เนื้อหาทั้งหมด 8088 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ แก๊สไนตริกออกไซด์ จำนวน 14 ถัง ประกวดราคา 5 กุมภาพันธ์, 2024
2 ประกาศประกวดราคา รายการ แก๊สไนตริกออกไซด์ จำนวน 14 ถัง ประกวดราคา 5 กุมภาพันธ์, 2024
3 ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง(Advanced Trauma Emergency Care for Nurse : ATEN) ปี 2567 รุ่น 17 การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 5 กุมภาพันธ์, 2024
4 ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง(Advanced Trauma Emergency Care for Nurse : ATEN) ปี 2567 รุ่น 16 การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 5 กุมภาพันธ์, 2024
5 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma Emergency care for Nurses : ATEN) เขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 2 กุมภาพันธ์, 2024
6 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 กุมภาพันธ์, 2024
7 ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยุ่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 ตุลาคม 2566 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 กุมภาพันธ์, 2024
8 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดสายสวนนำหลอดเลือดแดงชนิดเข้าทางแขนและอุปกรณ์กดห้ามเลือด จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 31 มกราคม, 2024
9 📢📢 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 มกราคม, 2024
10 มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ CPR ผู้ป่วยรอรถการแพทย์ฉุกเฉิน นับเป็น ผลลัพธ์จากโครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 30 มกราคม, 2024
11 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 30 มกราคม, 2024
12 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 30 มกราคม, 2024
13 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ จ้างปรับปรุงห้องผลิตยาอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 ประกวดราคา 30 มกราคม, 2024
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 ม.ค. 67 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม, 2024
15 ประกาศ ผลการคัดเลือก หน่วยปฏิบัติการ/ผู้ปฏิบัติการ ที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 29 มกราคม, 2024
16 ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องห้องต่อเนื่องกันฯ จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 26 มกราคม, 2024
17 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาระบบซัก อบ รีดผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ประกวดราคา 26 มกราคม, 2024
18 📢ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มกราคม, 2024
19 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือดด้วยวิธีเชิงกล จำนวน 50 สาย ประกวดราคา 25 มกราคม, 2024
20 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Desmopressin acetate 0.1 mg tablet จำนวน 24,000 เม็ดฯ ประกวดราคา 25 มกราคม, 2024
21 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 25 มกราคม, 2024
22 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Anagrelide 0.5 mg capsule จำนวน 16,000 เม็ด หรือ 160 กล่องฯ ประกวดราคา 25 มกราคม, 2024
23 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Oxaliplatin 5 mg ml, 20 ml injection จำนวน 2,400 Vial ประกวดราคา 25 มกราคม, 2024
24 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Tigecycline 50 mg for injection จำนวน 10,000 ขวด ประกวดราคา 25 มกราคม, 2024
25 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล จำนวน 1 แผ่น ประกวดราคา 25 มกราคม, 2024
26 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 25 มกราคม, 2024
27 ประกาศประกวดราคา รายการ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 25 มกราคม, 2024
28 📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มกราคม, 2024
29 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ ชุดเครื่องมือดึงทรวงอกเพื่อการผ่าตัดนำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) (Product Specification of Rultract IMA Retractor) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
30 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ ยา Doxorubicin HCL 2 mg/ml, 25 ml injection จำนวน 3,600 Vial ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
31 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 192,000 เม็ด หรือ 1,600 กล่อง กล่องละ 120 เม็ด ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
32 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ Nilotinib HCL 200 mg capsule จำนวน 8,400 เม็ด หรือ 150 กล่อง กล่องละ 56 เม็ด ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
33 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Mycophenolate sodium 180 mg delayed release tablet จำนวน 63,600 เม็ด หรือ 530 กล่อง กล่องละ 120 เม็ด ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
34 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Eltrombopag olamine 25 mg tablet จำนวน 8,820 เม็ด หรือ 630 กล่อง กล่องละ 14 เม็ด ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
36 ประกาศประกวดราคา รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
38 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 24 มกราคม, 2024
39 📢📢ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น✨ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มกราคม, 2024
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 ม.ค. 67 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม, 2024
41 📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักโภชนาการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มกราคม, 2024
42 📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มกราคม, 2024
43 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566) ประกวดราคา 22 มกราคม, 2024
44 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 18 มกราคม, 2024
45 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงโปรแกรมสำหรับดูภาพทางการแพทย์ฯ ประกวดราคา 18 มกราคม, 2024
46 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 มกราคม, 2024
47 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงโปรแกรมสำหรับดูภาพทางการแพทย์ฯ ประกวดราคา 18 มกราคม, 2024
48 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร โครงการอบรมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 15 ชั่วโมง กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 18 มกราคม, 2024
