เนื้อหาทั้งหมด 4432 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2021
2 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2021
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2021
4 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 21 ธันวาคม, 2021
5 คุณพรวลัย  ตันติสุข  กรรมการบริษัท อาร์ เอส โฮล เซล จำกัด บริจาคเงิน 170,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม, 2021
6 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม, 2021
7 บริษัทสยามไบโอไซเอนช์ จำกัด  และ บริษัท เอเพ็กช์เซล่า จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม, 2021
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 ธันวาคม, 2021
9 Dr. Naoki Oka ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์อุบัติเหตุ จากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมฝึกฝนทักษะการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม, 2021
10 Grand Round กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ และกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 ธันวาคม, 2021
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานพลังร่วมใจ พัฒนาเครือข่ายฟ้าใสต้านภัยบุหรี่วิถี New normal” กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 ธันวาคม, 2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลิปสำหรับหนีบเส้นเลือดชนิดบรรจุไม่ทึบแสง จำนวน 750 ตลับ ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้สารละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2021
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ(PTCA Balloon Catheter) แบบ Non-compliant balloon จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2021
17 ประกาศประกวดราคา ซื้อลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ(PTCA Balloon Catheter) แบบ Non-compliant balloon จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 20 ธันวาคม, 2021
18 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2021
19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในระบบส่งต่อ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 ธันวาคม, 2021
20 ประชุมเชิงปฏิประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานพลังร่วมใจ พัฒนาเครือข่ายฟ้าใสต้านภัยบุหรี่วิถี New normal” ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2021
21 “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในระบบส่งต่อ” ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2021
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 20 ธ.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม, 2021
23 “มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่” มอบวิกผมแท้และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาทางเคมีบำบัดศูนย์มะเร็ง ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2021
24 บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) SMD บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2021
25 คุณจรูณโรจน์ เทพที มอบเงินจำนวน 70,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2021
26 คุณอรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ มอบพระพุทธรูปสีขาวหล่อด้วยเรซิ่นหน้าตัก 17 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2021
27 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 ธันวาคม, 2021
28 การประชุมวิชาการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 ธันวาคม, 2021
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 อย่างรวดเร็ว จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 16 ธันวาคม, 2021
30 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ น้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส จำนวน 8,400 test ประกวดราคา 15 ธันวาคม, 2021
31 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 15 ธันวาคม, 2021
32 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ น้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรม Covid 19 ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 15 ธันวาคม, 2021
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง ประกวดราคา 15 ธันวาคม, 2021
34 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง ประกวดราคา 15 ธันวาคม, 2021
35 Grand round กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม1 และ2 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 ธันวาคม, 2021
36 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง ประกวดราคา 15 ธันวาคม, 2021
37 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง ประกวดราคา 15 ธันวาคม, 2021
38 ต้อนรับคณะผู้ลงเยี่ยมติดตามผลดำเนินโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP) ประชาสัมพันธ์ 15 ธันวาคม, 2021
39 “โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับคนไทยทุกคน”  ประชาสัมพันธ์ 15 ธันวาคม, 2021
40 แผนการจัดซื้อประจำปี 2563 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม, 2021
41 แผนการจัดซื้อประจำปี 2562 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม, 2021
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคา 14 ธันวาคม, 2021
43 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วยเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 ธันวาคม, 2021
44 โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การจราจร โรงพยาบาลขอนแก่นรุ่น ที่ 1 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 13 ธันวาคม, 2021
45 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ พว.นิศานาถ ชีระพันธุ์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 13 ธันวาคม, 2021
46 แผนการจัดซื้อจัดจ้างขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 6 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 13 ธันวาคม, 2021
47 ประกาศประกวดราคา ซื้อขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 6 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 13 ธันวาคม, 2021
48 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น แสดงความชื่นชม ยินดี กับดุษฎีบัณฑิต กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 13 ธันวาคม, 2021
49 แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับแสดงความชื่นชม ขอบคุณในการดูแลผู้ป่วย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 13 ธันวาคม, 2021
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 ธ.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม, 2021
51 นายแพทย์วัฒนชัย สุแสงรัตน์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ประชาสัมพันธ์ 9 ธันวาคม, 2021
52 คุณศศิธร มาราศรี บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 9 ธันวาคม, 2021
53 โครงการ MEDMADE มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 9 ธันวาคม, 2021
54 คุณพ่อปรีชา – คุณแม่มุ้ยหลี ลี้รัตนเพชร บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 9 ธันวาคม, 2021
55 ขอขอบคุณที่บริจาคน้ำดื่ม เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 9 ธันวาคม, 2021
56 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม, 2021
57 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 24,000 set ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2021
58 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 24,000 set ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2021
59 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2021
60 ประกาศประกวดราคา ซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2021
61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 6 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2021
