เนื้อหาทั้งหมด 4424 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
2 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
3 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 กรกฎาคม, 2021
4 ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ในวันที่ 12 – 16 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ 13 กรกฎาคม, 2021
5 คลัสเตอร์ฟันน้ำนม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น กลับบ้านแล้ว หลังเข้ารับการดูแลรักษาครบ 14 วัน ประชาสัมพันธ์ 13 กรกฎาคม, 2021
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
7 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
9 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชการกุมารีฯ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 12 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม, 2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบิ้วอินตู้เสื้อผ้า เคาน์เตอร์วางของงานผนังลามิเนต และงานผนังวอลเปเปอร์ฯ ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2021
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2021
13 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2021
14 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2021
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 กรกฎาคม, 2021
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.64 – มิ.ย.64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม, 2021
17 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม, 2021
18 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 กรกฎาคม, 2021
19 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 กรกฎาคม, 2021
20 คุณสุทินต์ หาญนิรัญกูร และ คุณ Chaim Toom Chew และครอบครัว คุณสมเกียรติ คุณสุพิณ คุณสิริอาภรณ์ คุณสก็อตต์ คล้ายสุบรรณ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
21 คุณสุวิมล ปัจชามาตย์ เป็นผู้แทน มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,500 ชิ้น มูลค่า 67,500 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
22 แม็คโคร จิตอาสา สาขาขอนแก่น 1 และ สาขา 2 บริจาคเงิน จำนวน 23,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
23 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 (ชุดที่4) ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์ฯ จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
25 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
26 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
27 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้นฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste:HCW) ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
29 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้นฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
30 ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม, 2021
32 พล.ต.ท.จตุพล  ปานรักษา และคณะ  บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 227,500 บาท ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
33 ขอขอบพระคุณสายธารน้ำใจคลัสเตอร์ฟันน้ำนมสีชมพู ขณะนี้เพียงพอแล้ว จึงขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
34 ประกาศแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5-6 ก.ค.64 โดยเปิดฉีดในวันที่ 7-9 ก.ค.64 แทน และเปิดลงทะเบียนเพิ่มหน้างาน ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
35 ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
36 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
37 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22-27 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
38 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
39 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาและอาคารหอพักแพทย์ 1 ประกวดราคา 5 กรกฎาคม, 2021
40 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาและอาคารหอพักแพทย์ 1 ประกวดราคา 5 กรกฎาคม, 2021
41 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 กรกฎาคม, 2021
42 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงฯ ประกวดราคา 2 กรกฎาคม, 2021
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 2 กรกฎาคม, 2021
44 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 กรกฎาคม, 2021
45 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 กรกฎาคม, 2021
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, อาคารเวชกรรมสังคม,อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
49 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
50 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
51 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
52 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
53 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
54 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
55 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
56 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
57 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม, อาคารอเนกประสงค์ และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
58 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม,อาคารอเนกประสงค์ และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
59 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วย เดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 มิถุนายน, 2021
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
62 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 9 ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
64 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
65 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 9 ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
66 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 มิถุนายน, 2021
67 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 54 เครื่อง มูลค่า 7,020,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 มิถุนายน, 2021
69 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2021
70 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2021
71 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน, 2021
72 ขอเชิญชวนทุกท่าน เป็นเพื่อนกับเรา LINE โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
73 ประกาศ ผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 กับหมอพร้อม และได้คิวนัดในเดือนกรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
74 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Sinovac เข็มที่ 1 ให้ไปรับที่วัคซีนเข็มที่ 2 ที่ KICE ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
75 คุณโตโน่-คุณณิชา โครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย หรือ One Man and The Sea บริจาคเงิน จำนวน 210,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2021
76 ประกาศศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
77 ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2021
78 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
79 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
80 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
81 ประกาศศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2021
82 พิธีย้ายที่ประดิษฐานสมเด็จพระพุทธโคดมบรมศาสดาจารย์เจ้า หลวงพ่อองค์ดำและพระพุทธธรรมนฤมิต ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2021
83 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ในโอกาสตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2021
84 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 มิถุนายน, 2021
85 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 มิถุนายน, 2021
86 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ชั้น 3 อาคารสิรินธร ประกวดราคา 23 มิถุนายน, 2021
87 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มิถุนายน, 2021
88 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มิถุนายน, 2021
89 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธี “ต้อนรับทีมนักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 มิถุนายน, 2021
90 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2021
91 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2021
92 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 22 มิถุนายน, 2021
93 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2021
94 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน, 2021
95 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 มิถุนายน, 2021
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EBUS) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดิทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
100 รพ.ขอนแก่น ส่งทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.บุษราคัม เมืองทองธานี ทีมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2021
101 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 มิถุนายน, 2021
102 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2021
103 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2021
104 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2021