49 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำฯ จำนวน 30 สาย ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
50 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 80 สาย ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
51 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยาฯ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
52 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
53 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
54 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำฯ จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
55 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวที่สามารถเข้ารับการตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นฯ จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
56 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ อุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อฯ จำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
57 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาระบบซัก อบ รีดผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
58 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ จ้างเหมาระบบซัก อบ รีดผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ประกวดราคา 17 มกราคม, 2024
59 คลินิกชะลอไตเสื่อม ย้ายสถานที่ให้บริการจากอาคารสิรินธร ชั้น 2 ไปที่อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 2 ประชาสัมพันธ์ 17 มกราคม, 2024
60 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือและประสานงานวิจัยทางคลินิก ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่น และ คณะแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม, 2024
61 ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดฯ จำนวน 17,030 ถุง ประกวดราคา 16 มกราคม, 2024
62 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 16 มกราคม, 2024
63 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 16 มกราคม, 2024
64 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด พับ และบรรจุผ้าผู้ป่วย จำนวน 760,000 กิโลกรัม (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 16 มกราคม, 2024
65 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 59 เครื่อง ประกวดราคา 16 มกราคม, 2024
66 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 59 เครื่อง ประกวดราคา 16 มกราคม, 2024
67 คู่มือพยาบาลใหม่ ปี 2566 : สภาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มกราคม, 2024
68 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566) จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม, 2024
69 ปฏิทินการดำเนินงานแพทย์พี่เลี้ยง ปี 67 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 16 มกราคม, 2024
70 📢ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มกราคม, 2024
71 ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มกราคม, 2024
72 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม, 2024
73 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ม.ค. 67 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม, 2024
74 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 30 สาย ประกวดราคา 15 มกราคม, 2024
75 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 33 เครื่อง ประกวดราคา 15 มกราคม, 2024
76 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Mycophenolate Mofetil 250 mg capsule จำนวน 960,000 เม็ด หรือ 9,600 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด ประกวดราคา 15 มกราคม, 2024
77 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Donepezil Hydrochloride 10 mg Orodispersible tablet จำนวน 56,000 เม็ด หรือ 200 กล่อง กล่องละ 280 เม็ด ประกวดราคา 15 มกราคม, 2024
78 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Donepezil Hydrochloride 10 mg Orodispersible tablet จำนวน 56,000 เม็ด หรือ 200 กล่อง กล่องละ 280 เม็ด ประกวดราคา 15 มกราคม, 2024
79 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 250 ชุด ประกวดราคา 15 มกราคม, 2024
80 ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 250 ชุด ประกวดราคา 15 มกราคม, 2024
81 📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มกราคม, 2024
82 ข้อมูลจำนวนวัน/ วันนอนผู้ป่วย เดือนธันวาคม 2566 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 มกราคม, 2024
83 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนพฤศจิกายน 2566 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 มกราคม, 2024
84 ข้อมูลจำนวนวัน/ วันนอนผู้ป่วย เดือนตุลาคม 2566 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 มกราคม, 2024
85 ต้อนรับ และร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม, 2024
86 แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต Knowledge translation : จากวิทยานิพนธ์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 มกราคม, 2024
87 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 12 มกราคม, 2024
88 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Carboplatin 450 mg/45 ml injection จำนวน 2,800 Vials ประกวดราคา 12 มกราคม, 2024
89 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 12 รายการ ประกวดราคา 12 มกราคม, 2024
90 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ส่งมอบกำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม, 2024
91 5 ข้อป้องกัน ฝุ่น PM2.5 ฟุ้งทั่วเมือง ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม, 2024
92 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนฯ จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 12 มกราคม, 2024
93 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนฯ จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 12 มกราคม, 2024
94 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ลวดนำสายสวนเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือด จำนวน 450 สาย ประกวดราคา 12 มกราคม, 2024
95 ประกาศประกวดราคา รายการ ลวดนำสายสวนเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือด จำนวน 450 สาย ประกวดราคา 12 มกราคม, 2024
96 เด็กเล็กเสี่ยงไอกรน โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม, 2024
97 5 พฤติกรรมการกินหมูกระทะ เสี่ยงต่อสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม, 2024
