เนื้อหาทั้งหมด 8088 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 📢📢ประกาศรับสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักโภชนาการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 ธันวาคม, 2023
2 📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 ธันวาคม, 2023
3 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 ธันวาคม, 2023
4 ประกาศศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 ธันวาคม, 2023
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 30 สาย ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2023
6 ประกาศประกวดราคา รายการ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 30 สาย ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2023
7 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Sacubitril and Valsartan 100 mg tablet จำนวน 84,000 เม็ด หรือ 3,000 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2023
8 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายฯ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 7 ธันวาคม, 2023
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 ธ.ค. 66 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม, 2023
10 ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 ธันวาคม, 2023
11 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ พลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 7,000 กล่อง ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
12 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดให้สายละลาย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
14 ประกาศประกวดราคา รายการ ผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดฯ จำนวน 30 สาย ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
16 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดฯ จำนวน 30 สาย ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานฯ จำนวน 80 สาย ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
18 ประกาศประกวดราคา รายการ สายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานฯ จำนวน 80 สาย ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจฯ จำนวน 33 เครื่อง ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
20 ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจฯ จำนวน 33 เครื่อง ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ EKG. Electrode, Adult จำนวน 200,000 ชิ้น ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
22 ประกาศประกวดราคา รายการ EKG. Electrode, Adult จำนวน 200,000 ชิ้น ประกวดราคา 6 ธันวาคม, 2023
23 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 ธันวาคม, 2023
24 ขอแสดงความยินดี หน่วยปฏิบัติการการแพทย์จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 225 หน่วย กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 4 ธันวาคม, 2023
25 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการพยาบาล สู่การจัดระบบบริการสาธารณสุขไทย…SAP กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 ธันวาคม, 2023
26 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Empagliflozin 10 mg tablet จำนวน 180,000 เม็ด หรือ 6,000 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2023
27 ขอแสดงความยินดี บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล คนต้นแบบ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 ธันวาคม, 2023
28 ขอแสดงความยินดี หน่วยงานต้นแบบ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 ธันวาคม, 2023
29 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ฯ จำนวน 15 ชิ้น ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2023
30 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 4 ธันวาคม, 2023
31 ประกาศกลุ่มงานเภสัชกรรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ธันวาคม, 2023
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 ธันวาคม, 2023
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ หน้ากากกรองอนุภาคสำหรับใช้งานทางการแพทย์ N95 จำนวน 20,000 ชิ้น ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
34 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ หน้ากากกรองอนุภาคสำหรับใช้งานทางการแพทย์ N95 จำนวน 20,000 ชิ้น ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
36 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
38 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
39 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
40 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าร์ ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 70 ชุด ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
41 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 8,250 tests ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
42 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Linagliptin 5 mg tablet จำนวน 162,000 เม็ด หรือ 5,400 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา 12 เดือน) ประกวดราคา 1 ธันวาคม, 2023
43 หมอคุ้มครองหมอครอบครัวคัพโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 ธันวาคม, 2023
44 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
45 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ ชุดอุปกรณ์ดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเปิดแผลทางด้านหลังฯ จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
46 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
47 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และ เอว แบบเกลียวสกรูมี 2 เกลียวฯ จำนวน 15 รายการ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
48 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ผนังหัวใจเทียม จำนวน 30 กล่อง ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
49 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,000 ชิ้น ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
50 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูหมุนได้ฯ จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
51 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกสำหรับผู้ป่วยกระดูกบางฯ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
52 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
53 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 30 พฤศจิกายน, 2023
54 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 พฤศจิกายน, 2023
55 📢 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 พฤศจิกายน, 2023
56 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมูลนิธิ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น  ประชุมครูและแกนนำ เพื่อ การคืนข้อมูลและการวางแผนในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 29 พฤศจิกายน, 2023
