เนื้อหาทั้งหมด 3527 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2021
3 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญเอออร์ต้าบริเวณช่องท้องฯ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และเอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูฯ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
9 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,000 ดวง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
10 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,000 ดวง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
11 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 ตุลาคม, 2021
12 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 ตุลาคม, 2021
13 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค ชุด PPE  EN 14126  จำนวน 1,000 ชุด ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2021
14 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2021
15 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 90 กล่อง ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2021
16 แผนการเช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบริจาคเกล็ดเลือด พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2021
17 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบริจาคเกล็ดเลือด พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2021
18 เปิดหอผู้ป่วยความดันลบ เฉพาะกิจเด็ก อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 ตุลาคม, 2021
19 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2021
20 คุณประภา เฮงไพบูลย์ บริจาคโทรศัพท์มือถือ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 19 ตุลาคม, 2021
21 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
22 แผนการเช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเชื้อ ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
23 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเชื้อ ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD พร้อมเครื่องฉีดสารทึบรังสีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
25 ประกาศประกวดราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD พร้อมเครื่องฉีดสารทึบรังสีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
26 คณะทำงานสารสนเทศทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้มอบ iPad ให้แก่หน่วยงานนำร่องในการใช้โปรแกรม HPSC กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 19 ตุลาคม, 2021
27 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ ประชาสัมพันธ์ 18 ตุลาคม, 2021
28 ร้านน้ำฝน ซุปเปอร์  มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลขอนแก่น  จำนวน 1,584  ขวด ประชาสัมพันธ์ 18 ตุลาคม, 2021
29 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยความดันลบ เฉพาะกิจเด็ก อาคาร 8 ชั้น 1 ประชาสัมพันธ์ 18 ตุลาคม, 2021
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18ต.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม, 2021
31 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญวิหารสมเด็จพระพุทธโคดมและหลวงพ่อองค์ดำ ในโอกาสที่ศาลาประดิษฐานแห่งใหม่ ณ สวนธรรมธาริน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 ตุลาคม, 2021
32 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญวิหารสมเด็จพระพุทธโคดมและหลวงพ่อองค์ดำ ในโอกาสที่ศาลาประดิษฐานแห่งใหม่ ณ สวนธรรมธาริน ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2021
33 วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร บริจาคชุด PPE จำนวน 200 ชุด และชุดกาวน์กันน้ำจำนวน 450 ชุด ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2021
34 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 55 ชุด ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2021
35 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 (วันที่ 20, 25 ตุลาคม 2564) ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2021
36 แผนการจัดซื้อจัดจ้างลวดเย็บผิวหนัง (Skin Stapler) จำนวน 400 กล่อง ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2021
37 ประกาศประกวดราคา ซื้อลวดเย็บผิวหนัง (Skin Stapler) จำนวน 400 กล่อง ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2021
38 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2021
39 ภาพที่ 3 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 ตุลาคม, 2021
40 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
41 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
42 แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆ ในปัสสาวะอัตโนมัติและตรวจสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติฯ ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
43 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆ ในปัสสาวะอัตโนมัติและตรวจสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติฯ ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
44 แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพพร้อมชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
45 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพพร้อมชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
46 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ (Sterile tubing connector) จำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
47 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ (Sterile tubing connector) จำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
48 แผนการจัดซืัอจัดจ้างลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
49 ประกาศประกวดราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
50 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 ตุลาคม, 2021
51 คุณวรวีร์ – คุณนันทิยา จิระมหาสุวรรณ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 14 ตุลาคม, 2021
52 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
53 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
54 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
55 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างศิลป์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 ตุลาคม, 2021
56 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาตู้อบเด็ก จำนวน 4 ตู้ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
57 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูขยับขึ้นลงตามรางของแผ่นโลหะดามกระดูกได้ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
58 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูขยับขึ้นลงตามรางแผ่นโลหะดามกระดูกได้ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
59 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน (Aortic stent graft) สำหรับในช่องอก จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
60 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน (Aortic stent graft) สำหรับในช่องอก จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
61 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติฯ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
63 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
64 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
65 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้าปรับระดับได้ จำนวน 3 เตียง ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
66 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ สารอิเลคโตรไลท์และปริมาณสารเมตาโบไลท์ในเลือดฯ จำนวน 8,700 test ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
67 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 500,000 test ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
68 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,000 ดวง ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
69 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,200 ชิ้น ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
70 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจากอ๊อกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
71 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
72 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย (ระยะเวลา 3ปี) ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
73 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 28 ชิ้น ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
74 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 28 ชิ้น ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
75 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
76 ประกาศประกวดราคา ชื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
77 ภาพที่ 1 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 ตุลาคม, 2021
78 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม, 2021
79 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 ต.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม, 2021
80 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนกันยายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 11 ตุลาคม, 2021
81 คุณเสาวลักษณ์ อังศรีประเสริฐ ผู้บริหาร และคณะบริษัทไนซ์ แอพพาเรล จำกัด มอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2021
82 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 44 แพ็ค  และเงิน จำนวน 2,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2021
83 บริษัท เดอะโมบิลิตี้  เฮลท์แคร์ จำกัด บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 12 คัน รวมมูลค่า 28,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2021
84 หจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด  มอบอาหารและเครื่องดื่ม  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2021
85 ผอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2564  ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2021
86 รับย้าย รับโอนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 ตุลาคม, 2021
87 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2021
