,000 Test ประกวดราคา 2 สิงหาคม, 2019
216 แพทย์ รพ.ขอนแก่น สื่อมวลชนกรณีเด็กนักเรียนหญิง อายุ 14 ปี ตรวจพบอาการกระดูกสันหลังคด ประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม, 2019
217 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม, 2019
218 แบบฟอร์มการนับระยะเวลาเกื้อกูล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 กรกฎาคม, 2019
219 แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 กรกฎาคม, 2019
220 แบบฟอร์มผลงานวิชาการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 กรกฎาคม, 2019
221 แบบประเมินบุุคคล-อวช.2 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 กรกฎาคม, 2019
222 เอกสารประกอบการคัดเลือก-อวช.1 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 กรกฎาคม, 2019
223 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม, 2019
224 ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต) ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม, 2019
225 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม, 2019
226 คุณสุจิตรา แทนชิน บริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม, 2019
227 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม, 2019
228 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม, 2019
229 ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทำดีเนื่องในเดือนวันแม่ สิงหาคม เย็บเต้านมเทียมและมอบของบริจาคเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม, 2019
230 แจ้งการเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรม นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น  ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม, 2019
231 ขอเชิญประชุมวิชาการมะเร็ง ประจำปี 2562 รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม, 2019
232 รับย้ายบุคลากรตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 กรกฎาคม, 2019
233 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 กรกฎาคม, 2019
234 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 กรกฎาคม, 2019
235 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 กรกฎาคม, 2019
236 แพทย์ รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็น “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ” ประชาสัมพันธ์ 26 กรกฎาคม, 2019
237 “รพ.ขอนแก่น เปิดคลินิกหมอครอบครัว ลดการรอคอยคิว” ประชาสัมพันธ์ 26 กรกฎาคม, 2019
238 พิธีถวายพระพร และกิจกรรม Big cleaning day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ประชาสัมพันธ์ 25 กรกฎาคม, 2019
239 บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ (ทั้ง 9 สาขา) มอบเงินบริจาค จำนวน 216,200 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 กรกฎาคม, 2019
240 กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม, 2019
241 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 35 รายการ ประกวดราคา 24 กรกฎาคม, 2019
242 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 35 รายการ ประกวดราคา 24 กรกฎาคม, 2019
243 ประกาศประกวดราคาอาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 72 รายการ ประกวดราคา 24 กรกฎาคม, 2019
244 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศุนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวง ,ชาตะผดุง,ฯ ประกวดราคา 24 กรกฎาคม, 2019
245 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม, 2019
246 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคผ้าห่ม จำนวน 2,000 ผืน ประชาสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม, 2019
247 รพ.ขอนแก่น ร่วมงานมหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพสร้างรายได้ฯ ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2019
248 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่2)ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2019
249 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ เตียงผ่าตัดสมอง (ครั้งที่2) ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2019
250 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ต้นมะพร้าว สระน้ำและพื้นที่ทำความสะอาดภายใน โรงพยาบาลขอนแก่นฯ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2019
251 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัดไอ.ซี.ยู.40 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2019
252 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 8และอาคาร 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2019
253 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2019
254 ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนพรรษาและอาคารหอพักแพทย์ 8 ชั้น ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2019
255 ประกาศประกวดราคา จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health -Care Waste :hcw) ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2019
256 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม, 2019
257 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม, 2019
258 รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมกีฬาแบงก์-บาล ครั้งที่ 15 ประชาสัมพันธ์ 22 กรกฎาคม, 2019
259 เคล็ดลับในการรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรม : Tips and Tricks in Internal Medicine ประชาสัมพันธ์ 22 กรกฎาคม, 2019
260 แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 7 (ปัจจุบัน) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 22 กรกฎาคม, 2019
