เนื้อหาทั้งหมด 3024 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 2 สิงหาคม, 2021
3 ประกาศประกวดราคาซื้อ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 2 สิงหาคม, 2021
4 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 สิงหาคม, 2021
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
6 ประกาศประกวดราคาซื้อ ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 12,719,215 แผ่น ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
8 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 12,719,215 แผ่น ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
10 ประกาศประกวดราคา เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
12 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม, 2021
14 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุง ICU ใน IPD กั้นห้อง และจัดระบบการถ่ายเทอากาศ ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
15 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ICU ใน IPD กั้นห้องและจัดระบบการถ่ายเทอากาศ ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู. 40 ปี ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
18 ประกาศประกวดราคาซื้อ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
19 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วย เดือนมิถุนายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 29 กรกฎาคม, 2021
20 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 กรกฎาคม, 2021
21 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ “รวมมิตรอายุรศาสตร์ : Medicine Cocktails 2” ผ่านระบบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ 27 กรกฎาคม, 2021
22 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 กรกฎาคม, 2021
23 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า (MRI) ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
24 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสลล่า (MRI) ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
25 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
26 ประกาศประกวดราคาซื้อ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
27 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
28 ประกาศประกวดราคาซื้อ ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
29 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
30 ประกาศประกวดราคาซื้อ สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
31 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 26 กรกฎาคม, 2021
32 ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 27-30 ก.ค. ให้ไปรับการฉีดได้ที่ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ ประชาสัมพันธ์ 26 กรกฎาคม, 2021
33 ส่งนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำฯ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
36 ประกาศประกวดราคาซื้อ ผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 54 รายการ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
38 ประกาศประกวดราคาซื้อ อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 54 รายการ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
39 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
40 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
41 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
42 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
43 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 กรกฎาคม, 2021
44 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 กรกฎาคม, 2021
45 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 กรกฎาคม, 2021
46 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื้อสัตว์แปรรูป จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 22 กรกฎาคม, 2021
47 ประกาศประกวดราคา ซื้อเนื้อสัตว์แปรรูป จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 22 กรกฎาคม, 2021
48 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประกวดราคา 22 กรกฎาคม, 2021
49 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 กรกฎาคม, 2021
50 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
51 ประกาศประกวดราคาซื้อ ขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
52 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 165 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
53 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 165 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
54 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลอดบรรจุโลหิตสุญญากาศ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
55 ประกาศประกวดราคาซื้อ หลอดบรรจุโลหิตสุญญากาศ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
56 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเงิน 1,194,280.50 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม, 2021
57 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 4,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม, 2021
58 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคผลิตภัณฑ์ป้องกันฝ้า Dr.film จำนวน 20 pack มูลค่า 48,960 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม, 2021
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
61 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 test ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
62 ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 test ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
64 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
65 สูตินรีเวชกรรม ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม, 2021
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
67 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
68 ประกาศประกวดราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
69 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไข่ไก่ จำนวน 179,700 ฟอง ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
70 ประกาศประกวดราคา ซื้อไข่ไก่ จำนวน 179,700 ฟอง ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
71 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
72 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม, 2021
73 รับย้าย รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 กรกฎาคม, 2021
74 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 กรกฎาคม, 2021
75 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 กรกฎาคม, 2021
76 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 กรกฎาคม, 2021
77 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด  บริจาคชุดตรวจโควิด-19  จำนวน 2,500 ชุด ประชาสัมพันธ์ 16 กรกฎาคม, 2021
78 บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  บริจาคเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง  จำนวน 1เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 16 กรกฎาคม, 2021
79 สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาโปรด ประทานเครื่องอุปโภคบริโภค ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 16 กรกฎาคม, 2021
80 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 16 กรกฎาคม, 2021
81 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 16 กรกฎาคม, 2021
82 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 16 กรกฎาคม, 2021
83 ประกาศประกวดราคาซื้อ เนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 16 กรกฎาคม, 2021
84 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 15 กรกฎาคม, 2021
85 เอกสารอบรม “การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง Advanced Trauma Emergency Care for Nurse” กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 15 กรกฎาคม, 2021
86 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PAPR ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
87 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
88 บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด บริจาคเตียงลังกระดาษ จำนวน 100 เตียง เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
89 โครงการ “รวมพลังพุ่งเป้า เข้าเส้นชัย สู่ความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค  CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564”  ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
90 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือตัดต่อลำไส้แบบเป็นวงกลม จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 14 กรกฎาคม, 2021
91 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อลำไส้แบบเป็นวงกลม จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 14 กรกฎาคม, 2021
92 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 กรกฎาคม, 2021
93 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
94 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
95 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 กรกฎาคม, 2021
96 ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ในวันที่ 12 – 16 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ 13 กรกฎาคม, 2021
