เนื้อหาทั้งหมด 1616 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 14 พฤศจิกายน, 2019
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือดฯ จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2019
4 ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (VASCULAR CLOSURE DEVICE)จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2019
5 ประกาศประกวดราคา แผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 13 พฤศจิกายน, 2019
6 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV, HBV และHCV โดยวิธี real time pcr จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 13 พฤศจิกายน, 2019
7 โครงการสมัครสมาชิก ฌกส. อายุเกิน 35 – 50 ปี บริบูรณ์ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 13 พฤศจิกายน, 2019
8 คุณอรรถวุฒิ  ชาญวิถี และครอบครัว บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 3 หลัง (มูลค่า 37,500 บาท)   ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
9 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
10 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤศจิกายน, 2019
11 เกี่ยวกับเรา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤศจิกายน, 2019
12 คุณพัฒนา  จันทร์จรัสทอง บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลวดเย็บผิวหนัง (Skin Stapler) จำนวน 590 กล่อง ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2019
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 8,571,180 แผ่น ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2019
15 ร่างเอกสาร ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 8,571,180 แผ่น ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2019
16 ประกาศประกวดราคา ลวดเย็บผิวหนัง (Skin Stapler) จำนวน 590 กล่อง ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2019
17 คุณเฟื่องฟ้า บริกาลดิโน และ คุณศิริพร สรรพอาษา บริจาคเงิน จำนวน 35,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
18 ศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นปี 2520-2522 บริจาคเงิน 7,515.75 บาท ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
19 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน, 2019
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 พฤศจิกายน, 2019
21 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 พฤศจิกายน, 2019
22 ประกาศประกวดราคา ฃุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สำหรับกระดูกสึกมากฯ 49 ชุด ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2019
23 รพ.ขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ในโอกาสครบรอบ 59 ปี ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
24 ร่วมสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
25 ศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รุ่นปี 2500 – 2505 บริจาคเงิน 100,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
26 ชื่นชมการให้บริการของ จนท.หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
27 รับมอบเกียรติบัตร ระดับเขต 2 รางวัล ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
28 โครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีที่ 11 “Change ก้าวที่เปลี่ยนแปลง” ประชาสัมพันธ์ 5 พฤศจิกายน, 2019
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน, 2019
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน, 2019
31 ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2019
32 ร่วมงานทอดกฐินคุณแม่ของท่านสุวิทย์  คุณกิตติ  และครอบครัว  พร้อมรับมอบเงินบริจาค ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2019
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แถบตรวจนำ้ตาลในปลายนิ้ว ฯ จำนวน 375,000 Test ประกวดราคา 4 พฤศจิกายน, 2019
34 ประกาศประกวดราคา แถบตรวจนำ้ตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 375,000 บาท ประกวดราคา 4 พฤศจิกายน, 2019
35 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 พฤศจิกายน, 2019
36 รับมอบเกียรติบัตรการประเมินรับรอง NCD Clinic Plus Awards และ รพ. เค็มน้อยอร่อย 3 ดี  ระดับเขต ประจำปี 2562    ประชาสัมพันธ์ 1 พฤศจิกายน, 2019
37 ร่วมกิจกรรม “ออมสินชวนรุ่นพี่ทำความดีจิตอาสา”  ณ ลานดอกคูณ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ประชาสัมพันธ์ 1 พฤศจิกายน, 2019
38 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประชาสัมพันธ์ 1 พฤศจิกายน, 2019
39 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการนำ้ยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2019
40 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2019
41 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Platelet Storage Bag จำนวน 2,500 ถุง ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2019
42 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 28,500 test ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2019
43 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงบรรจุเลือด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด ฯ จำนวน 6,000 ถุง ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2019
44 ประกาศประกวดราคา Platelet Storage Bag จำนวน 2,500 ถุง ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2019
45 ประกาศประกวดราคา แผ่นตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 28,500 Test ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2019
46 ประกาศประกวดราคา ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์กันเข็มทิ่มตำ ฯ จำนวน 6,000 ถุง ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2019
47 กลุ่มงานบัญชี ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2019
48 บริษัทวิโรจน์ คอนกรีต จำกัด บริจาคเงินจำนวน 40,000 บ. และพัดลม 6 ตัว ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2019
49 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 5,000,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2019
50 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ รพ.ขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 ตุลาคม, 2019
51 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ รายการ ตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,600 Pack ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
52 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการอุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
53 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ฯ จำนวน 35 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
