เนื้อหาทั้งหมด 2632 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 สถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น. ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2021
3 โรงพยาบาลขอนแก่น   จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2021
4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
7 ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
8 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 เมษายน, 2021
9 #เรามาช่วยกันคนขอนแก่นและคนไทยทั้งประเทศเพื่อเราจะได้ไปต่อ #โรงพยาบาลขอนแก่นจะรักษาทุกชีวิตให้ดีที่สุด ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน, 2021
10 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 เมษายน, 2021
11 รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ 24.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน, 2021
12 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 เมษายน, 2021
13 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน, 2021
14 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 เมษายน, 2021
15 ประกาศ รพ.ขอนแก่น เรื่อง การปรับการให้บริการผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
16 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลขอนแก่น  มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
17 บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่  จำกัด  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
18 ต้อนรับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
19 รายงานสถานการณ์การระบาด COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ เวลา 24.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
20 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 เมษายน, 2021
21 คุณอังคณา  โชติมณี  ตัวแทนกลุ่มหนอนหมีฟาร่าห์  บริจาคอาหารแช่แข็ง จำนวน 340 กล่อง ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
22 คุณอัญชลี  โสภณ นำอาหาร ขนม และนม  มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
23 คณะจากตลาดสดเทศบาล 3 โบ้เบ้ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย รวมมูลค่า 97,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
24 “ส่งฮีโร่กลับบ้าน สู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 19 เม.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน, 2021
26 ผลลัพธ์ของโครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ โมเดลจังหวัดขอนแก่น ปี 2562-2563 ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
27 ห้องตรวจทันตกรรม ขอเลื่อนการรักษาทางทันตกรรมที่ฟุ้งกระจาย และงดตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
28 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ EKG Electrode, Adult จำนวน 72,000 ชิ้น ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
29 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 900 กล่อง ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
30 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Three way stopcock plastic จำนวน 80,000 ชิ้น ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
31 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
32 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
33 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีอาการผิดปกติ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
34 ด่วน ! โลหิตขาดแคลนทุกหมู่…ขอเชิญบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
35 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 เมษายน, 2021
36 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator ฯ ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
37 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
38 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน, 2021
39 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับที่ 1 วันที่ 16 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 เมษายน, 2021
40 มอบเครื่องช่วยหายใจ (Oxylator) กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 16 เมษายน, 2021
41 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เตียงผ่าชันสูตรพลิกศพแบบปรับความสูงได้ จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 16 เมษายน, 2021
42 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 16 เมษายน, 2021
43 รวมน้ำใจต้านภัยโควิด-19…มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นขอเชิญบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 13 เมษายน, 2021
44 บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ประสงค์จะตรวจเอง ไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงสูง (ขณะนี้งดให้บริการแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.64) ประชาสัมพันธ์ 11 เมษายน, 2021
45 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 11 เมษายน, 2021
46 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อต้านภัยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2021
47 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้ ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2021
48 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2021
49 บริษัทไหทองคำ เรคคอร์ด จำกัด  มอบโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง และโซฟา จำนวน 2 ตัว ให้ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2021
50 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ(Cardioplegia set)สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564) ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
52 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ฯ จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
53 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ฯ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
54 ประกาศประกวดราคา รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
55 คุณธีรพงศ์  สุรทินธนนันท์  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2021
56 โรงพยบาลขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2021
57 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความด้น ขนาดกลาง จำนวน 16 เครื่อง ประกวดราคา 8 เมษายน, 2021
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 เมษายน, 2021
59 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษ 114 เตียง ชั้น 4 ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
60 ชื่นชมการให้บริการของคุณสุวรรณา ธาดาพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
61 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
62 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ “คลินิกนมแม่” ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
63 ชื่นชมการให้บริการของคุณภาษิตา นิลบรรพต หัวหน้าห้องตรวจอายุรกรรม 1 ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
64 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
65 ชื่นชมการให้บริการของคุณกมลพร คงลุน พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
66 ชื่นชมการให้บริการของคุณจริญญา หงส์กาญจนกุล พยาบาลประจำจุดคัดกรอง ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
67 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสูติกรรม 2 ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
68 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 1 ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
69 8 ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
70 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาด 7 เมษายน, 2021
71 โรงพยาบาลพร้อมฉีดวัคซีนช่วยชาติ ให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
72 จังหวัดขอนแก่น Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล็อตแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
73 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด -เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น(ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 7 เมษายน, 2021
74 ประกาศประกวดราคา ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 7 เมษายน, 2021
75 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 เมษายน, 2021
76 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประชาสัมพันธ์ 6 เมษายน, 2021
77 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 เม.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน, 2021
78 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 เม.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน, 2021
79 ประชุมเตรียมความพร้อม และพิจารณาจัดลำดับกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน, 2021
80 ประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ “BCP  for EIDs เขตสุขภาพที่ 7” ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน, 2021
81 “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินการคลัง”  ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน, 2021
82 ผอ.ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและกำกับติดตามเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขต 7 ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2021