88 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2021
89 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม, 2021
90 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 ตุลาคม, 2021
91 ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกา 2565 ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ตุลาคม, 2021
92 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม, 2021
93 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2021
94 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2021
95 คุณปราสพสุข  ปราสาททองโอสถ และคุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
96 คุณแม่สิริวิมล  วงศ์กิตติวิมล  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
97 หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)   มอบเงิน จำนวน 150,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
98 ผอ.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
99 ผอ. สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 16 ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
100 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 ตุลาคม, 2021
101 แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count : CBC) พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ประกวดราคา 5 ตุลาคม, 2021
102 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count : CBC) พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ประกวดราคา 5 ตุลาคม, 2021
103 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีต้อนรับนายแพทย์ เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 16  ประชาสัมพันธ์ 5 ตุลาคม, 2021
104 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 ต.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม, 2021
105 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 ตุลาคม, 2021
106 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 4 ตุลาคม, 2021
107 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2021
108 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขมอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 ตุลาคม, 2021
109 นายแพทย์เทพ – คุณกมลรัตน์ เวชวิสิฐ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์ใช้ในงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2021
110 ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกา 2565 ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 1 ตุลาคม, 2021
111 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2021
112 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2021
113 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2021
114 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 ตุลาคม, 2021
115 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเลี้ยงส่ง พญ.นาตยา มิลล์ และ นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน, 2021
116 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “เกษียณปลอดภัย หัวใจฮำฮอน ออนซอนอีหลีเด้อ” ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน, 2021
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเปิดแผลทางด้านหลัง จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 100 เตียง ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
120 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
121 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
122 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,อาคารผู้ป่วยนอก 2 และร้านอาหารสวัสดิการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
123 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,อาคารผู้ป่วยนอก 2 และร้านอาหารสวัสดิการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
124 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 กันยายน, 2021
125 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
126 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
127 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
128 ประกาศประกวดราคา จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
129 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
130 ประกาศประกวดราคา ซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
132 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
133 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน A1C ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
134 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
135 ประกาศประกวดราคา ซื้อไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
136 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องฯ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
137 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องฯ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
138 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
139 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
140 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อพลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 6,000 กล่อง ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
141 ประกาศประกวดราคา ซื้อพลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 6,000 กล่อง ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
142 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 กันยายน, 2021
143 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 ก.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน, 2021
144 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
145 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
146 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
147 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
148 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติฯ (ระยะเวลา 5 ปี) ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
149 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติฯ (ระยะเวลา 5 ปี) ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
150 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่2) ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
151 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่2) ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
152 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 27 กันยายน, 2021
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 2 major set no.2 จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
154 แผนการจัดซื้อจัดจ้างSuction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
155 ประกาศประกวดราคา ซื้อ Suction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
156 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
157 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
158 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
159 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
160 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 กันยายน, 2021
161 คุณธนะ ศิริธนชัย กรรมการบริหารศิริการกรุ๊ป 90 จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 23 กันยายน, 2021
162 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา บริจาคเตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ และเงิน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน, 2021
163 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 21 กันยายน, 2021
164 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 21 กันยายน, 2021
165 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนที่ใช้กับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 21 กันยายน, 2021
166 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนที่ใช้กับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 21 กันยายน, 2021
167 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน, 2021
168 ต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ไปช่วยผู้ป่วยโควิด ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2654 – 20 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน, 2021
169 ครอบครัวคุณพัชราภรณ์  อนวัชมงคล  บริจาค  จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน, 2021
170 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 กันยายน, 2021
171 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 กันยายน, 2021
172 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 กันยายน, 2021
173 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 กันยายน, 2021
174 มรมนักธุรกิจไทย-จีน  มอบเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
175 คุณไพรัตน์พาณิชย์การเกษตร  และ “ครอบครัวอนวัชมงคล”  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
176 คุณจิราพร  บูรณพงศ์  บริจาคหน้ากาก  N95  จำนวน 2,000 ชิ้น  มูลค่า 118,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
177 คุณเรวดี  อารยทรัพย์  บริจาคเงิน  จำนวน  40,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
178 บ.อัศวยนต์ จำกัด  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
179 ศิษย์เก่าสงเคราะห์นิยมวิทยา รุ่น 2529  บริจาคเงิน จำนวน 7,500 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
180 คุณสุดใจ  ผัดไธสง  – คุณแม่แก้ว  พิมเร่าหนาด  บริจาคชุด PPE จำนวน 50 ชุด ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนปัสสาวะชนิดใช้ในท่อไต จำนวน 300 ชิ้น ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
182 บริษัท บอนทูบี อะเคเดมิค เซนเตอร์ จำกัด  บริจาคเงิน จำนวน 11,999  บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
184 หจก.สหสินเทรดดิ้ง  มอบเงินบริจาค  จำนวน 10,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาEKG Electrode, Adult จำนวน 135,000 ชิ้น ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกสำหรับผู้ป่วยกระดูกบาง จำนวน 43 ชุด ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
188 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
189 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