54 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชัพชั้นสูง จำนวน 1 ตัว ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
55 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการเนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
56 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
57 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ ฯ จำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
58 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
59 ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
60 ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ (Sterile tubing connector) จำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
61 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด หมายเลข 12 อาคารผ่าตัด 40 ปี ชั้น 2 ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
62 ประกาศประกวดราคา ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2019
63 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 ตุลาคม, 2019
64 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หมั่นดูแลสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2019
65 คลินิกนอกเวลาห้องตรวจศัลยกรรม ขยายวันให้บริการ ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2019
66 ขอแสดงความยินดีกับคุณเทพี สีหานู ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2019
67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 ตุลาคม, 2019
68 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ออกซิเจนเหลว จำนวน 1,118,000 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2019
69 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 208,500 ถุง ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2019
70 ประกาศประกวดราคา ถุงใส่อาหารให้ทางสายจำนวน 208,500 ถุง ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2019
71 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ฯ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนนำทางขจนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 85 ชิ้น ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2019
72 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ รายการขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดง จำนวน 20 ชุด ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2019
73 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ ฯ 5 ชิ้น ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2019
74 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ รายการ ขวดสัญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 5,400 บาท ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2019
75 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV,HBV และ HCV โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2019
76 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) น้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV,HBV และ HCV โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2019
77 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 ตุลาคม 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม, 2019
78 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 ตุลาคม 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม, 2019
79 คุณจิดาภา แก่นนาคำ บริจาคเงิน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2019
80 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สำหรับกระดูกสึกมากหรือพรุนมาก จำนวน 49 ชุด ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2019
81 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สำหรับกระดูกสึกมากหรือพรุนมาก จำนวน 49 ชุด ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2019
82 ร่างประกาศประกวดราคาฯ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ แผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือด จำนวน ๓ รายการ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2019
83 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2019” ประชาสัมพันธ์ 28 ตุลาคม, 2019
84 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2019
85 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2019
86 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2019
87 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Flow cytometry จำนวน 3,000 test ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2019
88 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Flow cytometry จำนวน 3,000 test ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2019
89 กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
90 บ้านภาษา และความรู้ครูแคท (วังค้างคาว)  บริจาคน้ำดื่มและนมกล่อง ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
91 คณะ 2019 Khon Kaen Distinguished Gentleman’s Ride บริจาคเงิน 34,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
92 คุณพุทรา – คุณศิริพร พละกุล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
93 คุณนราพร เยาวฤทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคถังออกซิเจน และที่นอนลม ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
94 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 ตุลาคม, 2019
95 คุณเฟื่องฟ้า บริกาลดิโน และคุณศิริพร สรรพอาษา บริจาคเงิน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
96 พระธรรมวิสุทราจารย์  “หลวงพ่อคูณ” บริจาคเงิน 51,900 บ. ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
97 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 ตุลาคม, 2019
98 ชมรมผู้บริจาคเกล็ดเลือด ขอนแก่น มอบของเล่น ตุ๊กตาให้กับเด็กป่วย ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
99 รับรางวัล “ดีเด่น” ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานอาคาคารควบคุมจากการประกวด Thailand Energy Award 2019 ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
100 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5” ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
101 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายเส้นทางหลัก(Network Backbone) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 24 ตุลาคม, 2019
102 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 ตุลาคม, 2019
103 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” Thailand Energy Award 2019 ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
