เนื้อหาทั้งหมด 2222 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 3 กรกฎาคม, 2020
3 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 3 กรกฎาคม, 2020
4 คุณพีระพร แซ่ตั้ง บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 กรกฎาคม, 2020
5 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรางตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 กรกฎาคม, 2020
6 ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิขาชีพที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 มิถุนายน, 2020
7 คณะทำงานด้านวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ การเขียนผลงานวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 มิถุนายน, 2020
8 กลุ่มภารกิจด้านการพยายาลจัดปฐมนิเทศนักศึกษาบริบาลจาก รร.แก่นนครบริบาล และจาก KN บริบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 มิถุนายน, 2020
9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่พยาบาลในหอผู้ป่วยรุ่นที่ 2 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 มิถุนายน, 2020
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน, 2020
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน, 2020
12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน, 2020
13 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคาร5 และอาคาร 9 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ฯ ประกวดราคา 26 มิถุนายน, 2020
14 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน, 2020
15 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Master plan ปีการศึกษา 2563 ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน, 2020
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบด -ตัดเพื่อขยายผิวหนังจำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 26 มิถุนายน, 2020
17 ประกาศประกวดราคาเครื่องบด -ตัดเพื่อขยายผิวหนังจำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 26 มิถุนายน, 2020
18 บรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 26 มิถุนายน, 2020
19 ความภูมิใจของพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 26 มิถุนายน, 2020
20 เพชรเม็ดงามของวิชาชีพพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 26 มิถุนายน, 2020
21 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Stroke นำทีมพยาบาลให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย Stroke แก่ทีมพยาบาลเครือข่าย รพ.น้ำพอง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 26 มิถุนายน, 2020
22 จัดอบรม CPR ให้แก่บุคลากรหน่วยกู้ชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 มิถุนายน, 2020
23 อาจารย์จาก 9 สถาบันการศึกษากว่า50 คน ปฏิบัติการจัดทำ Master plan กับ หนก. หนต. ครูพี่เลี้ยง ร่วม 100คน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 มิถุนายน, 2020
24 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ขอนแก่น นำโดย พว.สุพิพัฒน์ พระยาลอ และ ผู้บริหารทางการพยาบาล เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเข้มแข็ง โดย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล โดย คณะกรรมการ MRA เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 มิถุนายน, 2020
25 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบันทึกทางการพยาบาล โดยคณะกรรมการ MRA ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2020
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน, 2020
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน, 2020
28 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการฯ กรณีพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มิถุนายน, 2020
29 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มิถุนายน, 2020
30 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรางตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2020
31 รพ.ขอนแก่น รับมอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต จาก มมส. ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2020
32 ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2020
33 วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2020
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 มิถุนายน, 2020
35 รพ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2020
36 ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการ ( วิจัย ปี 64) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 มิถุนายน, 2020
37 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้ากน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตรม. โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2020
38 ประกาศประกวดราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 72 รายการ ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2020
39 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2020
40 “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2020
41 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน, 2020
42 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน, 2020
43 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2020
44 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงโซนผู้ป่วยหนัก กั้นห้อง และจัดระบบการถ่ายเทอากาศอุณหภูมิห้อง ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2020
45 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2020
46 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ICU ใน IPD กั้นห้อง และจัดระบบการถ่ายเทอากาศ ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2020
47 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโซนผู้ป่วยหนัก กั้นห้อง และจัดระบบการถ่ายเทอากาศอุณหภูมิห้อง ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2020
48 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2020
49 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ICU ใน IPD กั้นห้อง และจัดระบบการถ่ายเทอากาศ ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2020
50 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโซนผู้ป่วยหนัก กั้นห้อง และจัดระบบการถ่ายเทอากาศอุณหภูมิห้อง ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2020
51 ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 10 เครื่อง ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2020
52 กิจกรรมเปิดตัว “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด -19” ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน, 2020
53 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน, 2020
54 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย,ผู้พิการ,อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารสิรินธรฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2020
55 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2020
56 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2020
57 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digitalm Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 3) ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2020
58 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรงุรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 3) ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2020
59 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประชาสัมพันธ์ 12 มิถุนายน, 2020
60 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรางตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 มิถุนายน, 2020
