เนื้อหาทั้งหมด 4581 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 พฤศจิกายน, 2021
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 อย่างรวดเร็ว จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อและ Variant ของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจจหาแอนติเจน จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 180,900 ถุง ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (cardioplegia set) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
9 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (cardioplegia set) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
10 โครงการ “ธนาคารกายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564” ประชาสัมพันธ์ 18 พฤศจิกายน, 2021
11 คุณทีปกร ลีศิริกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 18 พฤศจิกายน, 2021
12 ครอบครัวโชติญาโณ  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2021
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 พฤศจิกายน, 2021
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2021
15 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
16 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อแผ่นกรองแบคทีเรียชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 400 กล่อง ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อฯจำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorporeal complete set) จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
19 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorporeal complete set) จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
20 การตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK นักศึกษาพยาบาลและอาจารย์นิเทศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 พฤศจิกายน, 2021
21 เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR   เพื่อเพิ่มศักยภาพสามารถตรวจได้ถึงวันละ 3,000 ราย และตรวจครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ได้ ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2021
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
23 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนหลอดเลือดชนิด 2 ช่องในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่คอ จำนวน 500 ชุด ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
24 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดชนิด 2 ช่องในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่คอ จำนวน 500 ชุด ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
25 แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกซิเจนเหลว จำนวน 1,118,000 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
26 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1,118,000 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
27 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือสำหรับ Suction Sterile จำนวน 280,000 ข้าง ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
28 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงมือสำหรับ Suction Sterile จำนวน 280,000 ข้าง ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
29 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตัวกรองเลือด (Dialyzer) ขนาดพื้นที่ผิวสัมผัส 1.3-1.4 ตารางเมตร จำนวน 3,200 ชิ้น ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
30 ประกาศประกวดราคา ซื้อตัวกรองเลือด (Dialyzer) ขนาดพื้นที่ผิวสัมผัส 1.3-1.4 ตารางเมตร จำนวน 3,200 ชิ้น ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 16 พ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน, 2021
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 28 ชิ้น ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้างใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2021
34 ประกาศประกวดราคา ซื้อใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2021
35 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูขยับขึ้นลงตามรางของแผ่นโลหะดามกระดูกได้ฯ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2021
36 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2021
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,250 pack ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2021
38 ประกาศประกวดราคา ซื้อตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,250 pack ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2021
39 พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) ประชาสัมพันธ์ 11 พฤศจิกายน, 2021
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
42 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้องชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 12 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
43 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้องชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 12 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
44 แผนการจัดซื้อจัดจ้างลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 60 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
45 ประกาศประกวดราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 60 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
46 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาซัก อบ รีด และพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
47 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือด พร้อมน้ำยา ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
48 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแกนโลหะสำหรับยึดตรึงภายในโพรงกระดูกบริเวณกระดูกต้นขา จำนวน 35 ชุด ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
49 ประกาศประกวดราคา ซื้อแกนโลหะสำหรับยึดตรึงภายในโพรงกระดูกบริเวณกระดูกต้นขา จำนวน 35 ชุด ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
50 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  ผู้บริจาคในนาม กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมมูลค่า 48,595 บาท  ประชาสัมพันธ์ 11 พฤศจิกายน, 2021
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSuction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
54 แผนการจัดซื้อจัดจ้างลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 40 ชิ้น ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
55 ประกาศประกวดราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 40 ชิ้น ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
56 แผนการจัดซื้อจัดจ้างคลิปสำหรับหนีบเส้นเลือดชนิดบรรจุไม่ทึบแสง จำนวน 750 ตลับ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
57 ประกาศประกวดราคา ซื้อคลิปสำหรับหนีบเส้นเลือดชนิดบรรจุไม่ทึบแสง จำนวน 750 ตลับ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
58 แผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
59 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
60 แผนการจ้างเหมาบริการซัก อบผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ในงานซักฟอก ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
61 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค หน้ากาก N 95 จำนวน 40,080 ชิ้น  ประชาสัมพันธ์ 10 พฤศจิกายน, 2021
62 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการซัก อบผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ในงานซักฟอก ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
63 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนตุลาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 10 พฤศจิกายน, 2021
64 ภาพที่ 4 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 พฤศจิกายน, 2021
65 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 พฤศจิกายน, 2021
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน สำหรับในช่องอก จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
71 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบล็อก 2 ชั้น จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
72 ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบล็อก 2 ชั้น จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
73 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน, 2021
74 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และก้นกบฯ จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
75 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และก้นกบฯ จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
76 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดฯ จำนวน 17,228 ถุง ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