97 คลัสเตอร์ฟันน้ำนม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น กลับบ้านแล้ว หลังเข้ารับการดูแลรักษาครบ 14 วัน ประชาสัมพันธ์ 13 กรกฎาคม, 2021
98 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
99 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
100 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
101 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชการกุมารีฯ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
102 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 12 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม, 2021
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบิ้วอินตู้เสื้อผ้า เคาน์เตอร์วางของงานผนังลามิเนต และงานผนังวอลเปเปอร์ฯ ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2021
104 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2021
105 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2021
106 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2021
107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 กรกฎาคม, 2021
108 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.64 – มิ.ย.64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม, 2021
109 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม, 2021
110 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 กรกฎาคม, 2021
111 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 กรกฎาคม, 2021
112 คุณสุทินต์ หาญนิรัญกูร และ คุณ Chaim Toom Chew และครอบครัว คุณสมเกียรติ คุณสุพิณ คุณสิริอาภรณ์ คุณสก็อตต์ คล้ายสุบรรณ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
113 คุณสุวิมล ปัจชามาตย์ เป็นผู้แทน มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,500 ชิ้น มูลค่า 67,500 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
114 แม็คโคร จิตอาสา สาขาขอนแก่น 1 และ สาขา 2 บริจาคเงิน จำนวน 23,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
115 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 (ชุดที่4) ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์ฯ จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
117 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
118 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
119 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้นฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
120 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste:HCW) ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
121 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้นฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
122 ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
123 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม, 2021
124 พล.ต.ท.จตุพล  ปานรักษา และคณะ  บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 227,500 บาท ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
125 ขอขอบพระคุณสายธารน้ำใจคลัสเตอร์ฟันน้ำนมสีชมพู ขณะนี้เพียงพอแล้ว จึงขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
126 ประกาศแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5-6 ก.ค.64 โดยเปิดฉีดในวันที่ 7-9 ก.ค.64 แทน และเปิดลงทะเบียนเพิ่มหน้างาน ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
127 ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
128 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
129 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22-27 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
130 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาและอาคารหอพักแพทย์ 1 ประกวดราคา 5 กรกฎาคม, 2021
132 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาและอาคารหอพักแพทย์ 1 ประกวดราคา 5 กรกฎาคม, 2021
133 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 กรกฎาคม, 2021
134 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงฯ ประกวดราคา 2 กรกฎาคม, 2021
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 2 กรกฎาคม, 2021
136 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 กรกฎาคม, 2021
137 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 กรกฎาคม, 2021
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, อาคารเวชกรรมสังคม,อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
141 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
142 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
143 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
144 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
145 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
146 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
147 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
148 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
149 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม, อาคารอเนกประสงค์ และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
150 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม,อาคารอเนกประสงค์ และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
151 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วย เดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 มิถุนายน, 2021
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
154 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
155 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 9 ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
156 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
157 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 9 ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
158 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 มิถุนายน, 2021
159 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 54 เครื่อง มูลค่า 7,020,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
160 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 มิถุนายน, 2021
161 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2021
162 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2021
163 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน, 2021
164 ขอเชิญชวนทุกท่าน เป็นเพื่อนกับเรา LINE โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
165 ประกาศ ผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 กับหมอพร้อม และได้คิวนัดในเดือนกรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
166 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Sinovac เข็มที่ 1 ให้ไปรับที่วัคซีนเข็มที่ 2 ที่ KICE ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
167 คุณโตโน่-คุณณิชา โครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย หรือ One Man and The Sea บริจาคเงิน จำนวน 210,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2021
168 ประกาศศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
169 ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2021
170 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
171 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
172 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
173 ประกาศศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2021
174 พิธีย้ายที่ประดิษฐานสมเด็จพระพุทธโคดมบรมศาสดาจารย์เจ้า หลวงพ่อองค์ดำและพระพุทธธรรมนฤมิต ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2021
175 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ในโอกาสตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2021
176 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 มิถุนายน, 2021
177 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 มิถุนายน, 2021
178 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ชั้น 3 อาคารสิรินธร ประกวดราคา 23 มิถุนายน, 2021
179 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มิถุนายน, 2021
180 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มิถุนายน, 2021
181 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธี “ต้อนรับทีมนักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 มิถุนายน, 2021
182 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2021
183 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2021
184 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 22 มิถุนายน, 2021
185 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2021
186 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน, 2021
187 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 มิถุนายน, 2021
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EBUS) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดิทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
192 รพ.ขอนแก่น ส่งทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.บุษราคัม เมืองทองธานี ทีมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2021
193 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 มิถุนายน, 2021
194 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2021
195 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2021
