ติดต่อเรา

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สำนักงานกลุ่มงานศัลยกรรม
อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น2 โรงพยาบาลขอนแก่น
โทร. 043-009900 ต่อ 4472
Email: [email protected]
Facebook : กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

Location: Department of surgery, Khon Kaen Hospital
54 Srichan road Tambol Naimuang Amphur Muang Khon Kaen
Khon Kaen 40000 Thailand
+6643009900 ext.4472