98 ประกาศกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 มกราคม, 2024
99 กิจกรรมแสดงความยินดี มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม, 2024
100 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2567 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 มกราคม, 2024
101 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนนำอุปกรณ์ผ่านเข้าหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 70 สาย ประกวดราคา 10 มกราคม, 2024
102 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนนำอุปกรณ์ผ่านเข้าหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 70 สาย ประกวดราคา 10 มกราคม, 2024
103 คุณกฤษฎา ปธานินธนตุล บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท และพัดลม จำนวน 5 ตัว มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อสุพจน์ ปากวิเศษ ประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม, 2024
104 แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม, 2024
105 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา ประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม, 2024
106 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 9 ม.ค. 67 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม, 2024
107 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม, 2024
108 รายชื่อผุ้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มกราคม, 2024
109 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Vitamin B complex ED tablet จำนวน 8,400,000 เม็ดฯ ประกวดราคา 9 มกราคม, 2024
110 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Vitamin B complex ED tablet จำนวน 8,400,000 เม็ดฯ ประกวดราคา 9 มกราคม, 2024
111 กิจกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 9 มกราคม, 2024
112 โครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาลเขตสุขภาพที่7 เรื่อง “องค์กรพยาบาลกับความท้าทายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลก้าวทันยุคดิจิทัล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 9 มกราคม, 2024
113 ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิต Knowledge translation จากวิทยานิพนธ์สู่การนำใช้ประโยชน์ ประจำปี 2567 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 9 มกราคม, 2024
114 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิต ประจำปี 2567 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 9 มกราคม, 2024
115 คุณพิกุล – คุณถาวร กองไธสง พร้อมครอบครัว  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 125 แพ็ค  รวมมูลค่า 3,600 บาท ประชาสัมพันธ์ 8 มกราคม, 2024
116 คุณ Sajeerat และ Mr. Winfried Schink Family Ewoldt มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 มกราคม, 2024
117 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล จำนวน 1 แผ่น ประกวดราคา 8 มกราคม, 2024
118 ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล จำนวน 1 แผ่น ประกวดราคา 8 มกราคม, 2024
119 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular Closure Device) จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 8 มกราคม, 2024
120 ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular Closure Device) จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 8 มกราคม, 2024
121 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Insulin glargine 300 Unitsml in 1.5 ml injection จำนวน 4,000 ด้าม ฯ ประกวดราคา 8 มกราคม, 2024
122 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Insulin glargine 300 Unitsml in 1.5 ml injection จำนวน 4,000 ด้าม ฯ ประกวดราคา 8 มกราคม, 2024
123 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Ifosfamide 1 g for injection จำนวน 2,400 Vials ประกวดราคา 8 มกราคม, 2024
124 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Ifosfamide 1 g for injection จำนวน 2,400 Vials ประกวดราคา 8 มกราคม, 2024
125 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 800,000 แผง ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
126 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมให้คำมั่นสัญญาปีใหม่ 2567 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 5 มกราคม, 2024
127 วัดสวนสันติธรรม บริจาคเครื่องปรับอากาศ (LG) จำนวน 1 เครื่อง มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 5 มกราคม, 2024
128 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนหลอดเลือดหัวใจอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบต่อขยายส่วนปลาย จำนวน 60 สาย ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
129 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดหัวใจอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบต่อขยายส่วนปลาย จำนวน 60 สาย ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
130 📢📢ประกาศรับสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 มกราคม, 2024
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดผ่าตัดต้อกระจกพร้อมตลับควบคุมน้ำ เข้า-ออก จำนวน 1,000 ชิ้น ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
132 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดผ่าตัดต้อกระจกพร้อมตลับควบคุมน้ำ เข้า-ออก จำนวน 1,000 ชิ้น ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
133 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบฯ จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
134 ประกาศประกวดราคา รายการ ลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบฯ จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
135 แผนการจัดซื้อจ้าง รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจฯ จำนวน 43 เครื่อง ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
136 ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจฯ จำนวน 43 เครื่อง ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
137 ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง ประกวดราคา 5 มกราคม, 2024
138 📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 มกราคม, 2024
139 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Guiding Catheter) จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 4 มกราคม, 2024
140 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Guiding Catheter) จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 4 มกราคม, 2024