77 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย พร้อมชุดอุปกรณ์ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
78 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดผ่าตัดวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 90 ชุด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
79 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 90 ชุด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 พฤศจิกายน, 2021
81 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 พฤศจิกายน, 2021
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน A1C ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2021
83 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 8 พ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน, 2021
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2021
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรม Covid 19 ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2021
86 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบริจาคเกล็ดเลือด พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2021
87 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเชื้อ ประกวดราคา 5 พฤศจิกายน, 2021
88 เปิดรับสมัคร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TCAB (ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 พฤศจิกายน, 2021
89 เปิดรับสมัครฟรี การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมพยาบาลไอวีและเคมีบำบัดครั้งที่1 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 พฤศจิกายน, 2021
90 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก1 ประเมินสมรรถนะด้วยการสอบผ่านlink กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 พฤศจิกายน, 2021
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2021
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวดวงแหวนหุ้มกราฟต์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2021
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (COVID-19 Ag Rapid Test Kit) จำนวน 10,000 ชุด ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2021
94 หัวหน้าพยาบาลนำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ต้อนรับ ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 และหอผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 3 พฤศจิกายน, 2021
95 ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 และเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิด-19  ประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน, 2021
96 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 1 พ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน, 2021
97 ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน 600 ชุด ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2021
98 แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรม Covid 19 ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2021
99 แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2021
100 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน 600 ชุด ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2021
101 การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 พฤศจิกายน, 2021
102 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขมอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 พฤศจิกายน, 2021
103 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับลงทะเบียน รับวัคซีนเข็ม 3 (Booster) ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2021
104 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แบบ Walk in เข็ม 1 ซิโนแวค (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2021
105 ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2021
106 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 ตุลาคม, 2021
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อI.V. Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 720,000 แผง ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
109 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
110 ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
111 แผนการจัดซื้อจัดจ้างThree Way Stopcock Plastic จำนวน 130,000 ชิ้น ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
112 ประกาศประกวดราคา ซื้อ Three Way Stopcock Plastic จำนวน 130,000 ชิ้น ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
113 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 8,000 ถุง ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
114 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 28 ตุลาคม, 2021
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
116 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 18,000 คู่ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
117 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 18,000 คู่ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
118 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดให้สารละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
119 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดให้สารละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
120 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 8,000 ถุง ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
121 แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือด พร้อมน้ำยา ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
122 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือด พร้อมน้ำยา ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
123 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีดและพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
125 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูหมุนได้ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
126 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูหมุนได้ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
127 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 180 กล่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
128 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 180,900 ถุง ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
129 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 180,900 ถุง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
130 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพพร้อมชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
131 ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 180 กล่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
132 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆ ในปัสสาวะอัตโนมัติและตรวจสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติฯ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
133 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประชาสัมพันธ์ 27 ตุลาคม, 2021
134 ประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น (เพิ่มเติม) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 ตุลาคม, 2021
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กโตเพื่อรองรับผู้ป่วยเด็ก COVID 19 ชั้น 1 อาคาร 114 เตียง (อาคาร 8) ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
138 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
139 ประกาศประกวดราคา ซื้อตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
140 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 17,228 ถุง ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
141 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 17,228 ถุง ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
142 แผนการเช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย พร้อมชุดอุปกรณ์ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
143 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย พร้อมชุดอุปกรณ์ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
144 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
145 แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 500 แกลลอน ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
146 ประกาศประกวดราคา ซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 500 แกลลอน ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
147 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
148 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง (ครั้งที่ ๒) ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