104 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการอาวุโส ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
105 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
106 ขอแสดงความยินดีกับคุณลัคนา นาอุดม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศาสนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
107 ขอแสดงความยินดีกับคุณพินรัฐ จอมเพชร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
108 ขอแสดงความยินดีกับคุณบุรารัตน์ ละลี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
109 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
110 ผู้รับบริการชื่นชม นพ.กิตติพงษ์ เศรษฐสัมพันธ์ พร้อมทั้งวิสัญญีแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสงฆ์ 2 ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
111 ผู้รับบริการชื่นชม นพ.ศุภมงคล มัชมี และคุณรัชนีกร มนูศิลป์ พร้อมทั้งพยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสงฆ์ 2 ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
112 ผู้มีจิตศรัทราในนามกลุ่มเพื่อน 07 บริจาคเงิน 60,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
113 ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานขายจำนวนมาก ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
114 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 100” ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
115 ครอบครัว ชูพจน์เจริญ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
116 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562 ประกวดราคา 22 ตุลาคม, 2019
117 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 ประกวดราคา 22 ตุลาคม, 2019
118 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว (Monofocal Foldable Iols)จำนวน 1,300 ชิ้น ประกวดราคา 22 ตุลาคม, 2019
119 เงื่อนไขของแพทย์ที่สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 ตุลาคม, 2019
120 ประกาศวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 ตุลาคม, 2019
121 ประกาศวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 ตุลาคม, 2019
122 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 10” ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2019
123 รับมอบเงินบริจาค 312,955.25 บ. จากศาลเจ้าพ่อหมื่นเตา เจ้าแม่ศรีมาลา ญาพ่อเซียงแก้ว ในงานทอดมหากฐิน ปี 62 ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2019
124 “พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2562” ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2019
125 คุณชาญชัย ตันติวิวัฒน์พันธ์ บริจาคเงินให้ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น 100,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2019
126 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 ตุลาคม 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม, 2019
127 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 ตุลาคม 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม, 2019
128 รองแพทย์ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT เรื่อง “กิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3” ประชาสัมพันธ์ 18 ตุลาคม, 2019
129 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่างและก๊าซในเลือด สำหรับห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน 18,750 Test ประกวดราคา 18 ตุลาคม, 2019
130 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกสำหรับผู้ป่วยกระดูกบาง(Cementless Total Hip Arthroplasty) จำนวน 29 ชุด จำนวน 29 ชุด ประกวดราคา 18 ตุลาคม, 2019
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงโครงสร้างและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัดหมายเลข 12 และอาคารผ่าตัด 40 ปี ชั้น 2 ประกวดราคา 18 ตุลาคม, 2019
132 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผิวสัมผัสสูงและตัดกระดูกน้อย จำนวน 18 ชุด ประกวดราคา 18 ตุลาคม, 2019
133 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงโครงสร้างและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัดหมายเลข 12 อาคารผ่าตัด 40 ปี ชั้น 2 ประกวดราคา 18 ตุลาคม, 2019
134 ประกาศประกวดราคา น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง และก๊าซในเลือด สำหรับห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน 18,750 Test ประกวดราคา 18 ตุลาคม, 2019
135 ประกาศประกวดราคา ข้สะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกสำหรับผู้ป่วยกระดูกบาง (Cementless Total Hip Arthroplasty) จำนวน 29 ชุด ประกวดราคา 18 ตุลาคม, 2019
136 ประกาศประกวดราคา ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผิวสัมผัสสูงและตัดกระดูกน้อย จำนวน 18 ชุด ประกวดราคา 18 ตุลาคม, 2019
137 คุณยายอินทร์  รัทนีย์ มอบผ้าห่ม จำนวน 80 ผืน  รวมมูลค่า 32,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2019
138 กิจกรรม “ตีฆ้องร้องป่าวพร้อมรับ surveillance survey 2562” ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2019
139 ขอแสดงความชื่นชม ผู้มารับบริการชื่นชมการให้บริการของ ทีมแพทย์ และพยาบาลหอผู้ป่วยเด็กเล็ก ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2019
140 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ 2562 ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2019
141 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไส้เลื่อนตัวตัดต่เย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 17 ตุลาคม, 2019
142 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ผ่าตัดไส้เลื่อน จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 17 ตุลาคม, 2019
143 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกวดราคา 17 ตุลาคม, 2019
144 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลสน์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้พร้อมใช้งาน จำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 17 ตุลาคม, 2019
145 ประกาศประกวดราคา ไส้เลื่อนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 17 ตุลาคม, 2019
146 ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์ผ่าตัดไส้เลื่อน จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 17 ตุลาคม, 2019
147 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 17 ตุลาคม, 2019
148 ประกาศประหกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดพร้อมใช้ จำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 17 ตุลาคม, 2019
149 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตราจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า ฯ ประกวดราคา 17 ตุลาคม, 2019