57 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตร EVOCkk ( เขต 7 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ) งบประมาณสนับสนุน จาก WHO Thailand กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 29 พฤศจิกายน, 2023
58 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้เข้าร่วมกิจกรรม Open house งานเหลียวหลัง แลหน้า 6 รอบ 72 ปี โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 29 พฤศจิกายน, 2023
59 ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านการพัฒนาบริการเป็นเลิศสู่สากล กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 29 พฤศจิกายน, 2023
60 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข็งชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2023
61 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ท่อถ่างขยายทางเดินน้ำดีฯ จำนวน 80 ชิ้น ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2023
62 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2023
63 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ถุงพลาสติก จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 29 พฤศจิกายน, 2023
64 การให้ยาระงับความรู้สึก กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 29 พฤศจิกายน, 2023
65 การระงับปวดหลังผ่าตัด(APS) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 29 พฤศจิกายน, 2023
66 คลินิกระงับปวด กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 29 พฤศจิกายน, 2023
67 คลินิกวิสัญญี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 29 พฤศจิกายน, 2023
68 ทำเนียบองค์กร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 29 พฤศจิกายน, 2023
69 ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 29 พฤศจิกายน, 2023
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 พ.ย.66 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน, 2023
71 วิธีการคุมกำเนิดแบบไม่มีฮอร์โมน….คุมนานหายห่วงจ้าาาา #มีลูกเมื่อพร้อมกันนะ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 28 พฤศจิกายน, 2023
72 ประกาศการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการฝึกอบรม 2567 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 28 พฤศจิกายน, 2023
73 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Anagrelide 0.5 mg capsule จำนวน 16,000 เม็ด หรือ 160 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา12 เดือน) ประกวดราคา 28 พฤศจิกายน, 2023
74 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Anagrelide 0.5 mg capsule จำนวน 16,000 เม็ด หรือ 160 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา12 เดือน) ประกวดราคา 28 พฤศจิกายน, 2023
75 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Doxorubicin HCL 2 mg/ml, 25 ml injection จำนวน 3,600 Vial ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา12 เดือน) ประกวดราคา 28 พฤศจิกายน, 2023
76 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Oxaliplatin 5 mg/ml, 20 ml injection จำนวน 2,400 Vial ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา 12 เดือน) ประกวดราคา 28 พฤศจิกายน, 2023
77 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Oxaliplatin 5 mg/ml, 20 ml injection จำนวน 2,400 Vial ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา 12 เดือน) ประกวดราคา 28 พฤศจิกายน, 2023
78 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Doxorubicin HCL 2 mg/ml, 25 ml injection จำนวน 3,600 Vial ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา12 เดือน) ประกวดราคา 28 พฤศจิกายน, 2023
79 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 15 ชุด ประกวดราคา 27 พฤศจิกายน, 2023
80 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ตัวกรองเลือดฯ จำนวน 7,200 ชิ้น ประกวดราคา 27 พฤศจิกายน, 2023
81 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ Mask ป้องกันการติดเชื้อ แบบคล้องหู จำนวน 30,000 กล่อง ประกวดราคา 27 พฤศจิกายน, 2023
82 ประกาศประกวดราคา รายการ Mask ป้องกันการติดเชื้อ แบบคล้องหู จำนวน 30,000 กล่อง ประกวดราคา 27 พฤศจิกายน, 2023
83 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Sacubitril and Valsartan 100 mg tablet จำนวน 84,000 หรือ 3,000 กล่องละ 28 เม็ด ประกวดราคา 27 พฤศจิกายน, 2023
84 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ยา Sacubitril and Valsartan 100 mg tablet จำนวน 84,000 หรือ 3,000 กล่องละ 28 เม็ด ประกวดราคา 27 พฤศจิกายน, 2023
85 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Desmopressin acetate 0.1 mg tablet จำนวน 24,000 เม็ด หรือ 800 กล่องฯ ประกวดราคา 27 พฤศจิกายน, 2023
86 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Desmopressin acetate 0.1 mg tablet จำนวน 24,000 เม็ด หรือ 800 กล่องฯ ประกวดราคา 27 พฤศจิกายน, 2023
87 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 พฤศจิกายน, 2023
88 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลหมวกนิรภัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 27 พฤศจิกายน, 2023
89 ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤศจิกายน, 2023
90 📢ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤศจิกายน, 2023
91 📢ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤศจิกายน, 2023
92 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านโรคติดเชื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2023
93 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ เอว และก้นกบฯ จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2023
94 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบล็อก 2 ชั้น จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2023
95 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายดูดเสมหะระบบปิดฯ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2023
96 ประกาศประกวดราคา รายการ สายดูดเสมหะระบบปิดฯ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2023
97 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2023
98 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2023
99 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Cyclosporine 100 mg capsule จำนวน 90,000 เม็ดฯ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2023
100 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Cyclosporine 100 mg capsule จำนวน 90,000 เม็ดฯ ประกวดราคา 24 พฤศจิกายน, 2023
101 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด และคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลขอนแก่น รับการศึกษาดูงานจาก นักศึกษาผดุงครรภ์ไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤศจิกายน, 2023
102 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น แสดงความยินดีกับ คณะกรรมการมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤศจิกายน, 2023
103 พลังของพยาบาลไทย 12 พ.ค.66- 21 พ.ย.66 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤศจิกายน, 2023
104 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการรับบริจาค อวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤศจิกายน, 2023
