เนื้อหาทั้งหมด 5352 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 พฤศจิกายน, 2022
3 แพทย์หญิงอักษร  พูลนิติพร  บริจาคเงิน จำนวน 210,000  บาท ประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน, 2022
4 ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน, 2022
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวดวงแหวนหุ้มกราฟต์ จำนวน 3 ชิ้น ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2022
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูงส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สำหรับกระดูกสึกมากหรือพรุนมาก จำนวน 35 ชุด ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2022
7 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูงส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สำหรับกระดูกสึกมากหรือพรุนมาก จำนวน 35 ชุด ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2022
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ผนังหัวใจเทียม จำนวน 25 กล่อง ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2022
9 ประกาศประกวดราคา ซื้อผนังหัวใจเทียม จำนวน 25 กล่อง ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2022
10 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศล  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน, 2022
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2022
12 ประกาศประกวดราคา ซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2022
13 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ !!!! กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 พฤศจิกายน, 2022
14 ประกาศบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล !!! กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 พฤศจิกายน, 2022
15 ครอบครัวของ จ.ส.อ.โยธิน  จันทะบุดศรี บริจาคน้ำส้มคั้นสด  จำนวน 100 ขวด ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน, 2022
16 ภญ.ประยูรศรี  พับบรรจัง  บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน, 2022
17 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤศจิกายน, 2022
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายต่อจากขดลวดหุ้มกราฟต์เอออร์ต้า จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2022
19 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายต่อจากขดลวดหุ้มกราฟต์เอออร์ต้า จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2022
20 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2022
21 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2022
22 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2022
23 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2022
24 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤศจิกายน, 2022
25 มิติใหม่ ของการบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤศจิกายน, 2022
26 เชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนและวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 7.00-8.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤศจิกายน, 2022
27 ต้อนรับการเยี่ยมและการศึกษาดูงาน Associate Professor Koji Morishita  จาก Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน, 2022
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ แผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 200 กล่อง ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2022
29 ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 200 กล่อง ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2022
30 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2022
31 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2022
32 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผิวสัมผัสสูงและตัดกระดูกน้อย จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2022
33 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผิวสัมผัสสูงและตัดกระดูกน้อย จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2022
34 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกสำหรับผู้ป่วยกระดูกบาง จำนวน 35 ชุด ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2022
35 ประกาศประกวดราคา ซื้อข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกสำหรับผู้ป่วยกระดูกบาง จำนวน 35 ชุด ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2022
36 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน, 2022
37 คุณณรงค์เดช  วิชนบท  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค  ประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน, 2022
38 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ⭐⭐⭐ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 พฤศจิกายน, 2022
39 ขอแจ้งข่าวการรับสวัสดิการของสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ที่ได้รับอุทกภัยน้ำท่วม ปี 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 22 พฤศจิกายน, 2022
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 110 ชิ้น ประกวดราคา 22 พฤศจิกายน, 2022
41 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณดิจิตอลฯ ประกวดราคา 22 พฤศจิกายน, 2022
42 ประกาศประกวดราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณดิจิตอลฯ ประกวดราคา 22 พฤศจิกายน, 2022
43 ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 2) จากสำนักงานประกันสังคม นนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2022
44 คุณปริญญาพร  พระลับรักษา และ คุณกมลรัตน์  ละครมูล บริจาคอาหาร และเครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2022
45 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2022
46 คุณสุภวรรณ  ล่ำซำ  บริจาคเครื่องช่วยหายใจ รุ่น PB 560 พร้อมหน้ากากช่วยหายใจ จำนวน 20 ชุด  รวมมูลค่า 391,080 บาท ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2022
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2022
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ คลิปสำหรับหนีบเส้นเลือดชนิดบรรจุไม่ทึบแสง จำนวน 742 ตลับ ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2022
49 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวน 1,800,000 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2022
50 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวน 1,800,000 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2022
51 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2022
52 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2022
53 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจาก อ๊อกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 140 กล่อง ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2022
54 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจาก อ๊อกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 140 กล่อง ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2022
55 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 พ.ย. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน, 2022
56 ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญประจำปี โรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในวันครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่ปีที่ 72 วันก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 พฤศจิกายน, 2022
57 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนตุลาคม 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 พฤศจิกายน, 2022
