เนื้อหาทั้งหมด 4424 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 30 เมษายน, 2021
2 คุณวิเชียร  หุมอาจ  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
3 ร้านต้นเภสัช บริจาคชุด PPE  จำนวน 205 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
5 ครอบครัววงศ์นิจศีล  บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
6 ตลาดสดเทศบาล 3 โบ๊เบ๊  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 2 เครื่อง และเครื่อง Suction  1 เครื่อง  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
7 คุณสุเนตรา สูตรสุวรรณ  บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ในงานฌาปนกิจศพของ ร้อยตรีวัฒนา สูตรสุวรรณ ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
8 คุณสมาน – คุณคำเขียน บุญทา บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
9 ขอขอบพระคุณท่านที่มีจิตศรัทธา  ที่ร่วมสนับสนุน และบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ที่จำเป็น  เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
10 ชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 21,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
11 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวิดีทัศน์รุ่นมาตรฐานฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2021
12 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 16 เครื่อง ประกวดราคา 29 เมษายน, 2021
13 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร และคุณปนัดดา บริจาค เสื้อกาวน์กันน้ำ อยู่วิทยา บริจาค MASK N95 รุ่น 1870 จำนวน 8,600 ชิ้น  ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
14 มูลนิธิยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โครงการเต็มใจแบ่งปันห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19” มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
15 ชมรมตำรวจอาวุโสขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 16,050  บาท ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2021
16 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 เมษายน, 2021
17 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 เมษายน, 2021
18 เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน, 2021
19 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 80 เครื่องง ประกวดราคา 28 เมษายน, 2021
20 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 150 เครื่อง ประกวดราคา 28 เมษายน, 2021
21 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน, 2021
22 ร่วมประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2  ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
23 ณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 420,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อชุด PAPR ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
24 พญ.ธมล ลิ้มธนาคม พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 294,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
25 คุณอรัญญา – คุณสุรชัย ลัมประเสริฐ บริจาคโรตี จำนวน 200 ห่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
26 ชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
27 มูลนิธิมาดามแป้ง บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง ให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 เมษายน, 2021
28 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 11 เครื่อง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2021
29 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 27 เมษายน, 2021
30 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เครื่องนึ่งจุลชินทรีย์ที่เสื่อมสภาพ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ขายทอดตลาด 27 เมษายน, 2021
31 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบซื้อเครื่องมือและปรับปรุงสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน, 2021
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 26 เม.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน, 2021
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
34 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 10 คัน ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
36 ประกาศประกวดราคา รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 10 คัน ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
37 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 เมษายน, 2021
38 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPDพร้อมเครื่องฮีโมไดนามิกส์และเครื่องสำรองไฟ ฯ (ครั้งที่ 2 ) ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
39 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งวอได้ ชนิดวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพฯ จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
40 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
41 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 26 เมษายน, 2021
42 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง ตรวจพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2021
43 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 2 วันที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2021
44 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2021
45 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
46 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการบำบัดยาเสพติด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
47 ประกาศประกวดราคา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการบำบัดยาเสพติด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
48 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
49 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ฯ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
50 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่ระบบวิดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูงจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
51 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
52 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
53 ประกาศประกวดราคา กล้องส่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่ระบบวิดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
54 ประกาศประกวดราคา ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 เมษายน, 2021
55 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2021
56 โรงพยาบาลขอนแก่น   จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2021
57 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
58 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
59 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
60 ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 22 เมษายน, 2021
61 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 เมษายน, 2021
62 #เรามาช่วยกันคนขอนแก่นและคนไทยทั้งประเทศเพื่อเราจะได้ไปต่อ #โรงพยาบาลขอนแก่นจะรักษาทุกชีวิตให้ดีที่สุด ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน, 2021
63 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 เมษายน, 2021
64 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน, 2021
65 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 21 เมษายน, 2021
66 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน, 2021
67 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 เมษายน, 2021
68 ประกาศ รพ.ขอนแก่น เรื่อง การปรับการให้บริการผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
69 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลขอนแก่น  มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
70 บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่  จำกัด  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
71 ต้อนรับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
72 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 19 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน, 2021
73 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 เมษายน, 2021
74 คุณอังคณา  โชติมณี  ตัวแทนกลุ่มหนอนหมีฟาร่าห์  บริจาคอาหารแช่แข็ง จำนวน 340 กล่อง ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
75 คุณอัญชลี  โสภณ นำอาหาร ขนม และนม  มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
76 คณะจากตลาดสดเทศบาล 3 โบ้เบ้ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย รวมมูลค่า 97,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
77 “ส่งฮีโร่กลับบ้าน สู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
78 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 19 เม.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน, 2021
79 ผลลัพธ์ของโครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ โมเดลจังหวัดขอนแก่น ปี 2562-2563 ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
80 ห้องตรวจทันตกรรม ขอเลื่อนการรักษาทางทันตกรรมที่ฟุ้งกระจาย และงดตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