61 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 มิถุนายน, 2020
62 สัญญาค้าประกัน (ศน.3) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 มิถุนายน, 2020
63 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (ศน.2) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 มิถุนายน, 2020
64 ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.1) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 มิถุนายน, 2020
65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 08 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน, 2020
66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 08 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน, 2020
67 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ประชาสัมพันธ์ 9 มิถุนายน, 2020
68 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
69 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
70 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
71 นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
72 นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
73 นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
74 นายแพทย์ชัยณรงค์ เชษฐโชติศักดิ์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
75 นายแพทย์สมหมาย ศรีมหาวงษ์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
76 นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
77 นายแพทย์ชาตรี สุเมธวานิชย์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
78 นายแพทย์ประสาน ธรรมธาริน ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
79 นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
80 นายแพทย์ประมุข จันทวิมล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
81 นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
82 รพ.ขอนแก่น พร้อมให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ ประชาสัมพันธ์ 7 มิถุนายน, 2020
83 การ์ตูนความรู้ต้านภัยสเตียรอยด์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 5 มิถุนายน, 2020
84 เวลาการให้บริการนอกเวลาราชการของ 4 ศูนย์แพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 5 มิถุนายน, 2020
85 Risk management of socialmedicine กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 5 มิถุนายน, 2020
86 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 มิถุนายน, 2020
87 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 975 รายการ ขายทอดตลาด 4 มิถุนายน, 2020
88 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคาร 5และอาคาร 9 ประกวดราคา 4 มิถุนายน, 2020
89 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคาร 5และอาคาร9 ประกวดราคา 4 มิถุนายน, 2020
90 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2020
91 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 มิถุนายน, 2020
92 ต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ประชาสัมพันธ์ 2 มิถุนายน, 2020
93 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 มิถุนายน, 2020
94 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน, 2020
95 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 01 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน, 2020
96 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 01 มิถุนายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน, 2020
97 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 2 มิถุนายน, 2020
98 ร่างเอกสาร ประกวดราคา(e-bidding) จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 2 มิถุนายน, 2020
99 อัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล ณ 1 มิถุนายน 2563 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 2 มิถุนายน, 2020
100 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 1 มิถุนายน, 2020
101 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 1 มิถุนายน, 2020
102 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจัวหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 มิถุนายน, 2020
103 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องแต่งการ จำนวน 72 รายการ ประกวดราคา 1 มิถุนายน, 2020
104 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 72รายการ ประกวดราคา 1 มิถุนายน, 2020
105 กิจกรรม1 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 มิถุนายน, 2020
106 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,774 ตรารางเมตร ประกวดราคา 29 พฤษภาคม, 2020
107 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทล จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 29 พฤษภาคม, 2020
108 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 29 พฤษภาคม, 2020
109 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ(B edside Monitor)จำนวน 7 เครื่อง ประกวดราคา 29 พฤษภาคม, 2020
110 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงิน 10 ล้าน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม, 2020
111 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 28 พฤษภาคม, 2020
112 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 28 พฤษภาคม, 2020
113 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการจ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 700,000 กก. ประกวดราคา 28 พฤษภาคม, 2020
114 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ (Diagnosid Ultrasound Scanner Portable)จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 28 พฤษภาคม, 2020
115 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม, 2020
116 พญ.รัชนี  แซ่ลี้ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2020
117 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างวิจัยจากงานประจำ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 พฤษภาคม, 2020
118 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 พฤษภาคม, 2020
119 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 พฤษภาคม, 2020
120 ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานในหน้าที่ พรจ.โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 25 พฤษภาคม, 2020
121 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 10 เครื่อง ประกวดราคา 25 พฤษภาคม, 2020
122 ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 10 เครื่อง ประกวดราคา 25 พฤษภาคม, 2020
123 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม, 2020
124 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม, 2020
125 คู่มือการใช้งาน Weblab กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 21 พฤษภาคม, 2020
126 คู่มือการใช้งาน Allabis กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 21 พฤษภาคม, 2020
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานในหน้าที่ พรจ.โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 21 พฤษภาคม, 2020
128 การพัฒนางานระบบบริการสุขภาพ สู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 พฤษภาคม, 2020
129 ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อสนใจรับทุนวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 พฤษภาคม, 2020
130 ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อสนใจรับทุนวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 พฤษภาคม, 2020
131 ผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 พฤษภาคม, 2020