83 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ปีงบประมาณ 2564” ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2021
84 อบรมออนไลน์หลักสูตร ” การดูแลผู้บาดเจ็บขึ้นสูง ( Advanced Trauma Emergency Care for nurse : ATEN ) รุ่นที่ 13 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 2 เมษายน, 2021
85 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 2 เมษายน, 2021
86 ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 2 เมษายน, 2021
87 ขอเชิญ บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2021
88 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2021
89 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลการส่งต่อ และการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด (STABLE Program) เขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2021
90 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
91 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 87 เครื่อง ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
92 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Savina จำนวน 20 เครื่อง ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
93 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง แบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
94 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ แบบ All in one จำนวน 29 เครื่อง ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
95 อลินดาคลินิกเวชกรรมขอนแก่น โดยคุณณัฐธาภรณ์ ปักกะทานัง บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม, 2021
96 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 16 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
97 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 16 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
98 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน”  ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม, 2021
99 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เครื่องควบคุมการให้สารนำ้ทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 150 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
100 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดีทัศน์รุ่นมาตรฐานประกอบด้วยอุปกรณ์ส่องตรวจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
101 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 80 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
102 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ ฯ จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
103 ประกาศประกวดราคา เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดีทัศน์รุ่นมาตรฐานประกอบด้วยอุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล ฯ ประ ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
104 ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 80 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
105 ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจโค้งงอได้ ชนิดวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
106 ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 150 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
107 ผู้ป่วยมะเร็ง รักษาได้ทุกที ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม, 2021
108 บริษัทไทยประกันชีวิต  โดยคุณนงณภัส นันทวิภาชัย (ผู้บริหารศูนย์ ) บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 253 แพ็ค ประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม, 2021
109 หจก.ยงชัยพาณิชย์ และ บ.เอ แอนด์ บี รุ่งเรือง จำกัด (ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย SCG จังหวัดขอนแก่น ) บริจาคตู้ความดันบวก ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม, 2021
110 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 มี.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม, 2021
111 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 มี.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม, 2021
112 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายฯ ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2021
113 ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Comtroller) จำนวน1 เครื่อง ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2021
114 คุณสมัย  ผิวแดง บริจาคข้าวสาร และฟักทอง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม, 2021
115 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 มีนาคม, 2021
116 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2021
117 รพ.ขอนแก่น เปิดห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกระบบอัตโนมัติ (I-Smart Pharmacy KKH) แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2021
118 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 มีนาคม, 2021
119 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 มีนาคม, 2021
120 โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563  ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2021
121 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 26 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2021
122 ขอเชิญร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2021
123 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 มีนาคม, 2021
124 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ระดับกลาง จำนวน 11 เครื่อง ประกวดราคา 26 มีนาคม, 2021
125 ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ระดับกลาง จำนวน 11 เครื่อง ประกวดราคา 26 มีนาคม, 2021
126 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 25 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 25 มีนาคม, 2021
127 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรมในเขตสุขภาพที่ 7” ประชาสัมพันธ์ 25 มีนาคม, 2021
128 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
129 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการปอดเทียม (membrane oxygenator) จำนวน 150 ชุด ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
130 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องเสียงระบบห้องสอบ 11 จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แก๊สไนตริกออกไซด์ จำนวน 8 ถัง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
132 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
133 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
134 ประกาศประกวดราคา แก๊สไนตริกออกไซด์ จำนวน 8 ถัง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
135 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2021
136 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 มีนาคม, 2021
137 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
138 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
139 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
140 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
141 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องกรอนิ่วภายในไตด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
142 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
143 ประกาศ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เรื่องการซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปี 2564 (อุปกรณ์ช่วยเหลือระบบหายใจแบบฉุกเฉิน) กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 23 มีนาคม, 2021
144 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 มี.ค.64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม, 2021
145 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 มี.ค.64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม, 2021
146 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มีนาคม, 2021
147 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องกรอนิ่วภายในไตด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2021
148 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2021
149 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มีนาคม, 2021
150 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มีนาคม, 2021
151 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3 อำเภอเมืองขอนแก่น” ณ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2021
152 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2021
153 ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวจังหวัดขอนแก่นพบผู้ป่วยโควิดรายที่ 14 ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2021
154 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2021
155 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ชั้น 7 ฯ ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2021
156 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ แผ่นกระจายอากาศแบบฟองละเอียด จำนวน 567 แผ่น ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2021
157 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ถุงมือสำหรับ SuctionSterile จำนวน 140,000 ข้างn ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2021
