เนื้อหาทั้งหมด 4027 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
3 รพ.ขอนแก่น ส่งทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.บุษราคัม เมืองทองธานี ทีมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2021
4 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 มิถุนายน, 2021
5 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2021
6 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2021
7 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2021
8 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2021
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงบิ้วอินตู้เสื้อผ้า เคาน์เตอร์วางของงานผนังลามิเนตและงานผนังวอลเปเปอร์ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 4 ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม ฯ จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
11 ประกาศประกวดราคา หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสุง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ชนิดไร้สาย จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
12 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงบิ้วอินตู้เสื้อผ้า เคาร์เตอร์วางของงานผนังลามิเนต และงานผนังวอลเปเปอร์ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 4 ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
13 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
14 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
15 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
16 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
17 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
18 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
19 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
20 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
21 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
22 โรงพยาบาลขอนแก่นต้อนรับ “ทีมนักรบชุดขาว กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน, 2021
23 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มิถุนายน, 2021
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2021
25 ประกาศประกวดราคา ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2021
26 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2021
27 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
28 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
29 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2021
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 14 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน, 2021
31 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
32 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
33 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 มิถุนายน, 2021
34 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 มิถุนายน, 2021
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
36 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
38 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชุนวัดหนองแวงฯ ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
39 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงฯ ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
40 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 14 เตียง ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
43 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรัุงรักษาและซ่อมแซมเอกเรย์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
44 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
45 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
46 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
47 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 มิถุนายน, 2021
49 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มิถุนายน, 2021
50 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการกล้องส่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่ระบบวิดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 9 มิถุนายน, 2021
51 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มิถุนายน, 2021
52 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มิถุนายน, 2021
53 บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มิถุนายน, 2021
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (เพิ่มเติม) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มิถุนายน, 2021
55 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 มิถุนายน, 2021
56 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน, 2021
57 โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 7 มิถุนายน, 2021
58 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
59 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
60 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน, 2021
61 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
62 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
63 รพ.ขอนแก่น พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
64 ผู้บริหาร รพ.ขอนแก่น 2 ร่วมพิธีวันรำลึกชาตกาล พระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ปฏิมิตโต) ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
65 8 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
66 ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
67 ข้อปฏิบัติก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
68 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
69 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
70 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
71 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
72 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
73 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว (ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) ช่วยภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7 – 22 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
74 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ฯ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 4 มิถุนายน, 2021
75 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 4 มิถุนายน, 2021
76 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 มิถุนายน, 2021
77 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 มิถุนายน, 2021
78 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 2 มิถุนายน, 2021
79 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 2 มิถุนายน, 2021
80 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 5 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
81 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดหอผู้ป่วยแยกโรควิกฤตทางเดินหายใจ (ห้องระบบอากาศความดันลบ:Negative Pressure room) เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
82 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
83 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
84 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 1 มิถุนายน, 2021
85 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 มิถุนายน, 2021
86 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
87 ชาวขอนแก่นเตรียมตัวให้พร้อม 31 พ.ค. 64 นี้ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
88 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
89 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2021
90 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 พฤษภาคม, 2021
91 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
92 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาห้องคลอด อาคาร สิรินธร ชั้น 2 (ห้องผ่าตัดเดิม 4 ห้อง) ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2021
93 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาห้องคลอด อาคาร สิรินธร ชั้น 2 (ห้องผ่าตัดเดิม 4 ห้อง) ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2021
94 ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30 พฤษภาคม, 2021
95 ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30 พฤษภาคม, 2021
96 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
97 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
98 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
99 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
100 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
101 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
102 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
103 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
104 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
105 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
106 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
107 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
108 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
109 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
110 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
111 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
112 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
113 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
114 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
115 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
116 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
117 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
118 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
119 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
120 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
121 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
122 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