58 ขอเชิญร่วมงานทำบุญประจำปี โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน, 2022
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,200 ชิ้น ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2022
60 “ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะ 10 ปี) ปีงบประมาณ 2566-2575” ประชาสัมพันธ์ 18 พฤศจิกายน, 2022
61 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2022
62 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2022
63 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 พฤศจิกายน, 2022
64 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2022
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2022
66 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 18,000 คู่ ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2022
67 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 18,000 คู่ ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2022
68 ณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  บริจาคขนม น้ำดื่ม และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2022
69 ครอบครัว ดาราประเสริฐกุล บริจาคเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และชุดกิ๊ฟเซ็ทสำหรับเด็กแรกเกิด  รวมมูลค่า จำนวน 50,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2022
70 คุณทองนาค – คุณเสงี่ยม สุภาวัฒนพันธ์ บริจาคเงิน จำนวน 80,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2022
71 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 พฤศจิกายน, 2022
72 ตารางให้บริการของศูนย์แพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่นสำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 ATK ขึ้น 2 ขีด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 พฤศจิกายน, 2022
73 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 พฤศจิกายน, 2022
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2022
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ถุงมือสำหรับ Suction Sterile จำนวน 200,000 ข้าง ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2022
76 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 5,350 ชุด ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2022
77 ประกาศประกวดราคา ซื้อขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 5,350 ชุด ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2022
78 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงการช่วยชีวิตขั้นสูงและสภาวะโรคของเด็กทารก จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2022
79 ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงการช่วยชีวิตขั้นสูงและสภาวะโรคของเด็กทารก จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2022
80 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ท่อถ่างขยายทางเดินน้ำดี ชนิดโลหะ (Metallic Biliary Stent) จำนวน 60 ชิ้น ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2022
81 ประกาศประกวดราคา ซื้อท่อถ่างขยายทางเดินน้ำดี ชนิดโลหะ (Metallic Biliary Stent) จำนวน 60 ชิ้น ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2022
82 รายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 พฤศจิกายน, 2022
83 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 พฤศจิกายน, 2022
84 วิกฤตเลือดขาดแคลนทุกกรุ๊ป ! ประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน, 2022
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 พฤศจิกายน, 2022
86 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน, 2022
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2022
88 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2022
89 ประกาศประกวดราคา ซื้อเนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2022
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 14 พ.ย. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน, 2022
91 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ วัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2022
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจโดยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2022
93 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจอำนวยการ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการ โรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะ 10 ปี)  ประชาสัมพันธ์ 14 พฤศจิกายน, 2022
94 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเลและปลาน้ำจืด จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2022
95 ประกาศประกวดราคา ซื้อเนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเลและปลาน้ำจืด จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2022
96 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2022
97 ประกาศประกวดราคา ซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2022
98 วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปีนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน แก่ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแล ประชาสัมพันธ์ 14 พฤศจิกายน, 2022
99 มะเร็งปอด…ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม ประชาสัมพันธ์ 14 พฤศจิกายน, 2022
100 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 พฤศจิกายน, 2022
101 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2022
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2022
103 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2022
104 ประกาศประกวดราคา ซื้อขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2022
105 สรุปการประชุม Board ศูนย์อุบัติเหตุฯ ปี 2565 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 11 พฤศจิกายน, 2022
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในเคลื่อนย้ายได้ ชนิด 3 หัวตรวจ (ความคมชัดสูง) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2022
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องกดนวดหัวใจอัตโนมัติ Mechanical compression device จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2022
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงห้องพิเศษอาคาร 298 เตียง ชั้น 5 และชั้น 6 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2022
109 ร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ประชาสัมพันธ์ 10 พฤศจิกายน, 2022
110 ประชุมวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ”  ประชาสัมพันธ์ 10 พฤศจิกายน, 2022
111 คุณทินกร – คุณจันดา  นิลสาขา  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 พฤศจิกายน, 2022
112 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 พฤศจิกายน, 2022
113 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 พฤศจิกายน, 2022
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องนำวิถีในการตรวจวินิจฉัยหลอดลม จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2022
115 ชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะบรรยาย รุ่นที่1 หัวข้อ “ชีวิตเกิดมาทำไม” กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 9 พฤศจิกายน, 2022
116 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน, 2022
117 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 9 พ.ย. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน, 2022
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2022