150 รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 10/62 ประชาสัมพันธ์ 16 ตุลาคม, 2019
151 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
152 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและกระดูกขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
153 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารซีเมนต์ยึดกระดูก จำนวน 13 ชุด ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
154 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวดวงแหวนหุ้มกราฟต์จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
155 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
156 ประกาศประกวดราคา ชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและกระดูกขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
157 ประกาศประกวดราคาชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สายซีเมนต์ยึดกระดูกจำนวน 13 ชุด ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
158 ประกาศประกวดราคาสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวดวงแหวนหุ้มกราฟต์จำนวน 8 ชุ้น ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
159 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ตุลาคม 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม, 2019
160 ประกาศประกวดราคาขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 44 ชุด ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
161 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ตุลาคม 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม, 2019
162 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
163 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน (Aortic stent graft)จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
164 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการผนังหัวใจเทียม จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 16 ตุลาคม, 2019
165 คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2019
166 แพทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “อันตรายจากการเล่นประทัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา” ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2019
167 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2019
168 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2019
169 คุณชรันดา ทาบุราณ และเพื่อนๆ บริจาคเงินจำนวน 5,511 บาท ประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม, 2019
170 กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา และวันคล้ายวันสวรรคต ร.9” ประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม, 2019
171 ขอเชิญร่วมตีฆ้องร้องป่าว เพื่อเตรียมพร้อมรับการ Surveillance Survey ในเดือนธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2019
172 ชื่นชมการให้บริการของ หอผู้ป่วย ICU ศัลยกรรม 2 และ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2019
173 รับมอบเงินบริจาค ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสว่าง ทองประเสริฐ 100,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2019
174 แพทย์ รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงอาการของน้องต้นหนาว หลังถูก อดีต ผอ.โรงเรียนใช้ยกถังยางมะตอย ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2019
175 คุณกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 9 ตุลาคม, 2019
176 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ ประชาสัมพันธ์ 9 ตุลาคม, 2019
177 ผู้มาใช้บริการชื่นชมการทำงานของหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ประชาสัมพันธ์ 9 ตุลาคม, 2019
178 ขอเชิญชวนผู้สนใจรับบริการทางทันตกรรมรากฟันเทียมฟรี กลุ่มงานทันตกรรม 9 ตุลาคม, 2019
179 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 ตุลาคม 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม, 2019
180 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 ตุลาคม 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม, 2019
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 ตุลาคม, 2019
182 แสดงความยินดีกับคุณธนิษฐา ศุภวิชย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
183 แสดงความยินดีกับคุณเกตุมณี กาญจนรังสิชัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
184 แสดงความยินดีกับคุณสิทธิชัย แขมภูเขียว ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
185 แสดงความยินดีกับคุณอัมพร สังจันทร์ ในโอกาสที่รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
186 ผอ. รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
187 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม, 2019
188 ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำจำนวน 12 ชิ้น ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2019
189 ประกาศประกวดราคา ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายไต้กล้อง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2019
190 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาสาตร์ฯ รายการไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 65 กล่อง ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2019
191 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการเยื้อหุ้มหัวใยเทียม (Preclude pericardium membrane) จำนวน 3 รายการ ) ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2019
192 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการสกรูยึดกระดูกขากรรไกร Unilock pure titanium จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2019
193 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการไหมเย็บสงเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2019
194 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ รายการวัสดุห้ามเลือดละลายได้แนบเส้นใยผลิตอ๊อกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 160 กล่อง ประกวดราคา 8 ตุลาคม, 2019
195 คุณทองแดง – คุณยุ่น ไชยมาตย์ มอบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 3 คัน มูลค่า 72,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2019
196 ครอบครัวคุณชุติการญจน์ ภูมิพาณิชย์ชัย บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2019
197 รพ.ขอนแก่น ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า 3 ชนิด ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2019
198 รพ.ขอนแก่น จัดพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2019
199 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม, 2019
200 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 4 ตุลาคม, 2019