132 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสำลีก้อนสำหรับชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 394,750 แผง ประกวดราคา 20 พฤษภาคม, 2020
133 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เลื่อยตัดกระดูกด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 20 พฤษภาคม, 2020
134 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ I.V.Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 20 พฤษภาคม, 2020
135 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือจับยึดกะโหลกศรีษะสำหรับผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 20 พฤษภาคม, 2020
136 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม, 2020
137 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม, 2020
138 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 18 พฤษภาคม, 2020
139 ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามสัญญาณชีพและเคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับการผ่าตัดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 18 พฤษภาคม, 2020
140 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 พฤษภาคม, 2020
141 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 18 พฤษภาคม, 2020
142 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ๊กเรย์คอมพิวเตอร์ฯ ประกวดราคา 18 พฤษภาคม, 2020
143 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ พับ และรีดผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 475,000 กก. ประกวดราคา 18 พฤษภาคม, 2020
144 ประกาศรายชื่อเผู้ผ้านการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 พฤษภาคม, 2020
145 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 พฤษภาคม, 2020
146 ครอบครัวจิรวรรณกุล (ร้านข้าวต้มนายเซ้ง) มอบเงินจำนวน 1,153,139 บาท ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม, 2020
147 คุณปนัดดา อยู่วิทยา และครอบครัว บริจาคเงินมูลค่า  3,860,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม, 2020
148 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนพยาบาลทุน โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม, 2020
149 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 พฤษภาคม, 2020
150 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 พฤษภาคม, 2020
151 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม, 2020
152 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม, 2020
153 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม, 2020
154 พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 8 พฤษภาคม, 2020
155 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Sinulator (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 8 พฤษภาคม, 2020
156 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulatorแบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 8 พฤษภาคม, 2020
157 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย,ห้องน้ำผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก 1 และอาคารสิรินธร ประกวดราคา 8 พฤษภาคม, 2020
158 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูงแบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 8 พฤษภาคม, 2020
159 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายการ ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 39 ชุด ประกวดราคา 8 พฤษภาคม, 2020
160 หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก บริจาคหน้ากาก Surgical, หน้ากากผ้า และเจลแอลกอออล์ เพื่อสู้ภัย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2020
161 กองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด-19 บริจาค ระบบสื่อสารทางไกล”กระจก” เพื่อสู้ภัย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2020
162 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น และชุด PAPR จำนวน 3 ชุด มูลค่า 120,980 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2020
163 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน บริจาคเสื้อกาวน์ใยสังเคราะห์กันน้ำ มูลค่า 150,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2020
164 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เครื่องมือเจาะตัด กระดูก ขนาดใหญ่จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 7 พฤษภาคม, 2020
165 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 7 พฤษภาคม, 2020
166 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 พฤษภาคม, 2020
167 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 พฤษภาคม, 2020
168 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม, 2020
169 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม, 2020
170 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการเครื่องเจาะและกรอกระดูกระบบไฟฟ้า จำนวน1 ชุด ประกวดราคา 5 พฤษภาคม, 2020
171 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP PHONE ประกวดราคา 5 พฤษภาคม, 2020
172 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 5 พฤษภาคม, 2020
173 เลื่อนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 พฤษภาคม, 2020
174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 พฤษภาคม, 2020
175 คณะกรรมการจัดทำวารสารพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 เมษายน, 2020
176 คณะทำงานพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 เมษายน, 2020
177 ประชุมคณะทำงานวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 เมษายน, 2020
178 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2563) ประกวดราคา 30 เมษายน, 2020
179 พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19 ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2020
180 ผลการเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 เมษายน, 2020
181 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2020
182 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ (Bedside Momnitor) จำนวน 7 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2020
183 ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตนโนมัติ (Bedside Momitor)จำนวน 7 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2020
184 ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องปิดสไลด็อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2020
185 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายกาชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 3,913 test ประกวดราคา 28 เมษายน, 2020
186 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายการวัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 28 เมษายน, 2020
187 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย,ห้องน้ำผู้พิการ,อาคารผู้ป่วยนอก1และอาคารสิรินธร ประกวดราคา 28 เมษายน, 2020
188 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย,ห้องน้ำผู้พิการ,อาคารผู้ป่วยนอก 1 และอาคารสิรินธร ฯ ประกวดราคา 28 เมษายน, 2020
189 ประกาศประกวดราคา เครื่องเอ๊กเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 28 เมษายน, 2020
190 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับกการประเมินผลงานเพื่อขอรั้บเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน, 2020
191 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน, 2020
192 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร มอบทุเรียน 6,203 กิโลกรัม (จำนวน 2,105 ลูก) ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2020