141 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันฯ พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 4 มกราคม, 2024
142 ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันฯ พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 4 มกราคม, 2024
143 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน 309 ชุด ประกวดราคา 4 มกราคม, 2024
144 ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน 309 ชุด ประกวดราคา 4 มกราคม, 2024
145 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด พับและบรรจุผ้าผู้ป่วย จำนวน 760,000 กิโลกรัม (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 4 มกราคม, 2024
146 รายชื่อผู้ได้รับสิทธิจับรางวัลกิจกรรมให้คำมั่นสัญญาปีใหม่ 2567 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 4 มกราคม, 2024
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 มกราคม, 2024
148 คุณจีรภัทร เพ็งทา บริจาคเงิน จำนวน 10,300 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 มกราคม, 2024
149 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตรฯ จำนวน 17,030 ถุง ประกวดราคา 3 มกราคม, 2024
150 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตรฯ จำนวน 17,030 ถุง ประกวดราคา 3 มกราคม, 2024
151 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ฯ จำนวน 40 สาย ประกวดราคา 3 มกราคม, 2024
152 ประกาศประกวดราคา รายการ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ฯ จำนวน 40 สาย ประกวดราคา 3 มกราคม, 2024
153 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดสายสวนนำหลอดเลือดแดงชนิดเข้าทางแขนและอุปกรณ์กดห้ามเลือด จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 3 มกราคม, 2024
154 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดสายสวนนำหลอดเลือดแดงชนิดเข้าทางแขนและอุปกรณ์กดห้ามเลือด จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 3 มกราคม, 2024
155 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 3 มกราคม, 2024
156 ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 3 มกราคม, 2024
157 ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 มกราคม, 2024
158 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 2 ม.ค. 67 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม, 2024
159 ตารางคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ อายุรกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 3 มกราคม, 2024
160 ตารางคลินิกเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 3 มกราคม, 2024
161 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจากอ๊อกซิไดซ์ฯ ประกวดราคา 2 มกราคม, 2024
162 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ประกวดราคา 2 มกราคม, 2024
163 📢📢 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 มกราคม, 2024
164 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 มกราคม, 2024
165 จัดกิจกรรมบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 28 ธันวาคม, 2023
166 กิจกรรม “บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567” ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2023
167 นายแพทย์วิทยา  คนงาม บริจาคเงิน จำนวน 25,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2023
168 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567  ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2023
169 คุณอัครวัฒน์ การุญ บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2023
170 ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างช่วงคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 ธันวาคม, 2023
171 ปีใหม่ Drink Don’t Drive กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 28 ธันวาคม, 2023
172 ขอแสดงความยินดี กับ นพ.เกรียงศักดิ์ ปิยกุลมาลา ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2023
173 ขอแสดงความยินดี กับ พญ.สุอร ชัยนันท์สมิตย์ ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2023
174 ขอแสดงความยินดี กับคุณนุชศรา ประจันตะเสน ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2023
175 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในเดือนธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ 27 ธันวาคม, 2023
176 ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 ธันวาคม, 2023
177 กิจกรรม “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 27 ธันวาคม, 2023
178 ประกาศกลุ่มงานนิติเวช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 ธันวาคม, 2023
179 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566) ประกวดราคา 27 ธันวาคม, 2023
180 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566) ประกวดราคา 27 ธันวาคม, 2023
181 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษเพื่อการรักษาฯ จำนวน 40 สาย ประกวดราคา 27 ธันวาคม, 2023
182 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 27 ธันวาคม, 2023
183 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษเพื่อการรักษาฯ จำนวน 40 สาย ประกวดราคา 27 ธันวาคม, 2023
184 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนฯ จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 27 ธันวาคม, 2023
185 แผนกานจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนฯ จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 27 ธันวาคม, 2023
186 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 27 ธันวาคม, 2023
187 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 26 ธันวาคม, 2023
188 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวที่สามารถเข้ารับการตรวจฯ จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 26 ธันวาคม, 2023
189 ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวที่สามารถเข้ารับการตรวจฯ จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 26 ธันวาคม, 2023
190 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อฯ จำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 26 ธันวาคม, 2023
191 ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อฯ จำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 26 ธันวาคม, 2023
192 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดฯ จำนวน 3,000 ถุง ประกวดราคา 26 ธันวาคม, 2023
193 ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดฯ จำนวน 3,000 ถุง ประกวดราคา 26 ธันวาคม, 2023
194 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดฯ จำนวน 6,000 ถุง ประกวดราคา 26 ธันวาคม, 2023