149 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 26 ต.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม, 2021
150 ประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น (เพิ่มเติม) ประชาสัมพันธ์ 26 ตุลาคม, 2021
151 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 26 ตุลาคม, 2021
152 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2021
153 ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นกรองแบคทีเรียชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 400 กล่อง ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2021
154 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ แผ่นกรองแบคทีเรียชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 400 กล่อง ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2021
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2021
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายฯ จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2021
157 ประกาศยกเลิกการเสนอราคาซื้อขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2021
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายฯ จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2021
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษฯ จำนวน 6 ชุด ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2021
160 ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2021
161 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2021
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญเอออร์ต้าบริเวณช่องท้องฯ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และเอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูฯ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
167 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,000 ดวง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
168 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,000 ดวง ประกวดราคา 21 ตุลาคม, 2021
169 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 ตุลาคม, 2021
170 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 ตุลาคม, 2021
171 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค ชุด PPE  EN 14126  จำนวน 1,000 ชุด ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2021
172 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2021
173 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 90 กล่อง ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2021
174 แผนการเช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบริจาคเกล็ดเลือด พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2021
175 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบริจาคเกล็ดเลือด พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2021
176 เปิดหอผู้ป่วยความดันลบ เฉพาะกิจเด็ก อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 ตุลาคม, 2021
177 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2021
178 คุณประภา เฮงไพบูลย์ บริจาคโทรศัพท์มือถือ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 19 ตุลาคม, 2021
179 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
180 แผนการเช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเชื้อ ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
181 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเชื้อ ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
182 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD พร้อมเครื่องฉีดสารทึบรังสีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
183 ประกาศประกวดราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD พร้อมเครื่องฉีดสารทึบรังสีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2021
184 คณะทำงานสารสนเทศทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้มอบ iPad ให้แก่หน่วยงานนำร่องในการใช้โปรแกรม HPSC กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 19 ตุลาคม, 2021
185 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ ประชาสัมพันธ์ 18 ตุลาคม, 2021
186 ร้านน้ำฝน ซุปเปอร์  มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลขอนแก่น  จำนวน 1,584  ขวด ประชาสัมพันธ์ 18 ตุลาคม, 2021
187 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยความดันลบ เฉพาะกิจเด็ก อาคาร 8 ชั้น 1 ประชาสัมพันธ์ 18 ตุลาคม, 2021
188 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18ต.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม, 2021
189 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญวิหารสมเด็จพระพุทธโคดมและหลวงพ่อองค์ดำ ในโอกาสที่ศาลาประดิษฐานแห่งใหม่ ณ สวนธรรมธาริน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 ตุลาคม, 2021
190 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญวิหารสมเด็จพระพุทธโคดมและหลวงพ่อองค์ดำ ในโอกาสที่ศาลาประดิษฐานแห่งใหม่ ณ สวนธรรมธาริน ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2021
191 วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร บริจาคชุด PPE จำนวน 200 ชุด และชุดกาวน์กันน้ำจำนวน 450 ชุด ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2021
192 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 55 ชุด ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2021
193 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 (วันที่ 20, 25 ตุลาคม 2564) ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2021
194 แผนการจัดซื้อจัดจ้างลวดเย็บผิวหนัง (Skin Stapler) จำนวน 400 กล่อง ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2021
195 ประกาศประกวดราคา ซื้อลวดเย็บผิวหนัง (Skin Stapler) จำนวน 400 กล่อง ประกวดราคา 15 ตุลาคม, 2021
196 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2021
197 ภาพที่ 3 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 ตุลาคม, 2021
198 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
199 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
200 แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆ ในปัสสาวะอัตโนมัติและตรวจสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติฯ ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
201 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆ ในปัสสาวะอัตโนมัติและตรวจสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติฯ ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
202 แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพพร้อมชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
203 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพพร้อมชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
204 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ (Sterile tubing connector) จำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
205 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ (Sterile tubing connector) จำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
206 แผนการจัดซืัอจัดจ้างลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
207 ประกาศประกวดราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 14 ตุลาคม, 2021
208 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 ตุลาคม, 2021
209 คุณวรวีร์ – คุณนันทิยา จิระมหาสุวรรณ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 14 ตุลาคม, 2021
210 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
211 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
212 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
213 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างศิลป์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 ตุลาคม, 2021
214 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาตู้อบเด็ก จำนวน 4 ตู้ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
215 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูขยับขึ้นลงตามรางของแผ่นโลหะดามกระดูกได้ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
216 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูขยับขึ้นลงตามรางแผ่นโลหะดามกระดูกได้ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
217 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน (Aortic stent graft) สำหรับในช่องอก จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
218 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน (Aortic stent graft) สำหรับในช่องอก จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
219 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