193 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสู้ภัย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2020
194 “Kick off” คณะทำงานพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรค กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 28 เมษายน, 2020
195 การจัดทำวารสารของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 28 เมษายน, 2020
196 ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ กลุ่มงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ วันที่ 2-22 เมษายน 2563 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 28 เมษายน, 2020
197 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 เมษายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน, 2020
198 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 เมษายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน, 2020
199 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีดมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2020
200 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอุณหภูมิใช้กับปอดเทียม ฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2020
201 ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องปรับอุณหภูมิใช้กับปอดเทียม (HEATER UNIT ) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2020
202 ประกาศประกวดราคา รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2020
203 พิธีปิดการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ (ใหม่) ก่อนประจำการปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 เมษายน, 2020
204 คณะกรรมการจัดการความเจ็บปวด ประชุมเพื่อสืบสานและต่อยอด การพัฒนาระบบการจัดการความเจ็บปวด ตามแนวทาง “ PAIN เป็นเสียงเรียกที่ต้องได้ยิน “ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 23 เมษายน, 2020
205 พิธีรับมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล (Mobile x-ray) พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2020
206  คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ บริจาคชุดเสื้อกาวน์ใยสังเคราะห์กันน้ำ และแตงโม ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2020
207 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีฯจำนวน48รายการ (ฉบับปรับปรุง)(ครั้งที่ 3) ประกวดราคา 21 เมษายน, 2020
208 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 20 เมษายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน, 2020
209 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 20 เมษายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน, 2020
210 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 เมษายน, 2020
211 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 เมษายน, 2020
212 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการ โลหะดามยึดตรึงกระดูกส่วนหลักอก และเอว แบบมีสกรู 2 เกลียว ฯ 15 รายการ ประกวดราคา 21 เมษายน, 2020
213 ตัวชี้วัดทางการพยาบาล ปี 2560-2562 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 เมษายน, 2020
214 การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อ COVID – 19 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 เมษายน, 2020
215 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 เมษายน, 2020
216 บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ณ 1 เม.ย.63 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 เมษายน, 2020
217 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 20 เมษายน, 2020
218 ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด2 หัวตรวจฯจำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 20 เมษายน, 2020
219 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอน ฟลูออโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 17 เมษายน, 2020
220 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่้วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 17 เมษายน, 2020
221 แผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องส่องตราจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 17 เมษายน, 2020
222 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเอกเรย์ดิจิตอลฟลูออไรสโคป เคลื่อที่ แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 17 เมษายน, 2020
223 ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 17 เมษายน, 2020
224 ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจทางเดินนำ้ดีและตับอ่อน แบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 17 เมษายน, 2020
225 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง กลุ่มงานทันตกรรม 17 เมษายน, 2020
226 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวเชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ฯ 6 รายการ ประกวดราคา 17 เมษายน, 2020
227 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ชุดให้สารละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 17 เมษายน, 2020
228 ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวง กลุ่มงานทันตกรรม 16 เมษายน, 2020
229 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายการ ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 16 เมษายน, 2020
230 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาาซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์รายการ EKG Electrode,Adult จำนวน 71,500 ชิ้น ประกวดราคา 16 เมษายน, 2020
231 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง กลุ่มงานทันตกรรม 16 เมษายน, 2020
232 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องบด-ตัดเพื่อขยายผิวหนัง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 16 เมษายน, 2020
233 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงกั้นห้องโซนผู้ป่วยหนัก จำนวน 8 เตียง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกวดราคา 16 เมษายน, 2020
234 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงกั้นห้องโซนผู้ป่วยหนัก จำนวน 8 เตียง พร้อมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกวดราคา 16 เมษายน, 2020
235 ประกาศประกวดราคา เครื่องบด-ตัดเพื่อขยายผิวหนัง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 16 เมษายน, 2020
236 บุคคลากร กลุ่มงานทันตกรรม 16 เมษายน, 2020
237 แบบขออนุญาตปฏิบัติงานในที่พัก โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 เมษายน, 2020
238 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 15 เมษายน, 2020
239 ประกาศประกวดราคา ผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 15 เมษายน, 2020
240 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการรากฟันเทียมฟรี กลุ่มงานทันตกรรม 15 เมษายน, 2020
241 การดูแลรักษาฟันปลอม กลุ่มงานทันตกรรม 15 เมษายน, 2020
242 ทำฟันอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Covid-19 กลุ่มงานทันตกรรม 15 เมษายน, 2020
243 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) จำนวน 1 อัตรา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 เมษายน, 2020
244 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือจับยึดกะโหลกศรีษะสำหรับผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 14 เมษายน, 2020
245 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และPlanning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 14 เมษายน, 2020
246 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือจับยึดกระโหลกศรีษะสำหรับผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 14 เมษายน, 2020