195 ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดฯ จำนวน 6,000 ถุง ประกวดราคา 26 ธันวาคม, 2023
196 โครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากรช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567  ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2023
197 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 ธันวาคม, 2023
198 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพจังหวัดขอนแก่น (SECSI ปี 2) ประชาสัมพันธ์ 25 ธันวาคม, 2023
199 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 6,000 ชุด ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
200 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 60 กล่อง ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
201 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
202 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
203 ประกาศประกวดราคา รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
204 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำฯ จำนวน 50 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
205 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำฯ จำนวน 50 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
206 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
207 ประกาศประกวดราคา รายการ สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
208 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือดด้วยวิธีเชิงกล จำนวน 50 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
209 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือดด้วยวิธีเชิงกล จำนวน 50 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
210 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนฯ จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
211 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนฯ จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
212 บริษัท ห้างทองดีจริง (พยัคฆ์) จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 110,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 25 ธันวาคม, 2023
213 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาฯ จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
214 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาฯ จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 25 ธันวาคม, 2023
215 กิจกรรม Kick Off รณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 ธันวาคม, 2023
216 เตือนภัย ! โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เดินเรี่ยไรถือกล่องรับบริจาคตามตลาด และชุมชน ประชาสัมพันธ์ 23 ธันวาคม, 2023
217 คุณเกศนีย์ นันท์ชัย มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบทุนหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ประชาสัมพันธ์ 22 ธันวาคม, 2023
218 ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ 22 ธันวาคม, 2023
219 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อคฯ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
220 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
221 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
222 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวดวงแหวนหุ้มกราฟต์ จำนวน 3 ชิ้น ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
223 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเดี่ยว จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
224 “โครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท” ประชาสัมพันธ์ 22 ธันวาคม, 2023
225 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPDฯ ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
226 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายลวดนำสายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
227 ประกาศประกวดราคา รายการ สายลวดนำสายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
228 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดเครื่องมือดึงทรวงอกเพื่อการผ่าตัดนำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
229 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดเครื่องมือดึงทรวงอกเพื่อการผ่าตัดนำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
230 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
231 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
232 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดบอลลูน (0.012 นิ้ว) จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
233 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดบอลลูน (0.012 นิ้ว) จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 22 ธันวาคม, 2023
234 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2-3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 22 ธันวาคม, 2023
235 วิธีดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาว ประชาสัมพันธ์ 22 ธันวาคม, 2023
236 📢รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ✨ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 ธันวาคม, 2023
237 ขอเชิญร่วมทำบุญ ด้วยการซื้อเสื้อที่ระลึกครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 ธันวาคม, 2023
238 ขอแสดงความยินดี กับ คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประชาสัมพันธ์ 22 ธันวาคม, 2023
239 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Competency) สู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ ประจำปี 2566 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 22 ธันวาคม, 2023
240 ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 22 ธันวาคม, 2023
241 คุณวชิราภรณ์  ชัยคณารักษ์กูล บริจาคข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม, 2023
242 ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 ธันวาคม, 2023
243 โรตารี มิตรภาพ ขอนแก่น บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม, 2023
244 คุณพรวลัย ตันติสุข กรรมการบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม, 2023
245 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2023
246 ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2023
247 จัดอบรม Capacity Building Workshop for Trauma Medical Director and Trauma Nurse Coordinator กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 21 ธันวาคม, 2023