81 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ EKG Electrode, Adult จำนวน 72,000 ชิ้น ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
82 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 900 กล่อง ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
83 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Three way stopcock plastic จำนวน 80,000 ชิ้น ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
84 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
85 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
86 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีอาการผิดปกติ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
87 ด่วน ! โลหิตขาดแคลนทุกหมู่…ขอเชิญบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2021
88 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 เมษายน, 2021
89 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator ฯ ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
90 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 เมษายน, 2021
91 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน, 2021
92 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับที่ 1 วันที่ 16 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 เมษายน, 2021
93 มอบเครื่องช่วยหายใจ (Oxylator) กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 16 เมษายน, 2021
94 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เตียงผ่าชันสูตรพลิกศพแบบปรับความสูงได้ จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 16 เมษายน, 2021
95 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 16 เมษายน, 2021
96 รวมน้ำใจต้านภัยโควิด-19…มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นขอเชิญบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 13 เมษายน, 2021
97 บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ประสงค์จะตรวจเอง ไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงสูง (ขณะนี้งดให้บริการแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.64) ประชาสัมพันธ์ 11 เมษายน, 2021
98 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 11 เมษายน, 2021
99 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อต้านภัยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2021
100 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้ ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2021
101 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2021
102 บริษัทไหทองคำ เรคคอร์ด จำกัด  มอบโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง และโซฟา จำนวน 2 ตัว ให้ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2021
103 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ(Cardioplegia set)สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
104 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564) ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
105 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ฯ จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
106 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ฯ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
107 ประกาศประกวดราคา รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 9 เมษายน, 2021
108 คุณธีรพงศ์  สุรทินธนนันท์  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2021
109 โรงพยบาลขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2021
110 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความด้น ขนาดกลาง จำนวน 16 เครื่อง ประกวดราคา 8 เมษายน, 2021
111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 เมษายน, 2021
112 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษ 114 เตียง ชั้น 4 ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
113 ชื่นชมการให้บริการของคุณสุวรรณา ธาดาพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
114 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
115 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ “คลินิกนมแม่” ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
116 ชื่นชมการให้บริการของคุณภาษิตา นิลบรรพต หัวหน้าห้องตรวจอายุรกรรม 1 ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
117 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
118 ชื่นชมการให้บริการของคุณกมลพร คงลุน พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
119 ชื่นชมการให้บริการของคุณจริญญา หงส์กาญจนกุล พยาบาลประจำจุดคัดกรอง ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
120 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสูติกรรม 2 ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
121 ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 1 ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
122 8 ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
123 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาด 7 เมษายน, 2021
124 โรงพยาบาลพร้อมฉีดวัคซีนช่วยชาติ ให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
125 จังหวัดขอนแก่น Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล็อตแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 7 เมษายน, 2021
126 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด -เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น(ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 7 เมษายน, 2021
127 ประกาศประกวดราคา ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 7 เมษายน, 2021
128 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 เมษายน, 2021
129 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประชาสัมพันธ์ 6 เมษายน, 2021
130 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 เม.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน, 2021
131 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 เม.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน, 2021
132 ประชุมเตรียมความพร้อม และพิจารณาจัดลำดับกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน, 2021
133 ประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ “BCP  for EIDs เขตสุขภาพที่ 7” ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน, 2021
134 “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินการคลัง”  ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน, 2021
135 ผอ.ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและกำกับติดตามเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขต 7 ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2021
136 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ปีงบประมาณ 2564” ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2021
137 อบรมออนไลน์หลักสูตร ” การดูแลผู้บาดเจ็บขึ้นสูง ( Advanced Trauma Emergency Care for nurse : ATEN ) รุ่นที่ 13 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 2 เมษายน, 2021
138 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 2 เมษายน, 2021
139 ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 2 เมษายน, 2021
140 ขอเชิญ บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2021
141 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2021
142 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลการส่งต่อ และการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด (STABLE Program) เขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2021
143 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
144 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 87 เครื่อง ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
145 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Savina จำนวน 20 เครื่อง ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
146 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง แบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
147 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ แบบ All in one จำนวน 29 เครื่อง ประกวดราคา 1 เมษายน, 2021
148 อลินดาคลินิกเวชกรรมขอนแก่น โดยคุณณัฐธาภรณ์ ปักกะทานัง บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม, 2021
149 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 16 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
150 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 16 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
151 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน”  ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม, 2021
152 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เครื่องควบคุมการให้สารนำ้ทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 150 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
153 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดีทัศน์รุ่นมาตรฐานประกอบด้วยอุปกรณ์ส่องตรวจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