158 พว.ศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ ให้โอวาทในการสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน ของนศ .พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 มีนาคม, 2021
159 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 19 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
160 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2564 พร้อมรับมอบใบประกาศ ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
161 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 18 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
162 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
163 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
164 คุณไพรวัลย์ พรมที รองผู้อำนวยการการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล เข้ารับพระราชทานเข็มทองตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
165 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเตรียมบล๊อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 มีนาคม, 2021
166 ประกาศประกวดราคา เครื่องเตรียมบล๊อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 มีนาคม, 2021
167 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าชันสูตรพลิกศพแบบปรับความสูงได้ จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
168 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญานดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
169 ประกาศประกวดราคา จ้างดูแลรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระบายเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPDพร้อมเครื่องฮีโมไดนามิกส์และเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบรวมอะไหล่ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
170 ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าชันสูตรพลิกศพแบบปรับความสูงได้ จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
171 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
172 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
173 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการวัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
174 ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคา แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Locking Plate จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
175 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงประตูกระจกกั้นฝน ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
176 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูก (Revision Cementless Total Hip Arthroplasty) จำนวน 6 ชุด ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
177 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด จำนวน 4 คัน (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาด 18 มีนาคม, 2021
178 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม, 2021
179 คุณสุนันทา ผาธิการ คุณกรกนก ลีรัก และคุณยุวดี นำข้าวสารมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้ผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2021
180 คุณนิภา ทองเหลา นำข้าวโพดต้ม จำนวน 25 ถุง (มูลค่า 3,000 บาท) มามอบให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2021
181 พิธีมอบเกียรติบัตรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ  ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2021
182 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื้อทำจากวัวตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ชิ้น(ครั้งที่2) ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2021
183 ประกาศประกวดราคา ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื้อทำจากวัวตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2021
184 เขียนผลงานวิชาการในการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มีนาคม, 2021
185 พว.ศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาล ด้านวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่1 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มีนาคม, 2021
186 เปิดคลีนิคผู้สูงอายุคุณภาพ วัดหนองแวง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มีนาคม, 2021
187 เปิดคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ณ ห้องดอกลำดวน อาคารผู้ป่วยนอก2 ชั้น2 12 มีค 64 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มีนาคม, 2021
188 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 มีนาคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม, 2021
189 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 มีนาคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม, 2021
190 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 16 มีนาคม, 2021
191 ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 16 มีนาคม, 2021
192 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 มีนาคม, 2021
193 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 มีนาคม, 2021
194 ประกาศ!! ผู้ที่เดินทางไปตลาดในเขตพื้นที่บางแค ให้เฝ้าระวังสังเกตการ 14 วัน ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
195 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 15 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
196 คุณมรดก หมอกไชย บริจาคเงิน จำนวน 26,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
197 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษากล้องส่องตรวจพิเศษยี่ห้อ Olympus ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2021
198 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564) ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2021
199 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564) ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2021
200 รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 15 มีนาคม, 2021
201 รณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 15 มีนาคม, 2021
202 บริษัท ขอนแก่นคลังไม้ไทย (1989) จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
203 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสุเทพ มณีโชติ) เข้าเยี่ยมนักเรียนจากโรงเรียนน้ำพองศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุ รถรับส่งนักเรียนพลิกคว่ำ ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
204 รพ.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
205 เปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ลดปัญหาการติดบ้าน ติดเตียง ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
206 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 12 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
207 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2021
208 ประกาศประกวดราคา ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2021
209 ขอแสดงความยินดีกับ พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
210 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
211 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
212 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธวัชชัย เทียมกลาง ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
213 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ปกรณ์ นาระคล ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
214 ขอแสดงความยินดีกับ พญ.วิภาพร คงศรียาตรา ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
215 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.นิทิกร สอนชา ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
216 ขอแสดงความยินดีกับคุณกาญจนา โถมนาการ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
217 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ตระการ แซ่ลิ้ม ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
218 ขอแสดงความยินดีกับคุณธนิษฐา ศุภวิชย์ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
219 ขอแสดงความยินดี กับ นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
220 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.วีระยุทธ หุมอาจ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
221 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิด “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
222 ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
223 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 11 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
224 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 10 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
225 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับท่านรองกงสุล สถานเอกอัครราชฑูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
226 ครอบครัวโอฬารวรวุฒิ บริจาคเงิน จำนวน 240,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
227 ครอบครัววาสนะวัฒน บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
228 ประกาศ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เรื่องการซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปี 2564 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 11 มีนาคม, 2021