201 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 4 ตุลาคม, 2019
202 ผู้มารับบริการชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล หอผู้ป่วย 114 เตียง ชั้น 4 ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
203 ขอเชิญทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษาและวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
204 ขอแสดงความชื่นชม…คุณพลรัตน์ โคตรแก้ว และคุณพงศ์พิทักษ์ จันทวงษ์ ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
205 ผู้มารับบริการชื่นชมการให้บริการของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
206 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ รพ.ขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 ตุลาคม, 2019
207 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.ขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 ตุลาคม, 2019
208 ตารางและขั้นตอนการตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
209 ครอบครัวคุณพบโชค ชินสุวรรณ และคณะ บริจาคจำนวน 168,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 ตุลาคม, 2019
210 ห้องตรวจอายุรกรรม คลินิกนอกเวลา งดให้บริการทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1,2,3 ประชาสัมพันธ์ 3 ตุลาคม, 2019
211 ฉีดพ่นยากันยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 ตุลาคม, 2019
212 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 3 ตุลาคม, 2019
213 lประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 3 ตุลาคม, 2019
214 โรงพยาบาลขอนแก่น ใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ป่วยจำลอง สอนการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ประชาสัมพันธ์ 3 ตุลาคม, 2019
215 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ตัว ประกวดราคา 2 ตุลาคม, 2019
216 ประกาศประกวดราคา หุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ตัว ประกวดราคา 2 ตุลาคม, 2019
217 ประกาศประกวดราคา ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดใหญ่จำนวน 20 ชุด ประกวดราคา 2 ตุลาคม, 2019
218 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฯ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประกวดราคา 2 ตุลาคม, 2019
219 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิดมัหัวฯ 8 รายการ ประกวดราคา 2 ตุลาคม, 2019
220 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 30 กันยายน 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม, 2019
221 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 30 กันยายน 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม, 2019
222 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2019
223 แถลงข่าว “โครงการร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ” ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2019
224 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ตุลาคม, 2019
225 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำ ชนิด Once Through Boilers ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ตัน จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2019
226 ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (e-bidding) เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิด Once Through Boilers ขนาดไม่ต่ำกว่า 2ตัน จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2019
227 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ตุลาคม, 2019
228 ประกาศประกวดราคา เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง 5 รายการ ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2019
229 แผนการซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 44 ชุด ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2019
230 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ที่ใช้กับลวดนำทางฯ 85 ชิ้น ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2019
231 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวยเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงฯ 16 ชิ้น ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2019
232 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 44 ชุด ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2019
233 ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนที่ใช้กับชดลวดขนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 85 ชิ้น ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2019
234 ประกาศประกวดราคาสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวด หุ้มกราฟต์ จำนวน 16 ชิ้น ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2019
235 ครอบครัวสุวรรณรงค์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับคลินิกเบาหวาน และพัดลม จำนวน 5 ตัว ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน, 2019
236 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 กันยายน, 2019
237 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 กันยายน, 2019
238 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ซ๋อมปิดหลอดเลือดจำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 30 กันยายน, 2019
239 ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 30 กันยายน, 2019
240 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด มอบรายได้จากค่าสมัคร งาน KOW RUN 2019 และสมทบทุน จำนวน 1,500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน, 2019
241 ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 27 กันยายน, 2019
242 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 27 กันยายน, 2019
243 คุณวราภรณ์  โอฬารอร่ามกุล บริจาคพัดลม จำนวน 22 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 กันยายน, 2019
244 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการคลิปหนีบเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 27 กันยายน, 2019
245 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการลวดเย็บกระดูกหน้าอก จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 27 กันยายน, 2019
246 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 26 กันยายน, 2019
247 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื้ออัตโนมัติใต้กล้อง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 26 กันยายน, 2019
248 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายเส้นทางหลัก (Network Backbone) ประกวดราคา 26 กันยายน, 2019
249 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายในกล้องจำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 26 กันยายน, 2019