105 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 17 มิถุนายน, 2021
106 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงบิ้วอินตู้เสื้อผ้า เคาน์เตอร์วางของงานผนังลามิเนตและงานผนังวอลเปเปอร์ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 4 ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
107 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม ฯ จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
108 ประกาศประกวดราคา หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสุง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ชนิดไร้สาย จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
109 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงบิ้วอินตู้เสื้อผ้า เคาร์เตอร์วางของงานผนังลามิเนต และงานผนังวอลเปเปอร์ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 4 ประกวดราคา 16 มิถุนายน, 2021
110 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
111 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
112 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
113 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
114 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
115 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
116 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
117 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
118 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2021
119 โรงพยาบาลขอนแก่นต้อนรับ “ทีมนักรบชุดขาว กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน, 2021
120 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มิถุนายน, 2021
121 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2021
122 ประกาศประกวดราคา ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2021
123 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 15 มิถุนายน, 2021
124 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
125 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
126 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 มิถุนายน, 2021
127 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 14 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน, 2021
128 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
129 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฯ ประกวดราคา 14 มิถุนายน, 2021
130 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 มิถุนายน, 2021
131 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 มิถุนายน, 2021
132 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
133 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
134 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
135 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชุนวัดหนองแวงฯ ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
136 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงฯ ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
137 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 11 มิถุนายน, 2021
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 14 เตียง ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
140 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรัุงรักษาและซ่อมแซมเอกเรย์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
141 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
142 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
143 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
144 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 10 มิถุนายน, 2021
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 มิถุนายน, 2021
146 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มิถุนายน, 2021
147 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการกล้องส่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่ระบบวิดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 9 มิถุนายน, 2021
148 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มิถุนายน, 2021
149 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มิถุนายน, 2021
150 บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มิถุนายน, 2021
151 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (เพิ่มเติม) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มิถุนายน, 2021
152 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 มิถุนายน, 2021
153 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน, 2021
154 โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 7 มิถุนายน, 2021
155 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
156 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
157 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน, 2021
158 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
159 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 มิถุนายน, 2021
160 รพ.ขอนแก่น พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
161 ผู้บริหาร รพ.ขอนแก่น 2 ร่วมพิธีวันรำลึกชาตกาล พระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ปฏิมิตโต) ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
162 8 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
163 ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
164 ข้อปฏิบัติก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
165 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
166 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน, 2021
167 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
168 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
169 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
170 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว (ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) ช่วยภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7 – 22 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2021
171 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ฯ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 4 มิถุนายน, 2021
172 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯ จำนวน 2 คัน ประกวดราคา 4 มิถุนายน, 2021
173 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 มิถุนายน, 2021
174 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 มิถุนายน, 2021
175 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 2 มิถุนายน, 2021
176 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 2 มิถุนายน, 2021
177 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 5 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
178 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดหอผู้ป่วยแยกโรควิกฤตทางเดินหายใจ (ห้องระบบอากาศความดันลบ:Negative Pressure room) เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
179 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
180 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน, 2021
181 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 1 มิถุนายน, 2021
182 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 มิถุนายน, 2021
183 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
184 ชาวขอนแก่นเตรียมตัวให้พร้อม 31 พ.ค. 64 นี้ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
185 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
186 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2021
187 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 พฤษภาคม, 2021
188 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม, 2021
189 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาห้องคลอด อาคาร สิรินธร ชั้น 2 (ห้องผ่าตัดเดิม 4 ห้อง) ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2021
190 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาห้องคลอด อาคาร สิรินธร ชั้น 2 (ห้องผ่าตัดเดิม 4 ห้อง) ประกวดราคา 31 พฤษภาคม, 2021
191 ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30 พฤษภาคม, 2021
192 ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30 พฤษภาคม, 2021
193 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
194 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
195 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
196 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
197 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
198 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
199 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
200 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
201 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
202 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
203 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
204 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
205 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
206 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
207 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
208 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
209 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