62 ประกาศประกวดราคา ซื้อขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 6 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 9 ธันวาคม, 2021
63 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 ธันวาคม, 2021
64 ประกาศรายชื่อ วันเวลา และสถานที่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 ธันวาคม, 2021
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 60 ชิ้น ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2021
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 40 ชิ้น ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2021
67 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวแบบเกลียวสกรู มี 2 เกลียวฯ จำนวน 15 รายการ ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2021
68 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวแบบเกลียวสกรู มี 2 เกลียวฯ จำนวน 15 รายการ ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2021
69 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2021
70 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้า ผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,642,500 กิโลกรัม (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 8 ธันวาคม, 2021
71 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 8 ธันวาคม, 2021
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2021
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2021
74 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2021
75 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยา (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2021
76 โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล ที่ได้ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มเพื่อมอบให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2021
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 ธันวาคม, 2021
78 ดร.ชาคริต  ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวชธานี จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2021
79 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 ธ.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม, 2021
80 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2021
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบอากาศสำหรับห้องทันตกรรมหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 180 กล่อง ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
83 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นอร์อีส  เมดิคอลซัพพลาย  บริจาคที่นอนหินร้อนบำบัด  จำนวน 1 ผืน ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2021
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อ และ Variant ของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 อย่างรวดเร็ว จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
88 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 อย่างรวดเร็ว จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
89 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 58 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 400 ชุด ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
90 ประกาศประกวดราคา ซื้อสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 58 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 400 ชุด ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
91 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
92 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 2 ธันวาคม, 2021
93 ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 2 ธันวาคม, 2021
94 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการ “วัคซีนพาสปอร์ต” กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 2 ธันวาคม, 2021
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆในปัสสาวะอัตโนมัติและตรวจสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติฯ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2021
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน 600 ชุด ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2021
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2021
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2021
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 500 แกลลอน ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2021
100 ประกาศประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1,118,000 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2021
101 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามกระดูกสันหลัง Pedicular Screw และชุดเครื่องมือในการผ่าตัดกระดูกสันหลังผิดรูปฯ จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2021
102 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง Pedicular Screw และชุดเครื่องมือในการผ่าตัดกระดูกสันหลังผิดรูปฯ จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2021
103 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างปรับปรุงห้องบริการทันตกรรมและระบบปรับอากาศ และระบายอากาศห้องทันตกรรม ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2021
104 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องบริการทันตกรรมและระบบปรับอากาศ และระบายอากาศห้องทันตกรรม ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2021
105 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 29 พ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน, 2021
106 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 48 เครื่อง ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2021
107 ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 48 เครื่อง ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2021
108 แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ และปริมาณอิเล็คโตรไลท์ในเลือด จำนวน 18,750 Test ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2021
109 ประกาศประกวดราคา ซื้อน้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ และปริมาณอิเล็คโตรไลท์ในเลือด จำนวน 18,750 Test ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2021
110 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564) ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2021
111 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564) ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2021
112 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564) ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2021
113 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 พฤศจิกายน, 2021
114 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการ “วัคซีนพาสปอร์ต” ประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน, 2021
115 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 26 พฤศจิกายน, 2021
116 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 26 พฤศจิกายน, 2021
117 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปอดเทียม (Membrane Oxygenator) จำนวน 200 ชุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 26 พฤศจิกายน, 2021
118 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายนำเลือด (ฺBlood Tubing Line) จำนวน 8,000 ชิ้น ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 26 พฤศจิกายน, 2021
119 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายนำเลือด (ฺBlood Tubing Line) จำนวน 8,000 ชิ้น ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 26 พฤศจิกายน, 2021
