ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทางฯ จำนวน 8,250 tests

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 3 – 10 พฤศจิกายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 13/11/2023
ไฟล์เอกสาร