119 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ เนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2022
120 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมองฯ จำนวน 25 รายการ ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2022
121 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2022
122 ประกาศประกวดราคาซื้อ ขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2022
123 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 พฤศจิกายน, 2022
124 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 7 พฤศจิกายน, 2022
125 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2022
126 ประกาศประกวดราคา ผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2022
127 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variableฯ จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2022
128 ประกาศประกวดราคา แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variableฯ จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2022
129 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2022
130 ประกาศประกวดราคา ข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2022
131 ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดฯ จำนวน 48 รายการ ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2022
132 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าฯ จำนวน 3 ชิ้น ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2022
133 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Three Way Stopcock Plastic จำนวน 130,000 ชิ้น ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2022
134 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 พฤศจิกายน, 2022
135 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2022
136 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นฯ ปี 2565 จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2022
137 ต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมประเมินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จากเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2022
138 คุณพราวพริ้ม  พิมพ์นรนนท์ และคุณอัครวัฒน์ การุญ  พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2022
139 ครอบครัวนางง้อ  พูลนิติพร  พร้อมลูกหลาน บริจาครถเข็นฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2022
140 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคชุดเครื่องกระแทกนิ่วด้วยคลื่นประจุไฟฟ้ากำเนิดแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2022
141 ประชุมเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัยในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โซนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 4 พฤศจิกายน, 2022
142 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 ประชาสัมพันธ์ 3 พฤศจิกายน, 2022
143 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ สายนำเลือด (Blood Tubing Line) จำนวน 10,000 ชิ้น ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2022
144 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2022
145 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2022
146 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป ใช้บัตรประจำตัวประชาชน แสดงตัวตนแทนบัตรประจำตัวผู้ป่วย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ ประชาสัมพันธ์ 3 พฤศจิกายน, 2022
147 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 พฤศจิกายน, 2022
148 ร่วมประชุม และร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยน การประเมินรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (DSC) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 3 พฤศจิกายน, 2022
149 ต้อนรับ Dr. Shinji Nakahara and Dr. Masao ในการเตรียมความพร้อมในการทำ MOU with Teikyo University กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 3 พฤศจิกายน, 2022
150 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน 10 เครื่อง ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2022
151 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ร่วมกับ สสจ.จังหวัดขอนแก่น สสอ.เมืองขอนแก่น และ รพ.สต โคกสี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน, 2022
152 ร่วมประชุมและร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนการประเมินรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (DSC) ประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน, 2022
153 ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชัยภูมิ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 2 พฤศจิกายน, 2022
154 ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชัยภูมิ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดูแล ผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง  (Spinal Injury) ประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน, 2022
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, อาคารเวชกรรมสังคม, อาคารเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2022
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2022
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2022
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2022
159 เมื่อต้องเผชิญฝูงชนเบียดเสียด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 พฤศจิกายน, 2022
160 แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่8 เฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น 30 ตุลาคม 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 พฤศจิกายน, 2022
161 📢 เมื่อต้องเผชิญฝูงชนเบียดเสียด ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2022
162 โรคหลอดเลือดสมอง ต้นเหตุ อัมพฤกษ์ อัมพาต “รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต” ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2022
163 ขอแสดงความชื่นชม คุณสุกัญญา ยมภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2022
164 ขอแสดงความชื่นชม “คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2022
165 ขอแสดงความชื่นชม “คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก” ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2022
166 ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2022
167 การให้บริการศูนย์ตรวจโควิด-19 และคลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2022
168 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 ตุลาคม, 2022
169 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 31 ต.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม, 2022
170 การให้บริการศูนย์ตรวจโควิด-19 และคลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 31 ตุลาคม, 2022
171 ร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2022
172 ตารางให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 31 ตุลาคม, 2022
173 แสดงความชื่นชมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก ที่ได้ร่วมดูแลรักษา ด.ช.ชนกันติ์ ปลั่งกลาง ให้พ้นภาวะวิกฤต กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 31 ตุลาคม, 2022
174 แสดงความชื่นชม คุณสุกัญญา ยมภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 31 ตุลาคม, 2022
175 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเภสัชกร โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 ตุลาคม, 2022
