ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 3 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 ตุลาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 06/10/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 17/10/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/10/2022
ไฟล์เอกสาร