105 ยินดีต้อนรับ คณะดูงานจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤศจิกายน, 2023
106 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 พฤศจิกายน, 2023
107 ยินดีต้อนรับ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤศจิกายน, 2023
108 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 พฤศจิกายน, 2023
109 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เครื่องมือตัดต่อลำไส้แบบเป็นวงกลม จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2023
110 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Endopatch Echelon Reloads 60 mm.) จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2023
111 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายนำเลือด (Blood Tubing Line) จำนวน 12,000 ชิ้น ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2023
112 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 40 ชุด ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2023
113 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
114 รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (สัปดาห์ที่ 46) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
115 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก (สัปดาห์ที่ 46) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
116 แผ่นโลหะดามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อค (Locking Plate) จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2023
117 ประกาศประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อค (Locking Plate) จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2023
118 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวฯ (ระยะเวลา 12 เดือน) ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2023
119 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวฯ (ระยะเวลา 12 เดือน) ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2023
120 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Eltrombopag olamine 25 mg tablet จำนวน 8,820 เม็ด หรือ 630 กล่อง กล่องละ 14 เม็ด ประกวดราคา 23 พฤศจิกายน, 2023
121 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง จัดทำแผนกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
122 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
123 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกบริการเจาะเลือดประจำปีและคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
124 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ดำเนินการเจาะเลือด และให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
125 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
126 งานป้องกัน ควบคุมโรค และระบาดวิทยา ดำเนินการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารฯ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
127 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกให้บริการเจาะเลือดประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
128 เตือนภัยอาหารเสริม กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 23 พฤศจิกายน, 2023
129 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว (ระยะเวลา 9 เดือน) ประกวดราคา 22 พฤศจิกายน, 2023
130 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว (ระยะเวลา 9 เดือน) ประกวดราคา 22 พฤศจิกายน, 2023
131 ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 22 พฤศจิกายน, 2023
132 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Tigecycline 50 mg for injection จำนวน 10,000 ขวด ประกวดราคา 22 พฤศจิกายน, 2023
133 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 พฤศจิกายน, 2023
134 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 100 กล่อง ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2023
135 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Alfuzosin Hydrochloride 10 mgฯ จำนวน 900,000 เม็ด ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2023
136 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดชนิด 2 ช่อง ในท่อเดียวกันฯ จำนวน 1,000 ชุด ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2023
137 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด พับ และบรรจุผ้าผู้ป่วย จำนวน 760,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2023
138 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Empagliflozin 10 mg tablet จำนวน 180,000 เม็ด หรือ 6,000 กล่อง ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2023
139 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ยา Empagliflozin 10 mg tablet จำนวน 180,000 เม็ด หรือ 6,000 กล่อง ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2023
140 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด พับ และบรรจุผ้าผู้ป่วย จำนวน 760,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 21 พฤศจิกายน, 2023
141 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 20 พ.ย. 66 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน, 2023
142 ตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 20 พฤศจิกายน, 2023
143 Trauma Data Khon Kaen กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 20 พฤศจิกายน, 2023
144 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 20 พฤศจิกายน, 2023
145 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงและสกรูชนิดหัวล็อกและไม่ล็อก จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 20 พฤศจิกายน, 2023
146 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Nilotinib HCL 200 mg capsule จำนวน 8,400 เม็ด หรือ 150 กล่อง กล่องละ 56 เม็ด ประกวดราคา 20 พฤศจิกายน, 2023
147 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Mycophenolate sodium 180 mg delayed release tablet จำนวน 63,600 เม็ด หรือ 530 กล่อง กล่องละ 120 เม็ด ประกวดราคา 20 พฤศจิกายน, 2023
148 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Mycophenolate sodium 180 mg delayed release tablet จำนวน 63,600 เม็ด หรือ 530 กล่อง กล่องละ 120 เม็ด ประกวดราคา 20 พฤศจิกายน, 2023
149 เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 20 พฤศจิกายน, 2023
150 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Linagliptin 5 mg tablet จำนวน 162,000 เม็ด หรือ 5,400 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2023
151 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ยา Linagliptin 5 mg tablet จำนวน 162,000 เม็ด หรือ 5,400 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด ประกวดราคา 17 พฤศจิกายน, 2023
152 📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค✨ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 พฤศจิกายน, 2023
153 📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ✨ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 พฤศจิกายน, 2023