176 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติรณรงค์เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อเรื่อง“แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ประชาสัมพันธ์ 28 ตุลาคม, 2022
177 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 ตุลาคม, 2022
178 ผอ. เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์ 28 ตุลาคม, 2022
179 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2022
180 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2022
181 เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 28 ตุลาคม, 2022
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2022
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ผ้าซับช่องท้อง (Sterile-Prewash Abdominal Swab) จำนวน 20,000 ห่อง ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2022
184 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2022
185 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2022
186 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2022
187 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2022
188  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 ตุลาคม, 2022
189 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 ตุลาคม, 2022
190 6 โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม ประชาสัมพันธ์ 27 ตุลาคม, 2022
191 ประชุมวิชาการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ประชาสัมพันธ์ 27 ตุลาคม, 2022
192 ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขต ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 26 ตุลาคม, 2022
193 ช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ใส่ใจสุขภาพ หลีกเลี่ยง…โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ประชาสัมพันธ์ 26 ตุลาคม, 2022
194 ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 26 ตุลาคม, 2022
195 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ” ประชาสัมพันธ์ 26 ตุลาคม, 2022
196 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดฯ จำนวน 48 รายการ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2022
197 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดฯ จำนวน 48 รายการ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2022
198 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนระบายของเหลวออกร่างกายผ่านผิวหนัง จำนวน 600 เส้น ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2022
199 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,200 ชิ้น ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2022
200 ประกาศประกวดราคา ซื้อ สายสวนระบายของเหลวออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง จำนวน 600 เส้น ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2022
201 ประกาศประกวดราคา ซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,200 ชิ้น ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2022
202 แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 26 ตุลาคม, 2022
203 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2022
204 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 ตุลาคม, 2022
205 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2022
206 ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2022
207 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 ต.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม, 2022
208 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 100 กล่อง ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2022
209 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2022
210 ประกาศประกวดราคา ซื้อ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 100 กล่อง ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2022
211 ประกาศประกวดราคา ซื้อ ไส้เปลี่ยนตัวต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2022
212 ชาวตลาดสดเทศบาล 1 ร่วมกับ ชาวตลาดสดเทศบาล 3 โบ้เบ้ ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ไนท์พลาซ่า และชุมชนตรีเทพนคร เทศบาลนครขอนแก่น มอบเงินบริจาค จำนวน 582,999 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2022
213 นิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 ตุลาคม, 2022
214 วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 ตุลาคม, 2022
215 ผอ.รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 6/2565 ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2022
216 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2022
217 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2022
218 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 ตุลาคม, 2022
219 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
220 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
224 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 110 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
225 ประกาศประกวดราคา ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 110 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
226 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวดวงแหวนหุ้มกราฟต์ จำนวน 3 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
227 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวดวงแหวนหุ้มกราฟต์ จำนวน 3 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
228 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 105 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
229 ประกาศประกวดราคา ซื้อไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 105 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
230 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 3 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
231 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 3 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
232 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
233 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2022
234 วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 ตุลาคม, 2022
235 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 103” ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2022
236 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 103” ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2022
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องแช่แข็งแบบลดระดับขั้นอุณหภูมิ (Slep Down Freezer) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2022
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2022
239 กิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง หรือแถบสีแดงเข้ม ให้กับเด็กอายุ 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 5 ปี ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2022
240 สอนการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติให้แก่ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 20 ตุลาคม, 2022
241 ขอแสดงความยินดี และ ร่วมภาคภูมิใจ การได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 ตุลาคม, 2022
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum ll จำนวน 3 ยูนิต ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2022
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์แบบไม่มีแป้งชนิดมีขอบ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2022