123 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
124 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
125 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
126 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
127 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
128 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
129 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม, 2021
130 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม, 2021
131 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม, 2021
132 รับย้าย รับโอนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม, 2021
133 13 บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เดินทางถึงบ้านแล้ว พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2021
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างหอพักพยาบาล 5 ประกวดราคา 27 พฤษภาคม, 2021
135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 พ.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม, 2021
136 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วยเดือนเมษายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 พฤษภาคม, 2021
137 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วยเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 พฤษภาคม, 2021
138 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 พฤษภาคม, 2021
139 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 พฤษภาคม, 2021
140 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฯ รายการ ชุดเครื่องกรอนิ่วภายในไตด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 25 พฤษภาคม, 2021
141 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 พฤษภาคม, 2021
142 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,231,400 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 พฤษภาคม, 2021
143 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator(เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) ฯ ร ประกวดราคา 24 พฤษภาคม, 2021
144 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังษี) แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 24 พฤษภาคม, 2021
145 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤษภาคม, 2021
146 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤษภาคม, 2021
147 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบรังสี จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 24 พฤษภาคม, 2021
148 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการบำบัดยาเสพติด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 24 พฤษภาคม, 2021
149 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  รอบที่ 2 เข็มที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม, 2021
150 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 10 คัน ประกวดราคา 21 พฤษภาคม, 2021
151 แนวทางการจองวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 พฤษภาคม, 2021
152 ประกาศ รพ.ขอนแก่น ขอติดตามผู้ที่มีผลการนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เปลี่ยนแปลงในระบบหมอพร้อม ประชาสัมพันธ์ 20 พฤษภาคม, 2021
153 อัตรากำลังเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 พฤษภาคม, 2021
154 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 พฤษภาคม, 2021
155 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 พฤษภาคม, 2021
156 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564) ประกวดราคา 19 พฤษภาคม, 2021
157 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 พฤษภาคม, 2021
158 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 17 พ.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม, 2021
159 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 พฤษภาคม, 2021
160 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 พฤษภาคม, 2021
161 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกวดราคา 17 พฤษภาคม, 2021
162 ขอสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมีสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 พฤษภาคม, 2021
163 กลุ่มบริษัท โตโยต้าขอนแก่น  มอบเงิน จำนวน 600,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม, 2021
164 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 พฤษภาคม, 2021
165 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ ประกวดราคา 14 พฤษภาคม, 2021
166 ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ ประกวดราคา 14 พฤษภาคม, 2021
167 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 13 พฤษภาคม, 2021
168 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 พ.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม, 2021
169 โรงพยาบาลขอนแก่น “จัดงานวันพยาบาลสากล” ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 13 พฤษภาคม, 2021
170 พิธีส่งทีมนักรบชุดขาว เพื่อช่วยโรงพยาบาลสนาม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 12 พฤษภาคม, 2021
171 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม, 2021
172 รายชื่อพนักงานกระทราวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2021
173 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2021
174 มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนเครือข่ายกู้ชีพกราบเคารพหลวงพ่อกล้วย ด้วยความอาลัยยิ่ง กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 12 พฤษภาคม, 2021
175 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2021
176 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2021
177 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แก๊สไนตริกออกไซ๊ด์ จำนวน 8 ถัง ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 11 พฤษภาคม, 2021
178 แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID- 19) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 พฤษภาคม, 2021
179 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม, 2021
180 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2021
181 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2021
182 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 7 พฤษภาคม, 2021
183 ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอลและเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 7 พฤษภาคม, 2021
184 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 7 พฤษภาคม, 2021
185 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นกักตัวครบตามกำหนดแล้วทุกคน พร้อมปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามปกติ ประชาสัมพันธ์ 6 พฤษภาคม, 2021
186 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 6 พฤษภาคม, 2021
187 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 พฤษภาคม, 2021
188 ประกาศประกวดราคา เครื่องยนต์ปั้มนำ้ดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 พฤษภาคม, 2021
189 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด (ครั้งที่ 3) ขายทอดตลาด 6 พฤษภาคม, 2021
190 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 1 เข็มที่ 2 วันที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 5 พฤษภาคม, 2021
191 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. ประชาสัมพันธ์ 5 พฤษภาคม, 2021
192 ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 5 พฤษภาคม, 2021
193 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  รอบที่ 1 เข็มที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 4 พฤษภาคม, 2021
194 ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามขอนแก่น แห่งที่ 2  ณ พุทธมณฑลอีสาน ประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม, 2021
195 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม, 2021
196 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม, 2021
197 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิรนบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 พฤษภาคม, 2021
198 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 3 พฤษภาคม, 2021
199 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 พฤษภาคม, 2021
200 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 พฤษภาคม, 2021
201 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเตรียมบล๊อคชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 3 พฤษภาคม, 2021
202 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 30 เมษายน, 2021
203 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 30 เมษายน, 2021
204 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 30 เมษายน, 2021
205 คุณวิเชียร  หุมอาจ  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
206 ร้านต้นเภสัช บริจาคชุด PPE  จำนวน 205 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
207 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
208 ครอบครัววงศ์นิจศีล  บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
209 ตลาดสดเทศบาล 3 โบ๊เบ๊  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 2 เครื่อง และเครื่อง Suction  1 เครื่อง  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
210 คุณสุเนตรา สูตรสุวรรณ  บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ในงานฌาปนกิจศพของ ร้อยตรีวัฒนา สูตรสุวรรณ ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
211 คุณสมาน – คุณคำเขียน บุญทา บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
212 ขอขอบพระคุณท่านที่มีจิตศรัทธา  ที่ร่วมสนับสนุน และบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ที่จำเป็น  เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
213 ชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 21,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
214 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวิดีทัศน์รุ่นมาตรฐานฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2021