250 โครงการประชุมการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2019
251 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน, 2019
252 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน, 2019
253 ประกาศประกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1300 ชิ้น ประกวดราคา 25 กันยายน, 2019
254 ขอแสดงความชื่นชม คุณพ่อสมพร ม่วงศักดิ์ จิตอาสาประจำจุดคัดกรอง ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2019
255 ผู้มาใช้บริการชื่นชมการทำงานของพยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องคลอด ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2019
256 ขอเชิญชวนให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น “ลดการใช้พลาสติก” ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2019
257 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 2562 ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน, 2019
258 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน, 2019
259 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ด้วยขดขวด ฯ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 24 กันยายน, 2019
260 ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดกราฟต์ ที่ใช้ในช่องท้องฯ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 24 กันยายน, 2019
261 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง 5 รายการ ประกวดราคา 24 กันยายน, 2019
262 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯ รายการไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยว จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 24 กันยายน, 2019
263 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออค์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้องชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 24 กันยายน, 2019
264 ประกาศประกวดราคา สายสวยเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้องชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 24 กันยายน, 2019
265 โครงการ “คุณช้างจับมือ” บริจาคตุ๊กตาบริหารกล้ามเนื้อมือ จำนวน 200 ตัว เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ประชาสัมพันธ์ 23 กันยายน, 2019
266 ประกาศประกวดราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 35 รายการ ประกวดราคา 23 กันยายน, 2019
267 รับมอบปกรณ์การแพทย์ จากโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง-แม่สาย ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2019
268 คุณนีรดา  ชูพจน์เจริญ  ชุดอุปกรณ์การให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง มูลค่า 250,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2019
269 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 5,400 ชุด ประกวดราคา 20 กันยายน, 2019
270 ประกาศประกวดราคา ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 5,400 ชุด ประกวดราคา 20 กันยายน, 2019
271 ขอแสดงความยินดีกับ คุณเดือนงาม ภักดี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขากิจกรรมบำบัดเทคนิคการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
272 ขอแสดงความชื่นชม “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
273 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของ พญ.รุ่งฤดี จีระทรัพย์ และพยาบาลคลินิกนมแม่ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
274 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ชั้น 5 ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
275 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ(CCU) และหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
276 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
277 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนฯ เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 19 กันยายน, 2019
278 ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (e-bidding) เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 19 กันยายน, 2019
279 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องจำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 19 กันยายน, 2019
280 ประกาศประกวดราคา ตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,600 Pack ประกวดราคา 19 กันยายน, 2019
281 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 20 ชุด ประกวดราคา 19 กันยายน, 2019
282 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 20 ชุด ประกวดราคา 19 กันยายน, 2019
283 ประกวดราคา 19 กันยายน, 2019
284 คุณพิพัฒน์ ภู่ภิญโญเจริญ และชมรมโฮปแอนด์ฮีลจิตอาสา บริจาคผ้าเช็ดตัวและม้านั่งสนาม ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2019
285 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ  ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2019
286 “ค่ายรักษ์หัวใจสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจและครอบครัว ครั้งที่ 2” ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2019
287 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น” และรางวัล “คนดีศรีดอกปีบ” ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
288 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2019
289 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2019
290 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2019
291 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
292 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
293 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
294 คุณบัวพันธ์  อติรัตนวงษ์ บริจาคพัดลม 14 ตัว เพื่ออุทิศให้นายบุญ  อติรัตนวงษ์ ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
295 มูลนิธิอนงค์วงศ์วานิช บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
296 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 16 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน, 2019
297 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 16 ก.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน, 2019
298 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู 9 รายการ ประกวดราคา 17 กันยายน, 2019
299 ประกาศประกวดราคาเนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 17 กันยายน, 2019
300 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการจัดนิทรรศการศิลปะภาพวาด เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
301 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ในงาน “วิ่ง 60 ปี โค้วมินิมาราธอน 2019” เพื่อมอบเงินบริจาคให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
1 2 3 6