120 ประกาศประกวดราคา ซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) จำนวน 200 ชุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 26 พฤศจิกายน, 2021
121 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล”เปลี่ยนผ่านสู่วิถีอนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 26 พฤศจิกายน, 2021
122 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน, 2021
123 รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล : เปลี่ยนผ่านสู่วิถีอนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน, 2021
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 18,000 คู่ ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2021
125 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต งวดงานที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน, 2021
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด ๓ ถุง ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ (Triple Blood Bag ๔๕๐ ml.CPD-A๑ with sample pouch and needle guard) จำนวน 8,000 ถุง ประกวดราคา 25 พฤศจิกายน, 2021
127 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดดำ Central Venous Catheter จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2021
128 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูหมุนได้ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2021
129 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุงขนาด 350 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 7,000 ถุง ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2021
130 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุงขนาด 350 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 7,000 ถุง ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2021
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนหลอดเลือดดำ ชนิด2ช่อง ในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่ขาหนีบ จำนวน 930 ชุด ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2021
132 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำ ชนิด2ช่อง ในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่ขาหนีบ จำนวน 930 ชุด ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2021
133 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน, 2021
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2021
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD พร้อมเครื่องฉีดสารทึบรังสีฯ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2021
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 6,000 กล่อง ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2021
137 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด 60 มม. จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2021
138 ประกาศประกวดราคา ซื้อไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด 60 มม. จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2021
139 กลุ่มไทยออยส์  และทีม PYT Khonkean  มอบเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น  ทีมละ 10,000 บาท  (รวม 20,000 บาท) ประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน, 2021
140 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการซัก อบผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ในงานซักฟอก ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2021
141 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2021
142 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2021
143 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 พ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน, 2021
144 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 พฤศจิกายน, 2021
145 คุณสุรีย์  อาษา  และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน  300,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2021
146 แผนการจัดซื้อจัดจ้างElastic Bandage จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 22 พฤศจิกายน, 2021
147 ประกาศประกวดราคา ซื้อElastic Bandage จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 22 พฤศจิกายน, 2021
148 ห้องฝากครรภ์ ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2021
149 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 พฤศจิกายน, 2021
150 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคกล้องส่องตรวจและตัดภายในช่องท้องและลำใส้ใหญ่  พร้อมระบบวีดิทัศน์  มูลค่า 6,360,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายน, 2021
151 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,642,500 กิโลกรัม (ฉบับปรับปรุง) ประกวดราคา 19 พฤศจิกายน, 2021
152 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 พฤศจิกายน, 2021
153 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 อย่างรวดเร็ว จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
154 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อและ Variant ของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
155 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจจหาแอนติเจน จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 180,900 ถุง ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
159 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (cardioplegia set) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
160 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (cardioplegia set) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 18 พฤศจิกายน, 2021
161 โครงการ “ธนาคารกายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564” ประชาสัมพันธ์ 18 พฤศจิกายน, 2021
162 คุณทีปกร ลีศิริกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 18 พฤศจิกายน, 2021
163 ครอบครัวโชติญาโณ  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2021
164 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 พฤศจิกายน, 2021
165 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2021
166 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
167 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อแผ่นกรองแบคทีเรียชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 400 กล่อง ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อฯจำนวน 12,000 ครั้ง ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
169 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorporeal complete set) จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
170 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorporeal complete set) จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2021
171 การตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK นักศึกษาพยาบาลและอาจารย์นิเทศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 พฤศจิกายน, 2021
172 เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR   เพื่อเพิ่มศักยภาพสามารถตรวจได้ถึงวันละ 3,000 ราย และตรวจครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ได้ ประชาสัมพันธ์ 17 พฤศจิกายน, 2021
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
174 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนหลอดเลือดชนิด 2 ช่องในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่คอ จำนวน 500 ชุด ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
175 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดชนิด 2 ช่องในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่คอ จำนวน 500 ชุด ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