210 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
211 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
212 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
213 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
214 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
215 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
216 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
217 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
218 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
219 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
220 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
221 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
222 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
223 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
224 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
225 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 29 พฤษภาคม, 2021
226 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม, 2021
227 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม, 2021
228 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม, 2021
229 รับย้าย รับโอนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม, 2021
230 13 บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เดินทางถึงบ้านแล้ว พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2021
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างหอพักพยาบาล 5 ประกวดราคา 27 พฤษภาคม, 2021
232 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 พ.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม, 2021
233 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วยเดือนเมษายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 พฤษภาคม, 2021
234 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วยเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 พฤษภาคม, 2021
235 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 พฤษภาคม, 2021
236 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 พฤษภาคม, 2021
237 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฯ รายการ ชุดเครื่องกรอนิ่วภายในไตด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 25 พฤษภาคม, 2021
238 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 พฤษภาคม, 2021
239 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,231,400 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 พฤษภาคม, 2021
240 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator(เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี) ฯ ร ประกวดราคา 24 พฤษภาคม, 2021
241 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังษี) แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 24 พฤษภาคม, 2021
242 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤษภาคม, 2021
243 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤษภาคม, 2021
244 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้อบชนิดปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบรังสี จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 24 พฤษภาคม, 2021
245 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการบำบัดยาเสพติด จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 24 พฤษภาคม, 2021
246 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  รอบที่ 2 เข็มที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม, 2021
247 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 10 คัน ประกวดราคา 21 พฤษภาคม, 2021
248 แนวทางการจองวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 พฤษภาคม, 2021
249 ประกาศ รพ.ขอนแก่น ขอติดตามผู้ที่มีผลการนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เปลี่ยนแปลงในระบบหมอพร้อม ประชาสัมพันธ์ 20 พฤษภาคม, 2021
250 อัตรากำลังเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 พฤษภาคม, 2021
251 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 พฤษภาคม, 2021
252 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 พฤษภาคม, 2021
253 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564) ประกวดราคา 19 พฤษภาคม, 2021
254 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 พฤษภาคม, 2021
255 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 17 พ.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม, 2021
256 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 พฤษภาคม, 2021
257 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 พฤษภาคม, 2021
258 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกวดราคา 17 พฤษภาคม, 2021
259 ขอสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมีสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 พฤษภาคม, 2021
260 กลุ่มบริษัท โตโยต้าขอนแก่น  มอบเงิน จำนวน 600,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม, 2021
261 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 พฤษภาคม, 2021
262 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ ประกวดราคา 14 พฤษภาคม, 2021
263 ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ ประกวดราคา 14 พฤษภาคม, 2021
264 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 13 พฤษภาคม, 2021
265 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 พ.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม, 2021
266 โรงพยาบาลขอนแก่น “จัดงานวันพยาบาลสากล” ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 13 พฤษภาคม, 2021
267 พิธีส่งทีมนักรบชุดขาว เพื่อช่วยโรงพยาบาลสนาม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 12 พฤษภาคม, 2021
268 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม, 2021
269 รายชื่อพนักงานกระทราวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2021
270 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2021
271 มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนเครือข่ายกู้ชีพกราบเคารพหลวงพ่อกล้วย ด้วยความอาลัยยิ่ง กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 12 พฤษภาคม, 2021
272 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2021
273 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม, 2021
274 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แก๊สไนตริกออกไซ๊ด์ จำนวน 8 ถัง ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 11 พฤษภาคม, 2021
275 แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID- 19) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 พฤษภาคม, 2021
276 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม, 2021
277 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2021
278 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2021
279 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 7 พฤษภาคม, 2021
280 ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอลและเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 7 พฤษภาคม, 2021
281 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 7 พฤษภาคม, 2021
282 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นกักตัวครบตามกำหนดแล้วทุกคน พร้อมปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามปกติ ประชาสัมพันธ์ 6 พฤษภาคม, 2021
283 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 6 พฤษภาคม, 2021
284 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 พฤษภาคม, 2021
285 ประกาศประกวดราคา เครื่องยนต์ปั้มนำ้ดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 พฤษภาคม, 2021
286 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด (ครั้งที่ 3) ขายทอดตลาด 6 พฤษภาคม, 2021
287 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 1 เข็มที่ 2 วันที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 5 พฤษภาคม, 2021
288 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. ประชาสัมพันธ์ 5 พฤษภาคม, 2021
289 ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 5 พฤษภาคม, 2021
290 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  รอบที่ 1 เข็มที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 4 พฤษภาคม, 2021
291 ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามขอนแก่น แห่งที่ 2  ณ พุทธมณฑลอีสาน ประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม, 2021
292 รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม, 2021
293 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม, 2021
294 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิรนบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 พฤษภาคม, 2021
295 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 3 พฤษภาคม, 2021
296 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 พฤษภาคม, 2021
297 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 พฤษภาคม, 2021
298 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเตรียมบล๊อคชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 3 พฤษภาคม, 2021
299 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 30 เมษายน, 2021
300 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 30 เมษายน, 2021
1 4 5 6 7 8 15