154 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 80 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
155 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ ฯ จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
156 ประกาศประกวดราคา เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดีทัศน์รุ่นมาตรฐานประกอบด้วยอุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล ฯ ประ ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
157 ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 80 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
158 ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจโค้งงอได้ ชนิดวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
159 ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 150 เครื่อง ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2021
160 ผู้ป่วยมะเร็ง รักษาได้ทุกที ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม, 2021
161 บริษัทไทยประกันชีวิต  โดยคุณนงณภัส นันทวิภาชัย (ผู้บริหารศูนย์ ) บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 253 แพ็ค ประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม, 2021
162 หจก.ยงชัยพาณิชย์ และ บ.เอ แอนด์ บี รุ่งเรือง จำกัด (ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย SCG จังหวัดขอนแก่น ) บริจาคตู้ความดันบวก ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม, 2021
163 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 มี.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม, 2021
164 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 มี.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม, 2021
165 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายฯ ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2021
166 ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Comtroller) จำนวน1 เครื่อง ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2021
167 คุณสมัย  ผิวแดง บริจาคข้าวสาร และฟักทอง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม, 2021
168 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 มีนาคม, 2021
169 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2021
170 รพ.ขอนแก่น เปิดห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกระบบอัตโนมัติ (I-Smart Pharmacy KKH) แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2021
171 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 มีนาคม, 2021
172 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 มีนาคม, 2021
173 โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563  ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2021
174 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 26 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2021
175 ขอเชิญร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2021
176 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 มีนาคม, 2021
177 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ระดับกลาง จำนวน 11 เครื่อง ประกวดราคา 26 มีนาคม, 2021
178 ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ระดับกลาง จำนวน 11 เครื่อง ประกวดราคา 26 มีนาคม, 2021
179 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 25 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 25 มีนาคม, 2021
180 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรมในเขตสุขภาพที่ 7” ประชาสัมพันธ์ 25 มีนาคม, 2021
181 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
182 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการปอดเทียม (membrane oxygenator) จำนวน 150 ชุด ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
183 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องเสียงระบบห้องสอบ 11 จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
184 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แก๊สไนตริกออกไซด์ จำนวน 8 ถัง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
185 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
186 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
187 ประกาศประกวดราคา แก๊สไนตริกออกไซด์ จำนวน 8 ถัง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2021
188 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2021
189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 มีนาคม, 2021
190 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
191 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
192 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
193 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
194 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องกรอนิ่วภายในไตด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
195 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2021
196 ประกาศ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เรื่องการซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปี 2564 (อุปกรณ์ช่วยเหลือระบบหายใจแบบฉุกเฉิน) กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 23 มีนาคม, 2021
197 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 มี.ค.64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม, 2021
198 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 มี.ค.64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม, 2021
199 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มีนาคม, 2021
200 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องกรอนิ่วภายในไตด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2021
201 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2021
202 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มีนาคม, 2021
203 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มีนาคม, 2021
204 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3 อำเภอเมืองขอนแก่น” ณ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2021
205 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2021
206 ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวจังหวัดขอนแก่นพบผู้ป่วยโควิดรายที่ 14 ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2021
207 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2021
208 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ชั้น 7 ฯ ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2021
209 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ แผ่นกระจายอากาศแบบฟองละเอียด จำนวน 567 แผ่น ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2021
210 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ถุงมือสำหรับ SuctionSterile จำนวน 140,000 ข้างn ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2021
211 พว.ศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ ให้โอวาทในการสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน ของนศ .พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 มีนาคม, 2021
212 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 19 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
213 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2564 พร้อมรับมอบใบประกาศ ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
214 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 18 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
215 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
216 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
217 คุณไพรวัลย์ พรมที รองผู้อำนวยการการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล เข้ารับพระราชทานเข็มทองตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2021
218 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเตรียมบล๊อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 มีนาคม, 2021
219 ประกาศประกวดราคา เครื่องเตรียมบล๊อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 มีนาคม, 2021
220 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าชันสูตรพลิกศพแบบปรับความสูงได้ จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
221 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญานดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
222 ประกาศประกวดราคา จ้างดูแลรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระบายเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPDพร้อมเครื่องฮีโมไดนามิกส์และเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบรวมอะไหล่ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
223 ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าชันสูตรพลิกศพแบบปรับความสูงได้ จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
224 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
225 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
226 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการวัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