176 แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกซิเจนเหลว จำนวน 1,118,000 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
177 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1,118,000 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
178 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือสำหรับ Suction Sterile จำนวน 280,000 ข้าง ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
179 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงมือสำหรับ Suction Sterile จำนวน 280,000 ข้าง ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
180 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตัวกรองเลือด (Dialyzer) ขนาดพื้นที่ผิวสัมผัส 1.3-1.4 ตารางเมตร จำนวน 3,200 ชิ้น ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
181 ประกาศประกวดราคา ซื้อตัวกรองเลือด (Dialyzer) ขนาดพื้นที่ผิวสัมผัส 1.3-1.4 ตารางเมตร จำนวน 3,200 ชิ้น ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
182 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 16 พ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน, 2021
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 28 ชิ้น ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2021
184 แผนการจัดซื้อจัดจ้างใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2021
185 ประกาศประกวดราคา ซื้อใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2021
186 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูขยับขึ้นลงตามรางของแผ่นโลหะดามกระดูกได้ฯ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2021
187 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2021
188 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,250 pack ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2021
189 ประกาศประกวดราคา ซื้อตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,250 pack ประกวดราคา 12 พฤศจิกายน, 2021
190 พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) ประชาสัมพันธ์ 11 พฤศจิกายน, 2021
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
193 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้องชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 12 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
194 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้องชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 12 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
195 แผนการจัดซื้อจัดจ้างลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 60 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
196 ประกาศประกวดราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 60 ชิ้น ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
197 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาซัก อบ รีด และพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
198 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือด พร้อมน้ำยา ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
199 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแกนโลหะสำหรับยึดตรึงภายในโพรงกระดูกบริเวณกระดูกต้นขา จำนวน 35 ชุด ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
200 ประกาศประกวดราคา ซื้อแกนโลหะสำหรับยึดตรึงภายในโพรงกระดูกบริเวณกระดูกต้นขา จำนวน 35 ชุด ประกวดราคา 11 พฤศจิกายน, 2021
201 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  ผู้บริจาคในนาม กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมมูลค่า 48,595 บาท  ประชาสัมพันธ์ 11 พฤศจิกายน, 2021
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSuction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
205 แผนการจัดซื้อจัดจ้างลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 40 ชิ้น ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
206 ประกาศประกวดราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 40 ชิ้น ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
207 แผนการจัดซื้อจัดจ้างคลิปสำหรับหนีบเส้นเลือดชนิดบรรจุไม่ทึบแสง จำนวน 750 ตลับ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
208 ประกาศประกวดราคา ซื้อคลิปสำหรับหนีบเส้นเลือดชนิดบรรจุไม่ทึบแสง จำนวน 750 ตลับ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
209 แผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
210 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
211 แผนการจ้างเหมาบริการซัก อบผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ในงานซักฟอก ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
212 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค หน้ากาก N 95 จำนวน 40,080 ชิ้น  ประชาสัมพันธ์ 10 พฤศจิกายน, 2021
213 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการซัก อบผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ในงานซักฟอก ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2021
214 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนตุลาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 10 พฤศจิกายน, 2021
215 ภาพที่ 4 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 พฤศจิกายน, 2021
216 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 พฤศจิกายน, 2021
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน สำหรับในช่องอก จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 test ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
222 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบล็อก 2 ชั้น จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
223 ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบล็อก 2 ชั้น จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
224 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน, 2021
225 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และก้นกบฯ จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
226 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และก้นกบฯ จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
227 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดฯ จำนวน 17,228 ถุง ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
228 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย พร้อมชุดอุปกรณ์ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
229 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดผ่าตัดวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 90 ชุด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
230 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 90 ชุด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2021
231 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 พฤศจิกายน, 2021
232 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 พฤศจิกายน, 2021
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน A1C ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2021
234 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 8 พ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน, 2021
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2021
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรม Covid 19 ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2021
237 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบริจาคเกล็ดเลือด พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2021
238 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเชื้อ ประกวดราคา 5 พฤศจิกายน, 2021