248 กิจกรรม “Kick Off  รณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ” 1 แสนราย 100 วัน “รู้เท่าทัน  ป้องกันได้ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ปัองกันมะเร็งท่อน้ำดี” ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2023
249 ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2023
250 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ (PTCA Balloon Catheter) จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2023
251 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 60 สาย ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2023
252 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 60 สาย ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2023
253 ประกาศประกวดราคา รายการ ลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ (PTCA Balloon Catheter) จำนวน 200 สาย ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2023
254 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 ธันวาคม, 2023
255 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 ธันวาคม, 2023
256 วารสารที่ตีพิมพ์ไปแล้ว และกำลังจะตีพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2023
257 ขอเชิญร่วมกิจกรรมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2023
258 ขอเชิญชวนบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ส่งผลงานตีพิมพ์ หรือบทความทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2023
259 โครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2023
260 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 20 ธันวาคม, 2023
261 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) ประกวดราคา 19 ธันวาคม, 2023
262 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 ธ.ค. 66 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม, 2023
263 โครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล เรื่อง องค์กรพยาบาลกับความท้าทายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลก้าวทันยุคดิจิทัล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 19 ธันวาคม, 2023
264 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 19 ธันวาคม, 2023
265 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 ธันวาคม, 2023
266 ประกาศ สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 19 ธันวาคม, 2023
267 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency care system โรงพยาบาลขอนแก่นถูกยกให้เป็นต้นแบบความสำเร็จในการสร้างระบบตอบสนองภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2023
268 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวฯ จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 18 ธันวาคม, 2023
269 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 18 ธันวาคม, 2023
270 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 18 ธันวาคม, 2023
271 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ ถุงมือทำหัตถการสเตอร์ไรด์แบบไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 18 ธันวาคม, 2023
272 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 18 ธันวาคม, 2023
273 ประกาศประกวดราคา รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 20 ชิ้น ประกวดราคา 18 ธันวาคม, 2023
274 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 ธันวาคม, 2023
275 บริษัท เอ.จี. ยูนิเวอร์แซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 350,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2023
276 ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 5/2566 ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2023
277 ขอแสดงความไว้อาลัย ต่อการจากไปของ “คุณพ่อใจ ศรีแก้ว” ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2023
278 วิทยากรให้ความรู้เรื่อง HPV กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 18 ธันวาคม, 2023
279 ประกาศการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการฝึกอบรม 2567 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 18 ธันวาคม, 2023
280 599322501702789288 ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2023
281 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 ธันวาคม, 2023
282 Игровые Автоматы На Казино Азино Мобайл ประชาสัมพันธ์ 15 ธันวาคม, 2023
283 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังภาวะวิกฤติและดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 ธันวาคม, 2023
284 ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 ธันวาคม, 2023
285 ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 ธันวาคม, 2023
286 ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 ธันวาคม, 2023
287 โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้บาดเจ็บ พนักงานขับรถพยาบาล ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตบริการสุขภาพที่ 7 รุ่น1/2566 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 14 ธันวาคม, 2023
288 ตารางคลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ ประชาสัมพันธ์ 14 ธันวาคม, 2023
289 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนที่มีบอลลูนติดอยู่ที่ส่วนปลายฯ จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 13 ธันวาคม, 2023
290 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 13 ธันวาคม, 2023
291 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูกฯ จำนวน 37 ชุด ประกวดราคา 13 ธันวาคม, 2023
292 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ผ้าซับช่องท้อง (Sterile – Prewash Abdominal Swab) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 13 ธันวาคม, 2023
293 รูปหน้าปกกลุ่มงานวิสัญญี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 13 ธันวาคม, 2023
294 📢📢ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ)✨ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 13 ธันวาคม, 2023
295 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 ธ.ค. 66 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม, 2023
296 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม, 2023
297 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 ธันวาคม, 2023
298 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 ธันวาคม, 2023
299 26 YEARS ANNIVERSARY TRAUMA REGISTRY1997-2022 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 11 ธันวาคม, 2023
300 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 ธันวาคม, 2023
1 2 3 4 27