154 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างปรับปรุงห้องผลิตยาอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2023
155 คลินิกระงับปวด (Pain clinic) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 16 พฤศจิกายน, 2023
156 นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 19 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 16 พฤศจิกายน, 2023
157 นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 18 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 16 พฤศจิกายน, 2023
158 แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 11 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 16 พฤศจิกายน, 2023
159 แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 10 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 16 พฤศจิกายน, 2023
160 แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 10 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 16 พฤศจิกายน, 2023
161 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2566) ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2023
162 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566) ประกวดราคา 16 พฤศจิกายน, 2023
163 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2023
164 ประกาศกลุ่มงานนิติเวช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 พฤศจิกายน, 2023
165 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยฯ จำนวน 140 กล่อง ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2023
166 ประกาศประกวดราคา รายการ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยฯ จำนวน 140 กล่อง ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2023
167 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Amlodipine Besylate 10 mg tablet จำนวน 4,800,000 เม็ด หรือ 4,800 กล่อง กล่องละ 1,000 เม็ด ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2023
168 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Amlodipine Besylate 10 mg tablet จำนวน 4,800,000 เม็ด หรือ 4,800 กล่อง กล่องละ 1,000 เม็ด ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2023
169 ประกาศประกวดราคา รายการ กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา (Syringe Disposable) จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2023
170 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 192,000 เม็ด หรือ 1,600 กล่อง กล่องละ 120 เม็ด ประกวดราคา 15 พฤศจิกายน, 2023
171 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ถุงมือสำหรับ Suction Sterile จำนวน 300,000 ข้าง ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2023
172 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ อุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2023
173 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดลองความไวฯ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2023
174 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ โลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Redius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2023
175 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2023
176 ประกาศประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2023
177 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Losartan potassium 50 mg tablet จำนวน 3,600,000 เม็ด หรือ 12,000 กล่อง กล่องละ 300 เม็ด ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2023
178 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Losartan potassium 50 mg tablet จำนวน 3,600,000 เม็ด หรือ 12,000 กล่อง กล่องละ 300 เม็ด ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2023
179 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Mycophenolate Mofetil 250 mg capsule จำนวน 960,000 เม็ด หรือ 9,600 กล่อง กล่องละ 100เม็ด ประกวดราคา 14 พฤศจิกายน, 2023
180 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพงานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าวิเวกธรรม ประจำปี 2566 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 พฤศจิกายน, 2023
181 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพระกฐิน พระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประจำปี 2566 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 14 พฤศจิกายน, 2023
182 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 พ.ย. 66 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน, 2023
183 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ หลอดแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ขนาด 170 กรัม จำนวน 400 โหล ประกวดราคา 13 พฤศจิกายน, 2023
184 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนระบายของเหลวออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง จำนวน 600 เส้น ประกวดราคา 13 พฤศจิกายน, 2023
185 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 13 พฤศจิกายน, 2023
186 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 13 พฤศจิกายน, 2023
187 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ Suction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2023
188 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ Carvedilol 25 mg tablet จำนวน 480,000 เม็ด หรือ 4,800 กล่องละ 100 เม็ด ประกวดราคา 10 พฤศจิกายน, 2023
189 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2023
190 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และ เอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็ก (Pedicular Screws System) จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2023
191 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Tigecycline 50 mg for injection จำนวน 10,000 ขวด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2023
192 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ยา Tigecycline 50 mg for injection จำนวน 10,000 ขวด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2023
193 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Eltrombopag olamine 25 mg tablet จำนวน 8,820 เม็ด หรือ 630 กล่อง กล่องละ 14 เม็ด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2023
194 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ยา Eltrombopag olamine 25 mg tablet จำนวน 8,820 เม็ด หรือ 630 กล่อง กล่องละ 14 เม็ด ประกวดราคา 9 พฤศจิกายน, 2023
195 📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 พฤศจิกายน, 2023
196 📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 พฤศจิกายน, 2023
197 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Carboplatin 450 mg. จำนวน 2,800 Vials ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2023
198 ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Carboplatin 450 mg. จำนวน 2,800 Vials ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2023
