ประกาศประกวดราคา รายการ โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบหัวสกรูหมุนได้ฯ จำนวน 4 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 26/10/2023
ไฟล์เอกสาร