196 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2021
197 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2021
198 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงบิ้วอินตู้เสื้อผ้า เคาน์เตอร์วางของงานผนังลามิเนตและงานผนังวอลเปเปอร์ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 4 ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
199 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม ฯ จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
200 ประกาศประกวดราคา หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสุง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ชนิดไร้สาย จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
201 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงบิ้วอินตู้เสื้อผ้า เคาร์เตอร์วางของงานผนังลามิเนต และงานผนังวอลเปเปอร์ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 4 ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
202 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
203 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
204 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
205 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
206 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
207 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
208 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
209 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
210 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
211 โรงพยาบาลขอนแก่นต้อนรับ “ทีมนักรบชุดขาว กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน, 2021
212 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มิถุนายน, 2021
213 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2021
214 ประกาศประกวดราคา ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2021
215 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2021
216 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
217 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
218 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2021
219 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 14 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน, 2021
220 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
221 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
222 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 มิถุนายน, 2021
223 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 มิถุนายน, 2021
224 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
225 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
226 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
227 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชุนวัดหนองแวงฯ ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
228 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงฯ ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
229 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 14 เตียง ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
232 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรัุงรักษาและซ่อมแซมเอกเรย์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
233 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
234 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
235 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
236 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
237 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 มิถุนายน, 2021
238 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มิถุนายน, 2021
239 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการกล้องส่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่ระบบวิดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 9 มิถุนายน, 2021
240 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มิถุนายน, 2021
241 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มิถุนายน, 2021
242 บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มิถุนายน, 2021
243 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (เพิ่มเติม) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มิถุนายน, 2021
244 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 มิถุนายน, 2021
245 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน, 2021
246 โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 7 มิถุนายน, 2021
247 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
248 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
249 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน, 2021
250 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
251 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
252 รพ.ขอนแก่น พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
253 ผู้บริหาร รพ.ขอนแก่น 2 ร่วมพิธีวันรำลึกชาตกาล พระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ปฏิมิตโต) ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
254 8 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
255 ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
256 ข้อปฏิบัติก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
257 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
258 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
259 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
260 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
261 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
262 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว (ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) ช่วยภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7 – 22 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
263 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ฯ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 4 มิถุนายน, 2021
264 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 4 มิถุนายน, 2021
265 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 มิถุนายน, 2021
266 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 มิถุนายน, 2021
267 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 2 มิถุนายน, 2021
268 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 2 มิถุนายน, 2021
269 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 5 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
270 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดหอผู้ป่วยแยกโรควิกฤตทางเดินหายใจ (ห้องระบบอากาศความดันลบ:Negative Pressure room) เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
271 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
272 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
273 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 1 มิถุนายน, 2021
274 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 มิถุนายน, 2021
275 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
276 ชาวขอนแก่นเตรียมตัวให้พร้อม 31 พ.ค. 64 นี้ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
277 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
278 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2021
279 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 พฤษภาคม, 2021
280 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
281 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาห้องคลอด อาคาร สิรินธร ชั้น 2 (ห้องผ่าตัดเดิม 4 ห้อง) ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2021
282 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาห้องคลอด อาคาร สิรินธร ชั้น 2 (ห้องผ่าตัดเดิม 4 ห้อง) ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2021
283 ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30 พฤษภาคม, 2021
284 ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30 พฤษภาคม, 2021
285 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
286 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
287 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
288 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
289 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
290 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
291 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
292 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
293 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
294 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
295 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
296 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
297 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
298 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
299 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
300 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
301 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
1 2 3 11