220 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติฯ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
221 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติ ประกวดราคา 12 ตุลาคม, 2021
222 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
223 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้าปรับระดับได้ จำนวน 3 เตียง ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
224 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ สารอิเลคโตรไลท์และปริมาณสารเมตาโบไลท์ในเลือดฯ จำนวน 8,700 test ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
225 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 500,000 test ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
226 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,000 ดวง ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
227 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,200 ชิ้น ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
228 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจากอ๊อกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
229 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
230 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย (ระยะเวลา 3ปี) ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
231 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 28 ชิ้น ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
232 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 28 ชิ้น ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
233 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
234 ประกาศประกวดราคา ชื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 11 ตุลาคม, 2021
235 ภาพที่ 1 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 ตุลาคม, 2021
236 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม, 2021
237 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 ต.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม, 2021
238 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนกันยายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 11 ตุลาคม, 2021
239 คุณเสาวลักษณ์ อังศรีประเสริฐ ผู้บริหาร และคณะบริษัทไนซ์ แอพพาเรล จำกัด มอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2021
240 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 44 แพ็ค  และเงิน จำนวน 2,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2021
241 บริษัท เดอะโมบิลิตี้  เฮลท์แคร์ จำกัด บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 12 คัน รวมมูลค่า 28,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2021
242 หจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด  มอบอาหารและเครื่องดื่ม  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2021
243 ผอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2564  ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2021
244 รับย้าย รับโอนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 ตุลาคม, 2021
245 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2021
246 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2021
247 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม, 2021
248 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 ตุลาคม, 2021
249 ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกา 2565 ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ตุลาคม, 2021
250 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม, 2021
251 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2021
252 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2021
253 คุณปราสพสุข  ปราสาททองโอสถ และคุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
254 คุณแม่สิริวิมล  วงศ์กิตติวิมล  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
255 หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)   มอบเงิน จำนวน 150,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
256 ผอ.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
257 ผอ. สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 16 ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
258 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 ตุลาคม, 2021
259 แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count : CBC) พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ประกวดราคา 5 ตุลาคม, 2021
260 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count : CBC) พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ประกวดราคา 5 ตุลาคม, 2021
261 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีต้อนรับนายแพทย์ เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 16  ประชาสัมพันธ์ 5 ตุลาคม, 2021
262 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 ต.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม, 2021
263 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 ตุลาคม, 2021
264 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 4 ตุลาคม, 2021
265 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2021
266 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขมอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 ตุลาคม, 2021
267 นายแพทย์เทพ – คุณกมลรัตน์ เวชวิสิฐ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์ใช้ในงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2021
268 ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกา 2565 ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 1 ตุลาคม, 2021
269 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2021
270 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2021
271 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2021
272 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 ตุลาคม, 2021
273 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเลี้ยงส่ง พญ.นาตยา มิลล์ และ นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน, 2021
274 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “เกษียณปลอดภัย หัวใจฮำฮอน ออนซอนอีหลีเด้อ” ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน, 2021
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเปิดแผลทางด้านหลัง จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 100 เตียง ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
278 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
279 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
280 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,อาคารผู้ป่วยนอก 2 และร้านอาหารสวัสดิการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
281 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,อาคารผู้ป่วยนอก 2 และร้านอาหารสวัสดิการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
282 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 กันยายน, 2021
283 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
284 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
285 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
286 ประกาศประกวดราคา จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
287 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
288 ประกาศประกวดราคา ซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
289 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
290 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
291 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน A1C ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
292 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
293 ประกาศประกวดราคา ซื้อไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
294 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องฯ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
295 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องฯ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
296 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
297 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
298 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อพลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 6,000 กล่อง ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
299 ประกาศประกวดราคา ซื้อพลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 6,000 กล่อง ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
300 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 กันยายน, 2021
1 2 3 4 5 6 16