229 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาน 2564   ประชาสัมพันธ์ 10 มีนาคม, 2021
230 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 10 มีนาคม, 2021
231 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มีนาคม, 2021
232 ประกาศประกวดราคา ชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มีนาคม, 2021
233 คุณถนอมวงษ์ – คุณสงวน สุชาติพงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2021
234 คุณปิยวะดี แคสันเทียะ บริจาคเตียงผู้ป่วย และที่นอนลม ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2021
235 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2021
236 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
237 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดกระจก จำนวน 1,250 PACK ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
238 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
239 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวด ฯ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
240 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
241 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
242 ประกาศประกวดราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญกาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร (pre – post vac) ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง) ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
243 ประกาศประกวดราคา เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
244 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม, 2021
245 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
246 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ ร่วมกับ สโมสรซอนต้าจังหวัดขอนแก่น  บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อมอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1,980 ห่อ ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
247 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
248 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 8 มีนาคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม, 2021
249 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 8 มีนาคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม, 2021
250 ตรวจสุขภาพและคัดกรองโควิด-19 แรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อขึ้นทะเบียนประจำปี เป็นรอบที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
251 ร่วมต้อนรับทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
252 นพ.วัฒนชัย สุแสงรัตน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
253 ร่วมงาน “วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
254 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2021
255 ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2021
256 ต้อนรับทีมนักรบชุดขาวปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 มีนาคม, 2021
257 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2564 (ตามวิถี New Normal) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 มีนาคม, 2021
258 ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “กัญชง กัญชา 360 องศา เพื่อประชาชน”  ประชาสัมพันธ์ 5 มีนาคม, 2021
259 ร่วมแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 5 มีนาคม, 2021
260 คุณวิไลพร  รุขพันธ์เมธี  บริจาคโต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 4  ชิ้น มูลค่า 26,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 5 มีนาคม, 2021
261 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน ฯ จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
262 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจฯ จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
263 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 78,750 ดวง ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
264 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตรฯ ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
265 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
266 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดฯ จำนวน 48 รายการ ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
267 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูงแบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
268 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูงแบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
269 ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
270 ประกาศประกวดราคา คอมพิวเตอร์ แบบ All in one จำนวน 29 เครื่อง ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
271 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์ แบบ All in one จำนวน 29 เครื่อง ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2021
272 ประชุมเรื่องการบริหารกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 4 มีนาคม, 2021
273 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มีนาคม, 2021
274 วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมกับ รพ.ขอนแก่น แถลงข่าวเชิญชวนร่วมแข่งขันกีฬา E-Sports ออนไลน์ เพื่อมอบรายได้ให้หอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ประชาสัมพันธ์ 4 มีนาคม, 2021
275 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 มีนาคม, 2021
276 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 มีนาคม, 2021
277 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 มีนาคม, 2021
278 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ฯ จำนวน 7 ชิ้น ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
279 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือดฯ จำนวน 1,000 สาย ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
280 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 14 ชิ้น ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
281 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด จำนวน 80 สาย ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
282 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุรอจำหน่ายของ โรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
283 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน 1เครื่อง ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
284 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 35 กล่อง ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
285 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
286 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
287 ประกาศประกวดราคา ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 900 กล่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
288 ประกาศประกวดราคา ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2021
289 ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่ดูแลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลชุมชน จ.ขอนแก่น เข้าร่วมอบรม NCPR ในวันที่ 6 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ 3 มีนาคม, 2021
290 รพ.ขอนแก่น ได้รับรางวัล “ต้นแบบสงฆ์ไทยไกลโรค” และคุณธัญลักษณ์ โมราษฎร์ คุณวาสนา ปัดไธสง ได้รับรางวัล “นักโภชนาการต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค” ประชาสัมพันธ์ 3 มีนาคม, 2021
291 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 3 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 3 มีนาคม, 2021
292 คุณศศิธร แสนศักดิ์ ได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” กองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ประชาสัมพันธ์ 3 มีนาคม, 2021
293 บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขาขอนแก่น 2 บริจาค เจลแอลกอฮอล์ มูลค่า 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 มีนาคม, 2021
294 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มอบเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวิดีทัศน์ มูลค่า 900,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 มีนาคม, 2021
295 ครอบครัวสุภัควนิช  บริจาคเงิน จำนวน  20,000  บาท ประชาสัมพันธ์ 2 มีนาคม, 2021
296 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริจาคแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 20 ชุด พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์ 2 มีนาคม, 2021
297 งานบำเพ็ญกุศล 93 ปี ชาตกาล พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) และพิธีมอบถวายอาคารเรียน โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ประชาสัมพันธ์ 2 มีนาคม, 2021
298 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่1 มีนาคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม, 2021
299 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่1 มีนาคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม, 2021
300 ร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสาน (ไตรมาส2) ตอน”หมอลำ & คาบาเร่ต์” @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์ 2 มีนาคม, 2021
301 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 มีนาคม, 2021
1 2 3 9