215 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 16 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2021
216 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร และคุณปนัดดา บริจาค เสื้อกาวน์กันน้ำ อยู่วิทยา บริจาค MASK N95 รุ่น 1870 จำนวน 8,600 ชิ้น  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
217 มูลนิธิยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โครงการเต็มใจแบ่งปันห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19” มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
218 ชมรมตำรวจอาวุโสขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 16,050  บาท ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
219 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 เมษายน, 2021
220 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 เมษายน, 2021
221 เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน, 2021
222 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 80 เครื่องง ประกวดราคา 28 เมษายน, 2021
223 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 150 เครื่อง ประกวดราคา 28 เมษายน, 2021
224 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน, 2021
225 ร่วมประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2  ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
226 ณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 420,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อชุด PAPR ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
227 พญ.ธมล ลิ้มธนาคม พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 294,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
228 คุณอรัญญา – คุณสุรชัย ลัมประเสริฐ บริจาคโรตี จำนวน 200 ห่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
229 ชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
230 มูลนิธิมาดามแป้ง บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง ให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
231 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 11 เครื่อง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2021
232 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2021
233 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เครื่องนึ่งจุลชินทรีย์ที่เสื่อมสภาพ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ขายทอดตลาด 27 เมษายน, 2021
234 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบซื้อเครื่องมือและปรับปรุงสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน, 2021
235 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 26 เม.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน, 2021
236 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
237 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
238 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 10 คัน ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
239 ประกาศประกวดราคา รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 10 คัน ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
240 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 เมษายน, 2021
241 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPDพร้อมเครื่องฮีโมไดนามิกส์และเครื่องสำรองไฟ ฯ (ครั้งที่ 2 ) ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
242 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งวอได้ ชนิดวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพฯ จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
243 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
244 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
245 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง ตรวจพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2021
246 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 2 วันที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2021
247 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2021
248 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
249 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการบำบัดยาเสพติด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
250 ประกาศประกวดราคา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการบำบัดยาเสพติด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
251 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
252 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ฯ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
253 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่ระบบวิดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูงจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
254 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
255 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
256 ประกาศประกวดราคา กล้องส่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่ระบบวิดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
257 ประกาศประกวดราคา ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
258 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2021
259 โรงพยาบาลขอนแก่น   จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2021
260 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
261 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
262 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
263 ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
264 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 เมษายน, 2021
265 #เรามาช่วยกันคนขอนแก่นและคนไทยทั้งประเทศเพื่อเราจะได้ไปต่อ #โรงพยาบาลขอนแก่นจะรักษาทุกชีวิตให้ดีที่สุด ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน, 2021
266 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 เมษายน, 2021
267 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน, 2021
268 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 เมษายน, 2021
269 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน, 2021
270 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 เมษายน, 2021
271 ประกาศ รพ.ขอนแก่น เรื่อง การปรับการให้บริการผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
272 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลขอนแก่น  มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
273 บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่  จำกัด  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
274 ต้อนรับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
275 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 19 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
276 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 เมษายน, 2021
277 คุณอังคณา  โชติมณี  ตัวแทนกลุ่มหนอนหมีฟาร่าห์  บริจาคอาหารแช่แข็ง จำนวน 340 กล่อง ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
278 คุณอัญชลี  โสภณ นำอาหาร ขนม และนม  มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
279 คณะจากตลาดสดเทศบาล 3 โบ้เบ้ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย รวมมูลค่า 97,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
280 “ส่งฮีโร่กลับบ้าน สู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
281 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 19 เม.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน, 2021
282 ผลลัพธ์ของโครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ โมเดลจังหวัดขอนแก่น ปี 2562-2563 ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
283 ห้องตรวจทันตกรรม ขอเลื่อนการรักษาทางทันตกรรมที่ฟุ้งกระจาย และงดตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
284 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ EKG Electrode, Adult จำนวน 72,000 ชิ้น ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
285 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 900 กล่อง ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
286 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Three way stopcock plastic จำนวน 80,000 ชิ้น ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
287 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
288 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
289 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีอาการผิดปกติ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
290 ด่วน ! โลหิตขาดแคลนทุกหมู่…ขอเชิญบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
291 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 เมษายน, 2021
292 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator ฯ ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
293 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
294 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน, 2021
295 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับที่ 1 วันที่ 16 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 เมษายน, 2021
296 มอบเครื่องช่วยหายใจ (Oxylator) กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 16 เมษายน, 2021
297 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เตียงผ่าชันสูตรพลิกศพแบบปรับความสูงได้ จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 16 เมษายน, 2021
298 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 16 เมษายน, 2021
299 รวมน้ำใจต้านภัยโควิด-19…มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นขอเชิญบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 13 เมษายน, 2021
300 บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ประสงค์จะตรวจเอง ไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงสูง (ขณะนี้งดให้บริการแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.64) ประชาสัมพันธ์ 11 เมษายน, 2021
1 3 4 5 6 7 14