199 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2023
200 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2023
201 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 12 รายการ ครั้งที่ 2 ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2023
202 ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 12 รายการ ครั้งที่ 2 ประกวดราคา 8 พฤศจิกายน, 2023
203 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน, 2023
204 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Carvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 1,080,000 เม็ด หรือ 10,800 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2023
205 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ I.V. Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2023
206 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Sodium Valproate 500 mgฯ จำนวน 450,000 เม็ด หรือ 15,000 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2023
207 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดดำ ชนิด 2 ช่อง ในท่อเดียวกันฯ จำนวน 1,200 Set ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2023
208 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2023
209 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2023
210 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 พฤศจิกายน, 2023
211 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงห้องผลิตยาอาคารแภสัชกรรม ชั้น 3 ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2023
212 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ จ้างปรับปรุงห้องผลิตยาอาคารแภสัชกรรม ชั้น 3 ประกวดราคา 7 พฤศจิกายน, 2023
213 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 6 พ.ย. 66 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน, 2023
214 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Nilotinib HCL 200 mg capsule จำนวน 8,400 เม็ดฯ ประกวดราคา 6 พฤศจิกายน, 2023
215 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ยา Nilotinib HCL 200 mg capsule จำนวน 8,400 เม็ดฯ ประกวดราคา 6 พฤศจิกายน, 2023
216 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 192,000 เม็ดฯ ประกวดราคา 6 พฤศจิกายน, 2023
217 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 192,000 เม็ดฯ ประกวดราคา 6 พฤศจิกายน, 2023
218 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 พฤศจิกายน, 2023
219 ยินดีต้อนรับ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 6 พฤศจิกายน, 2023
220 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 100 กล่อง ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2023
221 ประกาศประกวดราคา รายการ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 100 กล่อง ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2023
222 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทางฯ จำนวน 8,250 tests ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2023
223 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทางฯ จำนวน 8,250 tests ประกวดราคา 3 พฤศจิกายน, 2023
224 ประกาศกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 พฤศจิกายน, 2023
225 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 60 กล่อง ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2023
226 ประกาศประกวดราคา รายการ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 60 กล่อง ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2023
227 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ยา Mycophenolate Mofetil 250 mg capsule จำนวน 960,000 เม็ด หรือ 9,600 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2023
228 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ยา Mycophenolate Mofetil 250 mg capsule จำนวน 960,000 เม็ด หรือ 9,600 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด ประกวดราคา 2 พฤศจิกายน, 2023
229 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดดำฯ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
230 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำฯ จำนวน 60,000 Set ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
231 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ Three Way Stopcock Plastic จำนวน 160,000 ชิ้น ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
232 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์แบบไม่มีแป้งชนิดมีขอบ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
233 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และเอวแบบเกลียวสกรูฯ จำนวน 15 รายการ ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
234 ประกาศประกวดราคา รายการ โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และเอวแบบเกลียวสกรูฯ จำนวน 15 รายการ ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
235 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 6,000 ชุด ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
236 ประกาศประกวดราคา รายการ ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 6,000 ชุด ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
237 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา (Syringe Disposable) จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
238 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิด ใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา (Syringe Disposable) จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 1 พฤศจิกายน, 2023
239 สอน ปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 31 ตุลาคม, 2023
240 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงและสกรูฯ จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2023
241 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงและสกรูฯ จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2023
242 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2023
243 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 31 ตุลาคม, 2023
244 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยอาคาร 14 ชั้น 3 ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2023
245 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Lansoprazole 30 mg Orodispersible จำนวน 84,000 เม็ด ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2023
246 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูกฯ จำนวน 37 ชุด ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2023
247 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูกฯ จำนวน 37 ชุด ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2023
248 📢รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 ตุลาคม, 2023
249 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายฯ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2023
250 📢รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 ตุลาคม, 2023