190 ประกาศประกวดราคา ซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
191 พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
192 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
193 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 20 ก.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน, 2021
194 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 กันยายน, 2021
195 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 กันยายน, 2021
196 ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม  2654  –  13 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2021
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูกขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
200 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
201 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
202 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยา ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
203 ส่งทีมนักรบชุดขาว ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม ระหว่างวันที่ 11 – 21 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2021
204 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยา ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
205 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
206 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
207 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
208 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2021
209 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2021
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 7 เตียง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 6 เตียง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
212 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็กฯ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
213 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็กฯ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
214 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
215 ประกาศประกวดราคา ซื้อเฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
216 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ควบคุมระบบไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
217 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
218 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
219 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
220 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
221 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
222 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูก จำนวน 6 ชุด ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
223 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูก จำนวน 6 ชุด ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
224 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้อบเด็ก จำนวน 4 ตู้ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
225 ประกาศประกวดราคา ซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 4 ตู้ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
226 แผนการจัดซื้อจัดจ้างI.V. Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
227 ประกาศประกวดราคา ซื้อ I.V. Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Flow cytometry จำนวน 4,000 test ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no.1 จำนวน 4 ชุด ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
233 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 กันยายน, 2021
234 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 กันยายน, 2021
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาไรแฟมพิซิน จำนวน 64 SET ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
239 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Fire wall) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
240 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Fire wall) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
241 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,642,500 กิโลกรัม ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
242 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,642,500 กิโลกรัม ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
243 แผนการจัดซื้อจัดจ้างขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
244 ประกาศประกวดราคา ซื้อขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
245 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 ก.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน, 2021
246 โรงแรมโอเอ็มจี  ขอนแก่น (OMG)  บริจาคเงิน จำนวน  1,480,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2021
247 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด มูลค่ารวม 5,899,980 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2021
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 13 กันยายน, 2021
249 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 720,000 แผง ประกวดราคา 13 กันยายน, 2021
250 ประกาศประกวดราคา ซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 720,000 แผง ประกวดราคา 13 กันยายน, 2021
251 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) CUP รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 12 กันยายน, 2021
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 1,080 กิโลกรัม ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
253 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 90 กล่อง ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
254 ประกาศประกวดราคาซื้อ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 90 กล่อง ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
255 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
256 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
257 แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
258 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
259 เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 กันยายน, 2021
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า MRI ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
262 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน A1C ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
263 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน A1C ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
264 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซัก อบ รีดและพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
265 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีดและพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
266 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
267 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
268 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
269 ประกาศประกวดราคา ซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
270 ต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 9 กันยายน, 2021
271 ต้อนรับ “นักรบชุดขาว” นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น กลับสู่อ้อมกอด ประชาสัมพันธ์ 9 กันยายน, 2021
272 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 กันยายน, 2021
273 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 กันยายน, 2021
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการแพทย์แผนไทยศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 165 รายการ ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
277 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
278 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
279 รุ่นที่ 4 หลักสูตรอบรม Safety ambulance driver การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 7 กันยายน, 2021
280 รุ่นที่ 3 หลักสูตรอบรม Safety ambulance driver การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 7 กันยายน, 2021
281 รุ่นที่ 2 หลักสูตรอบรม Safety ambulance driver การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 7 กันยายน, 2021
282 รุ่นที่ 1 หลักสูตรอบรม Safety ambulance driver การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 7 กันยายน, 2021
283 มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้ม มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 กันยายน, 2021
284 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 6 ก.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน, 2021
285 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน, 2021
286 พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) บริจาคชุด PPE และบริจาคชุดกาวน์ ประชาสัมพันธ์ 6 กันยายน, 2021
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
289 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
290 ประกาศประกวดราคา ซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
291 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
292 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
293 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
294 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
295 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 กันยายน, 2021
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 3 กันยายน, 2021
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดท่อต่อจากโพรงสมองออกสู่ภายนอกเพื่อตรวจวัดระดับน้ำหล่อสมองฯ จำนวน 180 ชิ้น ประกวดราคา 3 กันยายน, 2021
298 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 100 เตียง ประกวดราคา 3 กันยายน, 2021
299 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 100 เตียง ประกวดราคา 3 กันยายน, 2021
300 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 3 กันยายน, 2021
301 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 กันยายน, 2021
1 2 3 12