247 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสถานที่จัดเก็บภาชนะเก็บเวชระเบียนและปรับขยายพื้นที่สำนักงานศูนย์/Auditor Coder ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 14 เมษายน, 2020
248 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 14 เมษายน, 2020
249 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 เมษายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน, 2020
250 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการวัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 14 เมษายน, 2020
251 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 เมษายน 63 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน, 2020
252 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 13 เมษายน, 2020
253 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง รายการเลื่อยตัดกระดูกด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 13 เมษายน, 2020
254 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตร และความดัน พร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 13 เมษายน, 2020
255 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 13 เมษายน, 2020
256 ประกาศประกวดราคา เลื่อยตัดกระดูกด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 13 เมษายน, 2020
257 ผู้มีจิตศัทธา บริจาค  Bluetooth สำหรับการสื่อสารระหว่างทีมให้การพยาบาลผู้ป่วย และวิทยุสื่อสาร เพื่อรองรับการสื่อสารภายในห้องแรงดันลบ ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
258 บมจ.ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ บริจาคหน้ากาก KN95 และผ้ากันเปื้อน ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
259 Carbontex Intertrade co. (Bike station KhonKaen) มอบเครื่อง Wireless stethoscope ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
260 บริษัท ยูนิค แวลลู จำกัด บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 160 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
261 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท.) จังหวัดขอนแก่น มอบเครื่องมือสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพ สำหรับพกพา ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
262 บริษัท ขอนแก่นไทยเรืองฟ้า จำกัด มอบเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพ ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
263 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบ Face shield จำนวน 500 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
264 บริษัทสยามดีเครื่องนอน จำกัด มอบ Face shield จำนวน 500 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
265 พญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ บริจาค มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) และชุด ISOLATION GOWN ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
266 พญ.กาญจนา ลีลาลาวัณย์ บริจาคแอลกอฮอลล์ จำนวน 600 ลิตร ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
267 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคหน้ากากอนามัย และมอบเงิน จำนวน 610,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
268 บริษัท ลดาชิลค์ จำกัด บริจาคหน้ากากผ้าไหม และแอลกอฮอลล์เจล ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
269 บริษัทสวนบัวฟ้า จำกัด บริจาคเครื่องดื่มน้ำดอกบัวตาโต ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
270 บริษัท เวิลด์เมด เทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเครื่อง Smart Pass by Worldmed ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
271 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) มอบชุดถุงของขวัญ ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
272 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 เมษายน, 2020
273 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน, 2020
274 ประกาศประกวดราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD ฯ ประกวดราคา 10 เมษายน, 2020
275 ประกาศผลผู้ชนะกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน, 2020
276 คุณดวงสมร บุญผดุง และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4515 บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2020
277 รับมอบ ครื่องซักผ้าที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำร้อน 90 องศา จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2020
278 พิซซ่าฮัท แฟรี่ขอนแก่น มอบพิซซ่า จำนวน 50 ถาด ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2020
279 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ ฯ ประกวดราคา 9 เมษายน, 2020
280 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการSuction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 9 เมษายน, 2020
281 ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 เมษายน, 2020
282 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดไส้แร่พลังงานสูงแบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ประกวดราคา 9 เมษายน, 2020
283 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์ ประกวดราคา 9 เมษายน, 2020
284 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูงแบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ประกวดราคา 9 เมษายน, 2020
285 ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแวมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประกวดราคา 9 เมษายน, 2020
286 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ฯ จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 9 เมษายน, 2020
287 ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 เมษายน, 2020
288 บริษัท T Space ขอนแก่น มอบข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
289 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน วัดดอยธรรมเจดีย์ มอบอาหารและเครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
290 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น บริจาคแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ Face shleid และกล่องป้องกันการติดเชื้อ ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
291 ชมรมร้านยาขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
292 ร้านไทยรัฐยานยนต์ บริจาค หน้ากากผ้า และ Face shield ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
293 พญ.วัลลภา  บุญพรหมมา เป็นผู้แทน จากโรงแรมโครานารี จ.นครราชสีมา มอบชุด PPE , Face shiled และแว่นตากันฝุ่นละออง ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
294 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรมตกแต่ง ฯ ประกวดราคา 8 เมษายน, 2020
295 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 8 เมษายน, 2020
296 ประกาศประกวดราคา ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 8 เมษายน, 2020
297 ประกาศประกวดราคา I.V.Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 8 เมษายน, 2020
298 สายด่วนศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ขอนแก่น โทร. 097 – 9596765 ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
299 การปฏิบัติตัวระหว่างกักกันในที่พักอาศัย ห่างไกลโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
300 “การกักตัวเอง” 14 วัน ควบคุมสถานการณ์ การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
301 ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ฯ สามารถตรวจหาโควิด-19 ฟรี ! ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
1 2 3 8