244 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2022
245 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2022
246 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2022
247 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2022
248 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ แกนโลหะสำหรับยึดตรึงภายในโพรงกระดูกบริเวณต้นขา (Atlas Interlocking Nails) จำนวน 100 ชุด ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2022
249 ประกาศประกวดราคา ซื้อแกนโลหะสำหรับยึดตรึงภายในโพรงกระดูกบริเวณต้นขา (Atlas Interlocking Nails) จำนวน 100 ชุด ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2022
250 ครอบครัวคุณพ่อเปงหยุน แซ่เตียว และคุณแม่อาเตียง  แซ่โค้ว  บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 19 ตุลาคม, 2022
251 ต้อนรับคณะเยี่ยมเพื่อประเมินรับรองเฉพาะโรค  การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง ประชาสัมพันธ์ 19 ตุลาคม, 2022
252 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 ตุลาคม, 2022
253 #Nationalnursesday #Bloodforlife #90วัน9999ยูนิต กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 18 ตุลาคม, 2022
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องรักษาด้วยความเย็น พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของคลื่นสมอง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 18 ตุลาคม, 2022
255 คุณสามารถ ดาราประเสริฐกุล บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 3 หลัง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2022
256 ลูก-หลาน คุณแม่กิมมุ้ย  ตั้งขจรศักดิ์  บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2022
257 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนกันยายน 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 ตุลาคม, 2022
258 “พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2022
259 Pre Kasemrad International Hospital Vientiane Academic Meeting on Developing Prehospital Care System บันทึกโดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 17 ตุลาคม, 2022
260 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 17 ต.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม, 2022
261 1st International Hospital Vientiane Academic Meeting Brilliant Medical Services Collaboration กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 17 ตุลาคม, 2022
262 คลินิกพิเศษเฉพาะทาง จิตเวชนอกเวลาราชการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 ตุลาคม, 2022
263 ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิราณี คำอู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 ตุลาคม, 2022
264 KICK OFF ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6เดือน ถึงน้อยกว่า 5 ปี Pfizer (ฝาสีแดงเข้ม) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 ตุลาคม, 2022
265 ขอแสดงความยินดี กับ คุณอนุสรณ์ อุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 ตุลาคม, 2022
266 มาตรการการเยี่ยมและการเฝ้าไข้ ภายหลังการระบาดโรคโควิด-19 สู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม, 2022
267 Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 5 ปี Pfizer (ฝาสีแดงเข้ม) วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์สร้างสุข วัดหนองแวงฯ ประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม, 2022
268 โครงการเยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร ประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม, 2022
269 ขอแสดงความยินดี กับคุณอนุสรณ์ อุระ ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการงานประกันสังคม ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม, 2022
270 ขอแสดงความยินดี กับคุณเบญจรงค์ ศรีสุระ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม, 2022
271 กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม, 2022
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2022
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2022
274 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 ตุลาคม, 2022
275 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, อาคารเวชกรรมสังคม,อาคารเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
276 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, อาคารเวชกรรมสังคม,อาคารเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
277 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
278 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
279 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
280 ประกาศประกวดราคา ซื้อสกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
281 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องนำวิถีในการตรวจวินิจฉัยหลอดลม จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และเอว แบบเกลียวสกรูมี 2 เกลียวฯ จำนวน 15 รายการ ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ยา Alteplase 50 mg powder for injection จำนวน 260 ขวด ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
284 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ I.V. Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2022
285 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 11 ตุลาคม, 2022
286 คุณอดุลย์ –คุณประภากร สุขบุญญสถิต  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม, 2022
287 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิค ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลขอนแก่น ⭐⭐⭐ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 ตุลาคม, 2022
288 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ⭐⭐⭐ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 ตุลาคม, 2022
289 พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 7 ประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม, 2022
290 ทำอย่างไร..การดูแลจิตใจเมื่อทราบข่าวหรือเห็นภาพความรุนแรง ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2022
291 ตุลาคม…เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2022
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสแตนเลส พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 20 เตียง ประกวดราคา 10 ตุลาคม, 2022
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 10 ตุลาคม, 2022
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ถุงมือทำหัตถการ สเตอไรด์แบบไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 10 ตุลาคม, 2022
295 ขอแสดงความยินดี กับคุณณัฐพงษ์ คุณฟอง ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และหัวหน้าศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2022
296 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องฯ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 10 ตุลาคม, 2022
297 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องฯ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 10 ตุลาคม, 2022
298 ขอแสดงความยินดี กับคุณปิยนุช หรรษา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2022
299 ขอแสดงความยินดี กับคุณรัมภา ชินเกตุ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2022
300 ขอแสดงความยินดี กับคุณมัณฑนา มิตรชัย ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2022
301 ขอแสดงความยินดี กับคุณธัญรัศม์  ปิยวัชร์เวลา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2022
1 2 3 18