261 ประกาศรับสมัครแพทย์ ผู้สนใจรับทุนต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น เพื่อศึกษาแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 กรกฎาคม, 2019
262 คุณปนัดดา อยู่วิทยา และคุณเฉลิมพล แสวงหิรัญ ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ รวมมูลค่า 5,750,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 19 กรกฎาคม, 2019
263 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
264 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
265 โรงพยาบาลขอนแก่น รณรงค์ “ถุงผ้าใส่ยา รักษ์โลก” ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
266 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 18 กรกฎาคม, 2019
267 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอาคารเวชกรรมสังคม,อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ฯ ประกวดราคา 18 กรกฎาคม, 2019
268 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 18 กรกฎาคม, 2019
269 ประกาศประกวดราคา จ้าเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทย ทางเลือก อาคารเวชกรรมสังคท,อาคารเวชกรรมฟื้นฟู,และศาลาพระประธาน ประกวดราคา 18 กรกฎาคม, 2019
270 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” รุ่นที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
271 ธรรมะกับการทำงาน ใน ยุค 4.0 โดย พระครูสุเมธธรรมสาร ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม, 2019
272 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม, 2019
273 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ก.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม, 2019
274 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
275 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 11 ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
276 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภครายการเนื้อไก่ จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
277 ประกาศประกวดราคา วัสดุเครื่องบริโภค รายการเนื้อไก่ จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
278 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจาปี 2562 “Meta R2R to Value Based Healthcare” ประชาสัมพันธ์ 15 กรกฎาคม, 2019
279 ร้านไทยยืนยง และครอบครัวพรอมรธรรม บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 15 กรกฎาคม, 2019
280 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องมือเจาะตัดกระดูก จำนวน 1ชุด ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
281 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ฯ ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
282 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการ กล่องใส่เครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน 42 กล่อง ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
283 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา 15 กรกฎาคม, 2019
284 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น. กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 กรกฎาคม, 2019
285 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2019
286 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม, 2019
287 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือนระดับสูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 กรกฎาคม, 2019
288 ขอเชิญร่วมประกวดคุณแม่ดีเด่น และกิจกรรมลูกรัก ชิงเงินรางวัล เนื่องในสัปดาห์นมแม่และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม, 2019
289 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5th Advanced Emergency Care Conference 2019 – Core life support and simulation “ฝึกเฮ็ด ฝึกทำ ให้คักใจ” ประชาสัมพันธ์ 11 กรกฎาคม, 2019
290 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น บริจาคเครื่องสำอาง “แบ่งบุญสวย” เพื่อใช้ในการแต่งหน้าศพเป็นครั้งสุดท้าย ประชาสัมพันธ์ 11 กรกฎาคม, 2019
291 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องบริโภครายการ เนื้อสัตว์ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 11 กรกฎาคม, 2019
292 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม อาคารเอนกประสงค์ และทางเดือนเชื่อม ประกวดราคา 11 กรกฎาคม, 2019
293 ประกาศประกวดราคา วัสดุเครื่องบริโภค รายการ เนื้อสัตว์ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 11 กรกฎาคม, 2019
294 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม อาคารเอนกประสงค์ และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 11 กรกฎาคม, 2019
295 คุณชื่นกมล  ระวิโรจน์ บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม, 2019
296 นพ.วิทยา – ทพญ. เบญจพร จารุพูนพล บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม, 2019
297 นพ.นิทิกร สอนชา ให้สัมภาษณ์ในรายการมองอีสานผ่าน NBT ประเด็น “โรคไข้เลือดออก” ประชาสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม, 2019
298 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 72 รายการ ประกวดราคา 10 กรกฎาคม, 2019
299 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) อาหารแห้ง(บรรจุภัณฑ์) จำนวน 72 รายการ ประกวดราคา 10 กรกฎาคม, 2019
300 ขอเชิญตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี ! 200 ท่านแรก ประชาสัมพันธ์ 9 กรกฎาคม, 2019
301 แพทย์หญิงสุพัตรา  สมจิตต์   บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 9 กรกฎาคม, 2019
1 2 3 6