ประกาศประกวดราคา ซื้อMask ป้องกันการติดเชื้อ แบบคล้องหู จำนวน 20,000 กล่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 ตุลาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 07/10/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 18/10/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 19/10/2022
ไฟล์เอกสาร