251 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายฯ จำนวน 10 ชิ้น ประกวดราคา 30 ตุลาคม, 2023
252 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น (TEC)และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น (Service plan) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 30 ตุลาคม, 2023
253 การประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2566 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 30 ตุลาคม, 2023
254 วัน16-26 ตุลาคม2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้ตรวจสอบ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า อัตโนมัติ สาธารณะ ภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 30 ตุลาคม, 2023
255 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 ตุลาคม, 2023
256 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ Elastic Bandage จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2023
257 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ อุปกรณ์เชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2023
258 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2023
259 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ ยา Brimonidine Tartrate ophthalmic solution 0.1% in 5 ml eye drop จำนวน 16,000 ขวด ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2023
260 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2023
261 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการ ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 12 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2023
262 ประกาศประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 27 ตุลาคม, 2023
263 📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 ตุลาคม, 2023
264 📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งพนักงานรังสีการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 ตุลาคม, 2023
265 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 630 รายการ ขายทอดตลาด 27 ตุลาคม, 2023
266 ประกาศกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 ตุลาคม, 2023
267 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 ตุลาคม, 2023
268 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 ตุลาคม, 2023
269 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2023
270 ประกาศประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2023
271 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องฯ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2023
272 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องฯ จำนวน 5 ชิ้น ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2023
273 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 800,000 แผง ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2023
274 ประกาศประกวดราคา รายการ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 800,000 แผง ประกวดราคา 25 ตุลาคม, 2023
275 ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 ตุลาคม, 2023
276 ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 ตุลาคม, 2023
277 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ห้องผ่าตัด) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 ตุลาคม, 2023
278 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 24 ต.ค. 66 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม, 2023
279 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้รเดี่ยว จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 24 ตุลาคม, 2023
280 ประกาศประกวดราคา รายการ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยว จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 24 ตุลาคม, 2023
281 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ แผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบล็อก 2 ชั้น จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 24 ตุลาคม, 2023
282 ประกาศประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบล็อก 2 ชั้น จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 24 ตุลาคม, 2023
283 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 12 รายการ ประกวดราคา 24 ตุลาคม, 2023
284 ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 12 รายการ ประกวดราคา 24 ตุลาคม, 2023
285 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกฯ จำนวน 45 ชุด ประกวดราคา 24 ตุลาคม, 2023
286 ประกาศประกวดราคา รายการ ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกฯ จำนวน 45 ชุด ประกวดราคา 24 ตุลาคม, 2023
287 ประกาศกลุ่มงานนิติเวช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 ตุลาคม, 2023
288 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนกันยายน 2566 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 ตุลาคม, 2023
289 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา 10 เดือน) ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2023
290 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารให้บริการทางการแพทย์ฯ ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2023
291 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องฯ จำนวน 3 ชิ้น ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2023
292 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องฯ จำนวน 3 ชิ้น ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2023
293 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนที่มีบอลลูนติดอยู่ที่ส่วนปลายเพื่อใช้ในการขยายหลอดเลือดแดงฯ จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2023
294 ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนที่มีบอลลูนติดอยู่ที่ส่วนปลายเพื่อใช้ในการขยายหลอดเลือดแดงฯ จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2023
295 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดอุปกรณ์ดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเปิดแผลทางด้านหลังฯ จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2023
296 ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดอุปกรณ์ดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเปิดแผลทางด้านหลังฯ จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 20 ตุลาคม, 2023
297 📢ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 ตุลาคม, 2023
298 กลุ่มงานเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง และเภสัชกร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 ตุลาคม, 2023
299 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าร์ ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 70 ชุด ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2023
300 ประกาศประกวดราคา รายการ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าร์ ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 70 ชุด ประกวดราคา 19 ตุลาคม, 2023
1 2 3 4 5 27