239 เปิดรับสมัคร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TCAB (ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 พฤศจิกายน, 2021
240 เปิดรับสมัครฟรี การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมพยาบาลไอวีและเคมีบำบัดครั้งที่1 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 พฤศจิกายน, 2021
241 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก1 ประเมินสมรรถนะด้วยการสอบผ่านlink กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 พฤศจิกายน, 2021
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2021
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องด้วยขดลวดวงแหวนหุ้มกราฟต์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2021
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (COVID-19 Ag Rapid Test Kit) จำนวน 10,000 ชุด ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2021
245 หัวหน้าพยาบาลนำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ต้อนรับ ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 และหอผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 3 พฤศจิกายน, 2021
246 ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 และเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิด-19  ประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน, 2021
247 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 1 พ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน, 2021
248 ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน 600 ชุด ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2021
249 แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรม Covid 19 ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2021
250 แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2021
251 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน 600 ชุด ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2021
252 การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 พฤศจิกายน, 2021
253 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขมอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 พฤศจิกายน, 2021
254 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับลงทะเบียน รับวัคซีนเข็ม 3 (Booster) ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2021
255 โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แบบ Walk in เข็ม 1 ซิโนแวค (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2021
256 ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2021
257 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 ตุลาคม, 2021
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อI.V. Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 720,000 แผง ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
260 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
261 ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
262 แผนการจัดซื้อจัดจ้างThree Way Stopcock Plastic จำนวน 130,000 ชิ้น ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
263 ประกาศประกวดราคา ซื้อ Three Way Stopcock Plastic จำนวน 130,000 ชิ้น ประกวดราคา 29 ตุลาคม, 2021
264 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 8,000 ถุง ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
265 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 28 ตุลาคม, 2021
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
267 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 18,000 คู่ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
268 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 18,000 คู่ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
269 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดให้สารละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
270 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดให้สารละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
271 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 8,000 ถุง ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
272 แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือด พร้อมน้ำยา ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
273 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือด พร้อมน้ำยา ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
274 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีดและพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 28 ตุลาคม, 2021
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
276 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูหมุนได้ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
277 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูหมุนได้ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
278 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 180 กล่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
279 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 180,900 ถุง ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
280 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 180,900 ถุง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
281 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพพร้อมชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
282 ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 180 กล่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
283 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆ ในปัสสาวะอัตโนมัติและตรวจสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติฯ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2021
284 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประชาสัมพันธ์ 27 ตุลาคม, 2021
285 ประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น (เพิ่มเติม) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 ตุลาคม, 2021
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กโตเพื่อรองรับผู้ป่วยเด็ก COVID 19 ชั้น 1 อาคาร 114 เตียง (อาคาร 8) ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
289 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
290 ประกาศประกวดราคา ซื้อตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
291 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 17,228 ถุง ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
292 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน 17,228 ถุง ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
293 แผนการเช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย พร้อมชุดอุปกรณ์ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
294 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย พร้อมชุดอุปกรณ์ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
295 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
296 แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 500 แกลลอน ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
297 ประกาศประกวดราคา ซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 500 แกลลอน ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
298 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
299 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง (ครั้งที่ ๒) ประกวดราคา 26 ตุลาคม, 2021
300 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 26 ต.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม, 2021
1 2 3 4 5 15