227 ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคา แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Locking Plate จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
228 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงประตูกระจกกั้นฝน ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
229 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูก (Revision Cementless Total Hip Arthroplasty) จำนวน 6 ชุด ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2021
230 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด จำนวน 4 คัน (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาด 18 มีนาคม, 2021
231 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม, 2021
232 คุณสุนันทา ผาธิการ คุณกรกนก ลีรัก และคุณยุวดี นำข้าวสารมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้ผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2021
233 คุณนิภา ทองเหลา นำข้าวโพดต้ม จำนวน 25 ถุง (มูลค่า 3,000 บาท) มามอบให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2021
234 พิธีมอบเกียรติบัตรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ  ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2021
235 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื้อทำจากวัวตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ชิ้น(ครั้งที่2) ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2021
236 ประกาศประกวดราคา ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื้อทำจากวัวตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2021
237 เขียนผลงานวิชาการในการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มีนาคม, 2021
238 พว.ศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาล ด้านวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่1 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มีนาคม, 2021
239 เปิดคลีนิคผู้สูงอายุคุณภาพ วัดหนองแวง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มีนาคม, 2021
240 เปิดคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ณ ห้องดอกลำดวน อาคารผู้ป่วยนอก2 ชั้น2 12 มีค 64 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 16 มีนาคม, 2021
241 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 มีนาคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม, 2021
242 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 มีนาคม 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม, 2021
243 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 16 มีนาคม, 2021
244 ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 16 มีนาคม, 2021
245 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 มีนาคม, 2021
246 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 มีนาคม, 2021
247 ประกาศ!! ผู้ที่เดินทางไปตลาดในเขตพื้นที่บางแค ให้เฝ้าระวังสังเกตการ 14 วัน ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
248 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 15 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
249 คุณมรดก หมอกไชย บริจาคเงิน จำนวน 26,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
250 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษากล้องส่องตรวจพิเศษยี่ห้อ Olympus ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2021
251 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564) ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2021
252 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564) ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2021
253 รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 15 มีนาคม, 2021
254 รณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 15 มีนาคม, 2021
255 บริษัท ขอนแก่นคลังไม้ไทย (1989) จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
256 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสุเทพ มณีโชติ) เข้าเยี่ยมนักเรียนจากโรงเรียนน้ำพองศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุ รถรับส่งนักเรียนพลิกคว่ำ ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม, 2021
257 รพ.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
258 เปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ลดปัญหาการติดบ้าน ติดเตียง ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
259 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 12 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
260 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2021
261 ประกาศประกวดราคา ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2021
262 ขอแสดงความยินดีกับ พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
263 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
264 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
265 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธวัชชัย เทียมกลาง ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
266 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ปกรณ์ นาระคล ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
267 ขอแสดงความยินดีกับ พญ.วิภาพร คงศรียาตรา ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
268 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.นิทิกร สอนชา ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
269 ขอแสดงความยินดีกับคุณกาญจนา โถมนาการ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
270 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ตระการ แซ่ลิ้ม ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
271 ขอแสดงความยินดีกับคุณธนิษฐา ศุภวิชย์ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
272 ขอแสดงความยินดี กับ นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
273 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.วีระยุทธ หุมอาจ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
274 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิด “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม, 2021
275 ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
276 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 11 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
277 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 10 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
278 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับท่านรองกงสุล สถานเอกอัครราชฑูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
279 ครอบครัวโอฬารวรวุฒิ บริจาคเงิน จำนวน 240,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
280 ครอบครัววาสนะวัฒน บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2021
281 ประกาศ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เรื่องการซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปี 2564 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 11 มีนาคม, 2021
282 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาน 2564   ประชาสัมพันธ์ 10 มีนาคม, 2021
283 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 10 มีนาคม, 2021
284 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มีนาคม, 2021
285 ประกาศประกวดราคา ชุดอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจพร้อมกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มีนาคม, 2021
286 คุณถนอมวงษ์ – คุณสงวน สุชาติพงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2021
287 คุณปิยวะดี แคสันเทียะ บริจาคเตียงผู้ป่วย และที่นอนลม ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2021
288 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2021
289 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
290 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดกระจก จำนวน 1,250 PACK ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
291 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
292 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวด ฯ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
293 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
294 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
295 ประกาศประกวดราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญกาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร (pre – post vac) ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง) ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
296 ประกาศประกวดราคา เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2021
297 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม, 2021
298 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
299 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ ร่วมกับ สโมสรซอนต้าจังหวัดขอนแก่น  บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อมอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1,980 ห่อ ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
300 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 8 มีนาคม, 2021
1 5 6 7 8 9 15